Sök

Om forskarskolan

Forskarskolan i Hälsoinnovation är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola, Jönköping University, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst samt näringsliv, regioner och kommuner runt om i Sverige. Högskolan i Halmstad är projektägare.

Forskarskolan kommer att spela en central roll för att etablera ett innovationsekosystem som sammanför dessa partners och konkretiserar projektidéer i form av doktorandprojekt. Genom att arbeta i samverkan kommer samtliga deltagande organisationer kunna dra nytta av den erfarenhet, kompetens och expertis som varje partner tillför, samt samproducera innovation och ny kunskap kring problemområden, som bör hanteras i samverkan mellan flera aktörer.

Genom doktorandprojekten kommer forskarskolan att bidra med nya innovationer, kunskap och färdigheter relaterat till digital innovation inom hälso- och sjukvården. Dessutom kommer svenska företag och offentliga organisationer att få tillgång till spetskompetens som kan arbeta med innovationsprocessen utifrån exempelvis behovsorientering, teknisk design och utveckling, implementering i praktiken och utvärdering av förändring utifrån olika perspektiv på nytta och värde. Forskarskolans roll är att fungera som en gemensam lärandemiljö där partners tillsammans skapar förståelse, kunskap, och insikter om samproducering av nya innovationer.

Ipad liggande på ett bord med stetoskop på och animerade hälsorelaterade ikoner runt omkring

Mål och vision för forskarskolan i Hälsoinnovation

Målet med forskarskolan är att öka den nationella kompetensen och kapaciteten för forskning om utveckling, implementering och spridning av digital innovation inom hälso- och sjukvården.

Genom att stärka samverkan mellan forskare, doktorander och privata och regionala aktörer vill forskarskolan:

  • skapa en multidisciplinär forskarutbildning som förbereder doktorander att arbeta i nära samverkan med näringsliv och offentliga aktörer.
  • bidra till att utveckla och driva forskningsprojekt som kombinerar hög vetenskaplig kvalitet med hög samhällsnytta.
  • stärka banden mellan akademi och industri genom ett effektivt och fokuserat samarbete genom utbildning av nya, kvalificerade forskare.
  • skapa möjligheter till fördjupad kunskap, förbättrad beredskap och förmåga att stödja den pågående transformationen som digitaliseringen inom hälso- och sjukvården innebär.
  • bidra till att Sverige blir internationellt ledande i att ta tillvara på den transformerande potentialen som nya digitala hälsoinnovationer kan innebära och att dessa gynnar medborgare och patienter.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt