Nominera Årets student

Här kan studenter, personal på Högskolan i Halmstad, alumner och övriga med en relation till Högskolan nominera kandidater till utmärkelsen Årets student.

Nomineringskriterier

Nomineringen till Årets student ska innehålla namn på mottagaren samt en motivering som bygger på en eller flera av följande kriterier.

Studenten ska ha:

  • utmärkt sig för goda, kreativa insatser och nyskapande verksamhet,
  • deltagit aktivt i kår- och/eller studentliv,
  • gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter,
  • eller visat upp goda studieresultat under sin studietid vid Högskolan i Halmstad.

Skicka in din nominering nedan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 april klockan 23.59.

Nomineringsprocessen

  1. Namn och motivering skickas in via formuläret ovan.
  2. Formuläret administreras av projektgruppen för avslutningshögtiden, som efter avslutad nomineringstid sammanställer alla nomineringar utifrån programtillhörighet.
  3. Sammanställningen skickas till berörd programansvarig.
  4. Utifrån inkomna nomineringar utser programansvarig årets student för sitt program.
  5. Projektgruppen samlar in kandidaternas namn och motiveringar och skickar dessa till beredningsgruppen.
  6. Utifrån underlaget tar beredningsgruppen fram ett förslag till beslut på Årets student per akademi. Beslut fattas av rektor.

Beredningsgruppen består av prorektor (ordförande), representant från studentkårens presidium och utbildningsledaren från respektive akademi.

uppdaterad

2020-03-30

Kontakt

Dela

Kontakt