Federerat lärande och syntetisk datagenerering

Projektet finansieras av Vinnova och är ett förberedelseprojekt för en så kallad nationell systemdemonstrator. Det övergripande syftet med projektet är att driva på den förändring som krävs för att regionerna ska kunna arbeta mer informationsdrivet. Detta görs i projektets två spår – ett tekniskt spår och ett spår för diskussion och kunskapsöverföring.

Projektet heter Informationsdriven vård – federerat lärande och syntetisk datagenerering och pågår under perioden augusti 2022 till mars 2023. I projektet deltar tre regioner (Halland, Örebro och Kronoberg), två lärosäten (Halmstad och Örebo), AI Sweden, Astra Zeneca samt Hallandia V.

Projektbeskrivning

Projektet består av två huvudspår, ett tekniskt spår och ett spår för kunskapsöverföring och diskussion.

Projektets tekniska mål

I det tekniska spåret testar vi möjligheten att samnyttja data från flera regioner via så kallat federerat lärande. Det är ett sätt att träna en algoritm/prediktionsmodell på data från flera regioner utan att data lämnar regionerna. I detta projekt används kliniska och resursrelaterade data från hjärtsviktspatienter. Region Halland har redan analyserat och forskat på dessa data och dragit väldigt spännande slutsatser. Målet är att kunna göra samma slags analyser med hjärtsviktsdata i Region Örebro län.

I det tekniska spåret testas även syntetisk generering av hälsodata. Det är framför allt en partner i projektet, företaget Hallandia V, som fokuserar på denna del av projektet. De utvecklar en metod att syntetisera hälsodata, där kvaliteten på data behålls fast alla personuppgifter tas bort.

Diskussion och kunskapsöverföring

Detta spår av projektet utgörs av sju arbetsgrupper som samlar kompetens från projektets tre regioner. Grupperna är förändringsledning, IT och digitalisering, juridik och upphandling, ekonomistyrning, implementering och kunskapsstyrning, medicinteknik samt innovation och näringsliv. Grupperna diskuterar vilka möjligheter och hinder som hälsodata har inom deras område. De har också i uppdrag att beskriva ett nuläge och föreslå den förändring som är nödvändig, samt vilka andra aktörer (myndigheter, organisationer, företag etc) som behöver aktiveras för ett samarbete i syfte att uppnå en förändring.

Partner i projektet

  • Högskolan i Halmstad, HDC
  • Region Halland
  • Region Örebro län
  • Region Kronoberg
  • Örebro universitet
  • AI Sweden
  • Astra Zeneca AB
  • Hallandia V AB

Finansiering

Projektet finansieras av Vinnova under augusti 2022 till mars 2023

Mer information

Nationellt projekt om informationsdriven vård koordineras av Högskolan i Halmstad

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela