Sök

Rätt till pedagogiskt stöd

Du ska kunna styrka din funktionsnedsättning med ett intyg från sakkunnig person, till exempel läkare eller logoped, för att få rätt till pedagogiskt stöd.

Manlig student som sitter och skriver tenta, bilden är tagen i profil. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt