Sök

Passerkort

Du behöver ett passerkort för att komma in i Högskolans lokaler på kvällar och helger samt för att få tillgång till datorsalar, projektrum och vissa labbmiljöer. Ditt kort fungerar även automatiskt som lånekort på högskolebiblioteket i Halmstad.

Skaffa passerkort

För att komma in i Högskolans lokaler behöver du ett passerkort, detta kort fungerar även som lånekort. Du kan skaffa kortet först efter att du har registrerat dig.

Skapa ditt passerkort i Servicecenter

 1. Se till att du är registrerad på de kurser som du ska läsa.
 2. Gå till servicestationerna i Servicecenter, i glasgången vid huvudentrén.
 3. Logga in med inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto (användarnamn och lösenordet du själv har valt). Följ instruktionerna.
 4. Gå till Servicecenters bemannade disk för att legitimera dig, därefter skrivs ditt kort ut.
 5. När ditt kort är utskrivet tar det cirka tio minuter innan det fungerar för att öppna dörrar och först nästkommande vardag fungerar ditt passerkort som lånekort på biblioteket.

Öppettider i Servicecenter

Har du glömt din pinkod eller tappat bort ditt kort?

 • Om du behöver en ny pinkod kan du gå till Servicecenter och skapa en ny kod i servicestationen till vänster om disken.
 • Om du tappar bort ditt kort kan du beställa ett nytt för 50 kronor i Servicecenter. Kom ihåg att du måste ha med dig din legitimation. Du behöver inte betala om ditt ordinarie kort är utslitet eller inte fungerar.
En kvinnlig student står vid en servicestation i Servicecenter och tittar in i kameran. Foto.

Regler för passerkort

Ditt passerkort är en värdehandling – en nyckel som ger tillgång till Högskolans lokaler – och det är du som kortägare som är ansvarig för att kortet och pinkoden inte kommer i orätta händer. När du skaffar ett passerkort på Högskolan är du skyldig att följa de regler som finns. 

Passerkortet används för att se till att rätt personer har tillgång till rätt lokaler. Därför måste du alltid ha med dig ditt kort och kunna visa det på begäran. Passerkortet kan inte användas som legitimation utanför Högskolan.

Som kortägare förbinder du dig att:

 • inte avslöja pinkoden för obehöriga,
 • inte låna ut ditt passerkort,
 • inte använda kontot i strid mot gällande lag,
 • förvara passerkortet och pinkoden åtskilda samt förvara pinkoden på ett betryggande sätt,
 • omedelbart anmäla till helpdesk eller kontakta Servicecenter om passerkortet är förlorat, eller om pinkoden kommit till obehörigs kännedom. Vid förlust (ej slitage) av passerkort tillkommer en avgift på 50 kronor,
 • på begäran visa passerkort för väktare och/eller driftpersonal,
 • lämna tillbaka utgånget kort till Servicecenter samt
 • följa Högskolans regler för nyttjande av lokalerna.

Vid överträdelse av ovanstående regler kan Högskolan spärra ditt passerkort.

Regler för Högskolans lokaler

Du som är student får vistas i Högskolans lokaler mellan klockan 06 och 24 alla dagar i veckan. Från klockan 23 kan du inte längre komma in i lokalerna med passerkort, men du får vistas i dem fram till klockan 24.

Allmänna regler på campus

 • Rökning är förbjuden i Högskolans lokaler. Det är även förbjudet att röka inom tio meter från entréer till Högskolan.
 • Det är förbjudet att dricka alkohol i Högskolans lokaler.
 • Det är inte tillåtet att ta med husdjur eller låta husdjur vistas i Högskolans lokaler. Detta gäller dock inte ledar-, service-, signal-, väktar- eller sökhund.
 • Det är förbjudet att övernatta i Högskolans lokaler.
 • Respektera gällande utrymningsplaner och håll utrymningsvägar fria.
 • Många av Högskolans lokaler och utrustning är larmade. Vid utlöst larm kan du bli ersättningsskyldig om inte skälig anledning finns.
 • Grupprum, projektrum och övriga utrymmen ska hållas så ordnade att det är möjligt att städa golvytor och arbetsytor. Ytorna får inte användas för förvaring av personliga tillhörigheter såsom cyklar eller annan skrymmande utrustning.
 • Lokalerna ska efter nyttjandet lämnas i gott skick, vilket innebär återställning av inredning och utrustning.
 • Försäljning av externt material, utdelning eller exponering av externt broschyrmaterial, externa gratistidningar eller dylikt inom Högskolans lokaler får endast ske efter särskilt tillstånd av kommunikationsavdelning eller av konferensansvarig i samband med konferenser.

Om en student bryter mot ovan angivna ordningsregler kan Högskolans disciplinnämnd, under förutsättningar som anges i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100), besluta om disciplinära åtgärder mot studenten.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt