Sök

IT-regler

Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder kommer du långt. Här har vi samlat de viktigaste reglerna som gäller Högskolans IT-verksamhet tillsammans med bra tips om hur du kan skydda dig och din information online på ett bra sätt.

Ditt eget ansvar

 • Användarkontot/studentkontot är personligt. Innehavaren ansvarar för hur det används.
 • De lösenord du använder till Högskolans tjänster får inte återanvändas på andra platser, och får inte meddelas till andra personer.
 • Varje användare ansvarar för sin egen informationssäkerhet i enlighet med riktlinjer.
 • Varje användare ska, vid slutet av sina studier, ta hand om de filer och dokument som ska bevaras.
 • Tänk på att din behörighet kan påverkas om dina studier förändras.
Fyra studenter står på rad framför en bokhylla full med böcker som de lutar sig mot. Alla studenter tittar ner i sin egen mobiltelefon. Foto.

Användning

 • Högskolans utrustning ska användas med sunt förnuft och hanteras med omsorg.
 • Upphovsrätten ska beaktas. Det är inte tillåtet att olovligen överföra programvaror, film, musik eller andra verk som skyddas av upphovsrätt.
 • Störande verksamhet är inte tillåten.
 • Alla installationer på Högskolans datorer ska utföras av IT-avdelningen eller med IT-avdelningens godkännande.
 • Det är inte tillåtet att ansluta privat utrustning annat än på speciellt anvisade nätverk.
 • Installationer, eller besök på webbplatser, som omfattar olagligt, oetiskt eller olämpligt innehåll är endast tillåtet om arbets­uppgifter, forsk­ning eller studier speci­fikt kräver detta.
 • Undervisning och studiearbete har alltid företräde i datorsalar och projektrum.

Så surfar du klokt

 • Lämna aldrig ut ditt lösenord.
  • Seriösa företag frågar till exempel aldrig efter ditt lösenord via e-post.
 • Använd inte samma lösenord till olika tjänster.
 • Logga ut från datorn när du lämnar den.
 • Surfa med gott omdöme när du använder Högskolans nätverk.
 • Öppna eller svara aldrig på e-post om du inte är 100 procent säker på vem avsändaren är.
 • Var försiktig när du använder trådlösa nätverk
 • Håll din dator, padda och telefon säkerhetsuppdaterad
 • Släpp inte in okända personer i lokalerna.
 • Spara dina dokument i ditt personliga lagringsutrymme på Högskolans server.
 • Tänk en gång till innan du lämnar ut dina personuppgifter/kontouppgifter.

Åtgärder och övervakning

 • IT-avdelningen har rätt att utan förvarning, för handhavande av den löpande driften, ta del av nättrafik genom tekniska åtgärder i nät och system. Föreligger misstanke om brott mot dessa riktlinjer omfattar denna rätt även den enskildes lagrade data.
 • IT-avdelningen har rätt att vid driftstörning, säkerhetsrisk eller vid grundad misstanke om lagbrott eller brott mot dessa riktlinjer tillfälligt stänga av individuella och gemensamma IT-resurser.
 • Upprepade eller allvarliga brott mot dessa riktlinjer kan leda till avstängning av IT-resurser och/eller anmä­lan till disciplin-/personalansvarsnämnd. Misstänkta lag­överträdelser kan polisanmälas.
 • Information om informationssäkerhetsincidenter, persondataincidenter etc. kan komma att skickas till andra myndigheter, enligt befintligt regelverk.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt