Sök

Hitta på campus

Här hittar du vår karta över campus, information om datorsalar, studieplatser, grupprum, var du kan parkera på området samt var våra hjärtstartare finns.

Karta över campus

Ta hjälp av vår interaktiva campuskarta i Mazemap för att hitta till olika lokaler och andra platser på Högskolan, både i Halmstad och Varberg. Vår campuskarta finns tillgänglig i appen Mazemap och som webbversion.

Så bokar du rum i Mazemap

Kolla först så att du kan komma in i det rum du vill boka innan du bokar. Högskolan byter just nu system för passerkorten, vilket kan göra att behörigheterna inte helt stämmer. Detta är en tillfällig driftstörning.

 • Inloggning krävs första gången, använd dina vanliga inloggningsuppgifter.
 • Du får bara boka rum samma dag (ej nästa dag, vecka eller år).
 • Du kan bara boka rum från klockan 8.30 varje dag – inte tidigare. Välj ”Boka senare” om du inte vill ha rummet på en gång. Försöker du boka rum tidigare än 8.30 kommer du att få ett felmeddelande.
 • Du kan boka ett rum max två timmar åt gången.
 • Bokningsbara rum är grön- eller orangemarkerade. Gröna rum är lediga just nu och rum markerade med orange är upptagna för tillfället men kan vara tillgängliga senare under dagen.
 • Om du inte följer ovanstående regler kan din rumsbokning komma att avbokas av Högskolans schemaläggare till förmån för undervisning.

Boka rum i Mazemap Länk till annan webbplats.

Boka rum i appen

 1. Första gången du loggar in för att boka rum via appen blir du hänvisad till webbversionen. Följ länken och logga in.
 2. Efter inloggning skickas du tillbaka till appen. Välj rum och boka det. Klart!
 3. Nästa gång du vill boka rum i appen kan du göra det direkt utan att behöva logga in.

Grupprum och studieplatser

På campus har vi många platser där du kan studera och umgås – både i Halmstad och Varberg. Du kan boka grupprum själv via vårt bokningssystem i Mazemap.

Tre studenter sitter på rad i bean bags på ett grått golv och diskuterar med varandra. Studenten i mitten har en dator i knäet och studenten till höger visar något i en bok för de andra, som tittar intresserat i boken. Foto.

Regler för studieplatser

 • Du får använda lediga studieplatser, grupprum och uppehållsrum även om du inte har bokat i förväg. För övriga gemensamma lokaler krävs dock alltid bokning.
 • Arbetsrum, projektrum och övriga utrymmen ska hållas så ordnade att det är möjligt att städa golvytor och arbetsytor. Rummen får inte användas för förvaring av personliga tillhörigheter såsom cyklar eller annan skrymmande utrustning. Husdjur får inte heller vistas där.
 • I vår interaktiva campuskarta i Mazemap kan du boka grupprum samt föreläsningssalar som är lediga för tillfället.

Så bokar du rum i Mazemap

Kolla först så att du kan komma in i det rum du vill boka innan du bokar.

 • Inloggning krävs första gången, använd dina vanliga inloggningsuppgifter.
 • Du kan bara boka rum samma dag (ej nästa dag, vecka eller år).
 • Du kan bara boka rum från klockan 8.30 varje dag – inte tidigare. Välj ”Boka senare” om du inte vill ha rummet på en gång. Försöker du boka rum tidigare än 8.30 kommer du att få ett felmeddelande.
 • Du kan boka ett rum max två timmar åt gången.
 • Bokningsbara rum är grön- eller orangemarkerade. Gröna rum är lediga just nu och rum markerade med orange är upptagna för tillfället men kan vara tillgängliga senare under dagen.
 • Om du inte följer ovanstående regler kan din rumsbokning komma att avbokas av Högskolans schemaläggare till förmån för undervisning.
 • Observera att bibliotekets grupprum inte går att boka via Mazemap, med undantag för rummet Studiekuben.

Boka rum i Mazemap Länk till annan webbplats.

Boka rum i appen

 1. Första gången du loggar in för att boka rum via appen blir du hänvisad till webbversionen. Följ länken och logga in.
 2. Efter inloggning skickas du tillbaka till appen. Välj rum och boka det. Klart!
 3. Nästa gång du vill boka rum i appen kan du göra det direkt utan att behöva logga in.

Datorsalar

På campus i Halmstad finns det datorsalar och studieplatser med datorer som du kan använda om du inte har egen dator.

Studieplatser med datorer

 • Högskolebiblioteket
  • Hus M: M1
 • Akademin för hälsa och välfärd (HOV)
  • Hus R i Halmstad: R3140
 • Akademin för informationsteknologi (ITE)
  • Hus D: D208 och D308
 • Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS)
  • Hus Q: Q334
 • Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)
  • Hus S: S3027, S3051 och S1075

Parkering på campus

Parkeringsplatserna runt om på campus förvaltas av olika entreprenörer. Följande gäller för parkering på de olika områdena.

Karta som visar var de olika parkeringsplatserna på campus finns och vilka aktörer som ansvarar för vilka parkeringsplatser. Illustration.

Intea (blått på kartan)

Om du parkerar på Inteas parkeringar, oavsett var, kan du betala med parkeringstjänsterna Easy Park (områdeskod 11042) eller Smartpark (områdeskod 11042).

Halmstads kommun (gult på kartan)

Om du parkerar på kommunens mark bakom Maxi, utmed Kristian IV:s väg, på Spetsvinkelsgatan eller Linjegatan kan du betala med parkeringstjänsterna Easy Park (områdeskod 35003), Smartpark (områdeskod 35003), SMS-parkering (områdeskod 35003) eller Parkster (områdeskod 35003).

Newsec (grått på kartan)

Om du parkerar på Newsecs parkeringar kan du betala med parkeringstjänsterna Easy Park (områdeskod 11043), Smartpark (områdeskod 11043).

Ica Maxi (rött på kartan)

Ica Maxi har enbart kund- och personalparkeringar – det är inte möjligt att köpa parkeringsbiljett där.

Hjärtstartare

Högskolan i Halmstad ska vara en hjärtsäker plats, därför har vi fyra hjärtstartare på campus. Du behöver ingen utbildning för att rädda livet på någon som har drabbats av hjärtstopp om en hjärtstartare finns i närheten.

Våra hjärtstartare är placerade så att du har nära till en oavsett var du befinner dig på campus. Du behöver inte någon specifik utbildning eftersom hjärtstartaren är självinstruerande. Den ryms i en liten och smidig väska och är mycket pedagogiskt utformad för att minska risken för misstag vid hanteringen. En röst på svenska förklarar hur apparaten används. 

Här finns hjärtstartare

 • Vid spiraltrappan i hus E mellan plan 1 och 2
 • I glasgången mittemot restaurang Mangold
 • På entréplan i hus I (högskolehallen)
 • Innanför huvudentrén till hus S
En röd och vit låda fastmonterad på väggen. Genom en glasruta kan man se en röd hjärtstartarapparat. Foto.

Studenter utbildas varje år

Även om det inte behövs utbildning för att hantera en hjärtstartare är det en god idé att gå en utbildning i hjärt- och lungräddning. Ungefär 450 personer kan hantera hjärt- och lungräddning på Högskolan. Varje år utbildas 60–70 sjuksköterskestudenter i att använda hjärtstartare och 60 studenter som är engagerade i nollningsaktiviteterna får utbildning i hjärt- och lungräddning.

Kedjan som räddar liv – fem nyckelfaktorer

Den avgörande faktorn vid hjärtstopp är tiden – hur snabbt en person får hjälp.

 1. Tidigt larm
 2. Tidig hjärt- och lungräddning (HLR)
 3. Tidig defibrillering (användning av hjärtstartare)
 4. Tidig och avancerad vård utanför sjukhus
 5. Avancerad vård efter återupplivning.

