Passerkort

Du behöver ett passerkort för att komma in i Högskolans lokaler på kvällar och helger samt för att få tillgång till datorsalar, projektrum och vissa labbmiljöer. Vilka lokaler du har tillgång till beror på vilken utbildning du går.

Skaffa passerkort

Du kan skaffa ett passerkort när du har registrerat dig på de kurser som du ska läsa. Tänk på att kortet bara gäller de lokaler som du har behörighet till.

För att skaffa passerkort måste du först ha läst och förstått de villkor och regler som gäller för passerkortet och för nyttjande av Högskolan i Halmstads lokaler.

Skapa passerkort i Servicecenter

 1. Se till att du är registrerad på de kurser som du ska läsa.
 2. Gå till servicestationerna i Servicecenter (glasgången, hus B).
 3. Logga in med inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto (användarnamn och lösenordet du själv har valt). Följ instruktionerna.
 4. Ta en nummerlapp till Servicecenters bemannade disk och hämta ditt passerkort. Glöm inte legitimation. Efter ungefär 30 minuter är kortet klart att användas.

Öppettider i Servicecenter

 

En kvinnlig student står vid en servicestation i Servicecenter och tittar in i kameran.

För att skapa ett passerkort tar du först en bild i våra servicestationer i Servicecenter.

Förlorat ditt passerkort? Om du blir av med ditt kort kan du beställa ett nytt för 50 kronor. Du behöver inte betala om ditt ordinarie kort är utslitet eller inte fungerar.

Regler för passerkort

Ditt passerkort är en värdehandling – en nyckel som ger tillgång till Högskolans lokaler – och det är du som kortägare som är ansvarig för att kortet och pinkoden inte kommer i orätta händer. När du skaffar ett passerkort på Högskolan är du skyldig att följa de regler som finns. 

Passerkortet används för att se till att rätt personer har tillgång till rätt lokaler. Därför måste du alltid ha med dig ditt kort och kunna visa det på begäran. Passerkortet kan inte användas som legitimation utanför Högskolan.

Som kortägare förbinder du dig att:

 • inte avslöja pinkoden för obehöriga,
 • inte låna ut ditt passerkort,
 • inte använda kontot i strid mot gällande lag,
 • förvara passerkortet och pinkoden åtskilda samt förvara pinkoden på ett betryggande sätt,
 • omedelbart anmäla till helpdesk eller kontakta Servicecenter om passerkortet är förlorat, eller om pinkoden kommit till obehörigs kännedom. Vid förlust (ej slitage) av passerkort tillkommer en avgift på 50 kronor,
 • på begäran visa passerkort för väktare och/eller driftpersonal,
 • lämna tillbaka utgånget kort till Servicecenter samt
 • följa Högskolans regler för nyttjande av lokalerna.

Vid överträdelse av ovanstående regler kan Högskolan spärra ditt passerkort.

Regler för Högskolans lokaler

Du som är student får vistas i Högskolans lokaler mellan klockan 06 och 24 alla dagar i veckan. Från klockan 23 kan du inte längre komma in i lokalerna med passerkort, men du får vistas i dem fram till klockan 24.

Allmänna regler på campus

  • Rökning är förbjuden i Högskolans lokaler. Det är även förbjudet att röka inom tio meter från entréer till Högskolan.
  • Det är förbjudet att dricka alkohol i Högskolans lokaler.
  • Det är förbjudet att övernatta i Högskolans lokaler.
  • Respektera gällande utrymningsplaner och håll utrymningsvägar fria.
  • Många av Högskolans lokaler och utrustning är larmade. Vid utlöst larm (brutet nödbehör till exempel) kan du bli ersättningsskyldig om inte skälig anledning finns.
  • Försäljning av externt material, utdelning eller exponering av externt broschyrmaterial, externa gratistidningar eller dylikt inom Högskolans lokaler får endast ske efter särskilt tillstånd av Campusservice eller av konferensansvarig i samband med konferenser.

  Regler för studieplatser och undervisningslokaler

  • Du får använda lediga studieplatser, grupprum och uppehållsrum även om du inte har bokat i förväg. För övriga gemensamma lokaler krävs dock alltid bokning.
  • Det är endast personal och studenter som har tillträde till Högskolans undervisningslokaler eftersom det i en undervisningssituation krävs koncentration och fokus av såväl lärare som studenter. Det kan vara motiverat i vissa situationer att låta andra personer närvara, men detta tillåts från fall till fall. Det finns inga generella beslut om att utomstående får närvara vid undervisning eller annan verksamhet, eller att våra lokaler är allmänt tillgängliga. Detta gäller även barn till personal och studenter, som i detta avseende betraktas som utomstående.
  • Arbetsrum, projektrum och övriga utrymmen ska hållas så ordnade att det är möjligt att städa golvytor och arbetsytor. Rummen får inte användas för förvaring av personliga tillhörigheter såsom cyklar eller annan skrymmande utrustning. Husdjur får inte heller vistas där.

  Aktivera passerkort

  Det är endast studenter som vistas i hus N och T som behöver aktivera och validera sitt passerkort. När du är ny student behöver du först aktivera ditt kort och därefter validera kortet en gång i veckan för att kunna komma in i hus N och T. Detta görs för att vi ska kunna vara säkra på att borttappade kort slutar att fungera även om de inte har anmälts som försvunna.

  Så aktiverar du ditt passerkort

  Du behöver endast aktivera ditt passerkort en gång. Du kan aktivera kortet på tre platser på campus, i hus N, hus T och hus J.

  1. Innanför huvudentrén till hus N, T och J finns en uppdateringsläsare. Håll upp ditt kort mot den vänstra läsaren tills det lyser grönt.
  2. Ditt kort är nu aktiverat!

  Så validerar du ditt passerkort

  För att behålla din behörighet till hus N och T måste du validera ditt kort en gång i veckan/var sjunde dag.

  1. Håll kortet mot den vänstra delen av uppdateringsläsaren. När knappsatsen börjar lysa matar du in din passerkortskod.
  2. Håll sedan upp kortet igen mot den vänstra delen av läsaren tills det lyser grönt.
  3. Nu är ditt kort aktivt i sju dagar!

  Om läsaren lyser rött får du enklast hjälp genom att anmäla ett ärende i Helpdesk eller gå till Servicecenter.

  uppdaterad

  2019-03-04

  Kontakt

  Dela

  Har du Frågor?

  Kontakta Helpdesk: helpdesk@hh.se