Sök

Energisparande på Högskolan

Högskolan arbetar med att minska användningen av energislag, i synnerhet el, för att möta de utmaningar som finns just nu. På den här sidan får du information om vad Högskolan gör och hur du kan hjälpa till att minska energianvändningen.

Vad gör Högskolan?

Hela Högskolan arbetar med energi- och hållbarhetsfrågor, både på campus i Halmstad och Campus Varberg. Under hösten 2022 och våren 2023 pågår ett projekt där energiinventeringar ska göras för att identifiera möjliga och lämpliga energibesparande åtgärder.

Här är några exempel på åtgärder som Högskolan har gjort i projektet:

 • kortat tiden när ventilationen är i gång på kvällar och nätter
 • kortat tiden när bastuaggregaten är i gång i hus I
 • ändrat tiderna (när och hur länge) för belysningen i hus S
 • kortat tiden när informationsskärmarna är i gång
 • närvarostyrning av belysning i trapphusen i hus A–F
 • byte av lampor till LED, där det är möjligt
 • stängt av utrustning som inte används och då den inte måste vara i gång
 • stängt ventilation i lokaler som inte användes under jul- och nyårsperioden.

Energismarta vanor på campus

Här är några exempel på hur du kan bidra:

 • Tänd bara så mycket belysning som du behöver
 • Släck belysningen när du lämnar projektrum eller lärosal
 • När det är möjligt, använd trappor i stället för hiss
 • Vädra bara vid behov (några minuter brukar räcka)
 • Stäng fönstren när du lämnar projektrum eller lärosal
 • Blockera inte ventilation eller radiatorer (värmeelement).

Skicka in dina tips


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt