Sök

Passerkort

Du behöver ett passerkort för att komma in i Högskolans lokaler på kvällar och helger samt för att få tillgång till datorsalar, projektrum och vissa labbmiljöer. Ditt kort fungerar även automatiskt som lånekort på högskolebiblioteket i Halmstad.

En kvinnlig student står vid en servicestation i Servicecenter och tittar in i kameran. Foto.

Skapa ett passerkort

Du kan skapa ett passerkort i onlineplattformen Kortportalen.

 1. Se till att du är registrerad på de kurser som du ska läsa.
 2. Öppna Kortportalen via länken: hhkort.hh.se Länk till annan webbplats.
 3. Logga in med inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto (användarnamn och lösenordet du själv har valt). Följ instruktionerna.
 4. Du får ett mejl till den e-postadress som du har angett i Studentladok när ditt kort är färdigt för upphämtning i Servicecenter. Kom ihåg att ta med dig legitimation. (Tänk på att det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID inte gäller som id-handling på Högskolan).
 5. Nu kan du använda ditt passerkort för att komma in i Högskolans lokaler, låna böcker på biblioteket och använda skrivarna på campus.

Öppettider i Servicecenter

Regler för passerkort

Ditt passerkort är en värdehandling – en nyckel som ger tillgång till Högskolans lokaler – och det är du som kortägare som är ansvarig för att kortet och pinkoden inte kommer i orätta händer. Observera att passerkortet inte kan användas som legitimation utanför Högskolan.

Passerkortet fungerar bara i de lokaler som du har behörighet till och där är det din utbildning som styr vilka lokaler du får komma in i. Om du har frågor om passerkortet eller inte kommer in i lokaler som du ska ha tillgång till kan du kontakta vår IT-support.

Som kortägare förbinder du dig att:

 • inte avslöja pinkoden för obehöriga,
 • inte låna ut ditt passerkort,
 • inte använda kontot i strid mot gällande lag,
 • förvara passerkortet och pinkoden åtskilda samt förvara pinkoden på ett betryggande sätt,
 • omedelbart anmäla till helpdesk eller kontakta Servicecenter om passerkortet är förlorat, eller om pinkoden kommit till obehörigs kännedom. Vid förlust (ej slitage) av passerkort tillkommer en avgift på 50 kronor,
 • på begäran visa passerkort för väktare och/eller driftpersonal,
 • lämna tillbaka utgånget kort till Servicecenter samt
 • följa Högskolans regler för nyttjande av lokalerna

Vid överträdelse av ovanstående regler kan Högskolan spärra ditt passerkort.

Allmänna regler på campus

 • Du får vistas i Högskolans lokaler mellan klockan 06 och 24 alla dagar i veckan. Från klockan 23 kan du inte längre komma in i lokalerna med passerkort, men du får vistas i dem fram till klockan 24.
 • Rökning är förbjuden i Högskolans lokaler. Det är även förbjudet att röka inom tio meter från entréer till Högskolan.
 • Det är förbjudet att dricka alkohol i Högskolans lokaler.
 • Det är inte tillåtet att ta med husdjur eller låta husdjur vistas i Högskolans lokaler. Detta gäller dock inte ledar-, service-, signal-, väktar- eller sökhund.
 • Det är förbjudet att övernatta i Högskolans lokaler.
 • Respektera gällande utrymningsplaner och håll utrymningsvägar fria.
 • Många av Högskolans lokaler och utrustning är larmade. Vid utlöst larm kan du bli ersättningsskyldig om inte skälig anledning finns.
 • Grupprum, projektrum och övriga utrymmen ska hållas så ordnade att det är möjligt att städa golvytor och arbetsytor. Ytorna får inte användas för förvaring av personliga tillhörigheter såsom cyklar eller annan skrymmande utrustning.
 • Lokalerna ska efter nyttjandet lämnas i gott skick, vilket innebär återställning av inredning och utrustning.
 • Försäljning av externt material, utdelning eller exponering av externt broschyrmaterial, externa gratistidningar eller dylikt inom Högskolans lokaler får endast ske efter särskilt tillstånd av kommunikationsavdelning eller av konferensansvarig i samband med konferenser.

Om en student bryter mot ovan angivna ordningsregler kan Högskolans disciplinnämnd, under förutsättningar som anges i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100), besluta om disciplinära åtgärder mot studenten.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt