Sök

Energisparande på Högskolan

Högskolan arbetar med att minska användningen av energislag, i synnerhet el, för att möta de utmaningar som finns i samhället. På den här sidan får du information om vad Högskolan gör och hur du kan hjälpa till att minska energianvändningen.

Vad gör Högskolan?

Hela Högskolan arbetar med energi- och hållbarhetsfrågor, både på campus i Halmstad och Campus Varberg. Här är några exempel på åtgärder som Högskolan har gjort:

 • kortat tiden när ventilationen är i gång på kvällar och nätter
 • kortat tiden när bastuaggregaten är i gång i hus I
 • ändrat tiderna (när och hur länge) för belysningen i hus S
 • kortat tiden när informationsskärmarna är i gång
 • närvarostyrning av belysning i trapphusen i hus A–F
 • byte av lampor till LED, där det är möjligt
 • stängt av utrustning som inte används och då den inte måste vara i gång
 • stängt ventilation i lokaler som inte användes under jul- och nyårsperioden.

Energismarta vanor på campus

Här är några exempel på hur du kan bidra:

 • Tänd bara så mycket belysning som du behöver
 • Släck belysningen när du lämnar projektrum eller lärosal
 • När det är möjligt, använd trappor i stället för hiss
 • Vädra bara vid behov (några minuter brukar räcka)
 • Stäng fönstren när du lämnar projektrum eller lärosal
 • Blockera inte ventilation eller radiatorer (värmeelement).

Skicka in dina bästa energisparartips


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt