Sök

Nominera Årets student

Här kan studenter, personal på Högskolan i Halmstad, alumner och övriga med en relation till Högskolan nominera sistaårsstudenter till utmärkelsen Årets student inför kommande avslutningshögtid. Sista dag att skicka in nomineringar var den 14 april, 2024.

Nomineringskriterier

Nomineringen till Årets student ska innehålla namn på mottagaren samt en motivering som bygger på en eller flera av följande kriterier. Observera att studenten som du nominerar ska studera sitt sista år på Högskolan.

Studenten ska ha:

  • utmärkt sig för goda, kreativa insatser och nyskapande verksamhet,
  • deltagit aktivt i kår- och/eller studentliv,
  • gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter,
  • eller visat upp goda studieresultat under sin studietid vid Högskolan i Halmstad.

  Nomineringen är nu stängd

  Sista dag att skicka in nomineringar till Årets student vårterminen 2024 var den 14 april.

  Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 april klockan 23.59.

  Nomineringsprocessen

  1. Namn och motivering skickas in via formulär. Nomineringsmöjligheten öppnar i mitten av november varje år, när det är 200 dagar kvar till avslutningshögtiden, och stänger i mitten av april.
  2. Formuläret administreras av projektgruppen för avslutningshögtiden, som efter avslutad nomineringstid sammanställer alla nomineringar utifrån programtillhörighet.
  3. Sammanställningen skickas till berörd programansvarig.
  4. Utifrån inkomna nomineringar utser programansvarig årets student för sitt program.
  5. Projektgruppen samlar in kandidaternas namn och motiveringar och skickar dessa till beredningsgruppen.
  6. Utifrån underlaget tar beredningsgruppen fram ett förslag till beslut på Årets student per akademi. Beslut fattas av rektor.

  Beredningsgruppen består av prorektor (ordförande), representant från studentkårens presidium och utbildningsledaren från respektive akademi.

  uppdaterad

  Kontakt

  Dela

  Kontakt