Svenska rådet för hjärt- lungräddning Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om hjärtstartare

 • Vad är en hjärtstartare (defibrillator)?
  • Det finns olika typer av hjärtstartare, den Högskolan använder är en Automatisk Extern Defibrillator (AED) som är lämpad att användas av personer utan sjukvårdsutbildning. Apparaten innehåller elektroder som fästs på den drabbades bröstkorg och därefter analyserar apparaten personens hjärtrytm. Om personens hjärtrytm inte är normal ges en elektrisk stöt som återstartar hjärtat.
 • Vem kan använda en hjärtstartare?
  • Alla får använda en hjärtstartare och det finns ingen lag som kräver att du ska ha utbildning för att använda den. Dock rekommenderas att gå en kurs i hjärt- och lungräddning och att repetera regelbundet.
 • Hur vet jag att jag gör rätt?
  • Hjärtstartarna på Högskolan är självinstruerande och talar svenska. Följ instruktionerna från hjärtstartaren och gå regelbundet utbildning i hjärt- och lungräddning för att hålla kunskaperna aktuella.
 • Kan man skada någon om man använder en hjärtstartare?
  • Inbyggda funktioner i apparaten gör att man inte kan tillfoga någon skada. Apparaten ger endast en elektrisk stöt på bestämda signaler som uppträder endast vid ett hjärtstopp. Det finns dock en del förhållningsregler som ska följas, till exempel att man inte ska röra den drabbade när en elektrisk stöt ska ges.
 • Hur vet jag att det är ett hjärtstopp? Hur vet jag när jag ska sluta använda den?
  • Vid hjärtstopp blir personen snabbt medvetslös och visar inga tecken på liv. När du har placerat elektroden på personen, kommer apparaten analysera och se om det behövs en elektrisk stöt (defibrillering) eller inte. Den kommer också tala om ifall fler stötar behöver ges beroende på om hjärtat återgår till sin normala rytm.
 • Hur vet jag om hjärtstartaren är redo att användas?
  • Hjärtstartaren gör en daglig självtest. Så länge den gröna lampan Redo-lampan fortsätter att blinka är det inte nödvändigt att testa defibrillatorn. Regelbundna kontroller görs genom att byta ut begagnade eller föråldrade förbrukningsartiklar och tillbehör vart annat och vart femte år. Vid arbetsmiljöronder kontrolleras också hjärtstartaren. Upptäcker du att apparaten saknas eller att den på något sätt verkar skadad, var god kontakta personalavdelningen på Högskolan.
 • Vem drabbas av hjärtstopp?
  • Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.
 • Hur många drabbas av hjärtstopp i Sverige? Hur många överlever?
  • Varje år drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige och behandling påbörjas på cirka 4 000. Av dessa överlever endast cirka 400. Det innebär att majoriteten dör.
 • Var kan en hjärtstartare vara till nytta?
  • Eftersom hjärtstopp inträffar i alla åldersgrupper och ofta utan förvarning, är det omöjligt att precisera exakta platser för var en hjärtstartare bör placeras. Platser där det finns eller passerar mycket människor samt riskplatser som idrottsanläggningar, bad och liknande är lämpliga platser att placera hjärtstartare.

Vilrum

På campus i Halmstad finns två vilrum som får användas av studenter.

Så funkar vilrummet

 • För att få tillgång till ett vilrum kontaktar du Servicecenter som delar ut en kod till rummet.
 • Det finns en skylt på utsidan som du ändrar till upptaget respektive ledigt.
 • Rummen kontrolleras dagligen och städas vid behov.
 • Vilrummet är tillgängligt fram till klockan 17.00 varje vardag.
 • Efter klockan 17 kommer Högskolans väktare att knacka på och se till att rummet är tomt. Om du är kvar i rummet och mår så dåligt att du inte kan lämna rummet själv, kontaktar väktaren ambulans.
Ett tjockt lager snäckor ligger i förgrunden, havet och solstrålar skymtar i bakgrunden. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt