Sök

Information om VFU för sjuksköterskestudenter med anledning av coronaviruset

Med utgångspunkt i folkhälsomyndighetens rekommendationer och Högskolan i Halmstads interna rekommendationer avseende minimering av smittspridning av covid-19 har följande riktlinjer för genomförande av VFU för sjuksköterskestudenter tagits fram.

Information från Region Halland och Hallands kommuner

 • Som VFU-student är du på arbetsplatsen ENDAST om du är helt symtomfri. Skulle du ha minsta lilla symtom stannar du hemma och kan ev. boka självprovtagning på 1177.se Länk till annan webbplats.
 • Tänk på att det även är av största vikt att studenten i alla vårdsituationer följer Basala hygienrutiner på ett korrekt sätt.
 • Tänk även på att hålla avstånd i fikarum – vi hjälps åt att skydda varandra.

Mycket information om covid-19 finns på Vårdgivarwebben. Vi rekommenderar er alla att gå in på sidan och läsa mer innan ni går ut på VFU.

Covid-19 på Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

Det är även starkt rekommenderat att du som VFU-student fräschar upp minnet genom att göra den webbaserade utbildningen om basala hygienrutiner som ligger öppen för alla. Den tar ca 30 min att genomföra och avslutas med ett kunskapstest.

Vårdhygien Länk till annan webbplats.

Graviditet och Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för gravida. Om du som student är berörd, uppmanas du att kontakta programansvarig för möjlighet till studieuppehåll.

Om Covid-19 för gravida Länk till annan webbplats.

Om du som student är sjuk

Om du har sjukdomssymtom, såsom förkylning, torrhosta, feber eller andningsbesvär ska du sjukanmäla dig till examinatorn för kursen vid Högskolan i Halmstad samt till din VFU-plats.

 • Är du sjuk ska du inte vara på din VFU-plats.
 • Kommer du till VFU-platsen och uppvisar sjukdomssymtom, kommer du att omgående avvisas från verksamheten.
 • Om du som student inte kan genomföra kursen på grund av sjukdom hanteras det enligt ordinarie rutiner.
 • Vid karantän, se Högskolan i Halmstads riktlinjer.

Läs även Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Om du eller någon i familjen blir sjuk Länk till annan webbplats.

Särskilda åtgärder för att undvika smittspridning

 • Basala hygienrutiner ska följas inom vårdverksamheten och lämplig skyddsutrustning ska finnas tillgängligt för alla studerande.
 • Studerande ska om möjligt inte delta i vård av bekräftat smittad patient. Undantag är om det finns flertalet patienter med Covid-19 i verksamheterna, som innebär att det finns en svårighet för studerande att genomföra sin VFU och uppnå lärandemålen utan att vårda bekräftade smittade patienter.
 • Provtagning: För studerande, som under pågående VFU uppvisar symtom på Covid-19, gäller samma rutiner som för anställda inom Region Hallands och Hallands kommuner

 • Inga platsförlagda bedömningssamtal sker tills vidare. Alternativa former för bedömning ska erbjudas genom exempelvis digitala lösningar, fördjupad kontakt med VFU-handledare och huvudhandledare och/eller bedömning av andra examinerande underlag.
 • Befintliga närvarokrav på VFU ersätts tills vidare med skrivningen: närvaro på VFU krävs i den omfattning att lärandemålen kan examineras. Examinatorn avgör vilken närvaro som krävs för godkänd examination samt när eventuell frånvaro som innebär ett underkänt betyg, behöver tas igen.
 • Programansvarig har möjlighet att ge dispens för förkunskapskrav för tillträde till senare kurs i programmet på grund av konsekvenser av föreliggande situation.
 • Genomförande av VFU i annat land är inte möjlig tills vidare.
 • Om programmens studiegångar ska justeras så att VFU förskjuts till senare tillfälle krävs samråd med medverkande huvudmän och Högskolan i Halmstad. Dialog sker i gemensamt kvalitetsråd.

Om VFU-placering ej medges av verksamhet

Om VFU ej medges av verksamhet ska examinator tillsammans med programansvarig möjliggöra för studenten att genomföra sin VFU så snart som möjligt, alternativt undersöka möjligheten till alternativa undervisnings- och examinationsformer.

Om VFU-placering ej medges av verksamhet

Om VFU ej medges av verksamhet ska examinator tillsammans med programansvarig möjliggöra för studenten att genomföra sin VFU så snart som möjligt, alternativt undersöka möjligheten till alternativa undervisnings- och examinationsformer.

Ansvar och roller på Högskolan i Halmstad

 • Avdelningschef Ing-Marie Carlsson har övergripande ansvar och är kontaktperson för den samordnade funktionen för övergripande VFU-frågor.
  E-post: ing-marie.carlsson@hh.se
 • VFU-koordinator Mari Falk ansvarar för kommunikation med medverkande VFU- verksamheter samt kommunikation med studenter rörande mer generella VFU-frågor samt specifika frågor om VFU-placering.
  E-post: mari.falk@hh.se
 • Högskolan i Halmstads kombinationstjänstlärare, Karin Rasmusson (Region Halland, Halmstad), Anna-Carin Karlsson (Region Halland Varberg) och Berit Bäcklund (Hallands kommuner) samt Högskolans kliniska lektorer Susann Arvidsson och Marjut Blomqvist arbetar med samverkan och kvalitét av VFU tillsammans med Region Halland och Hallands kommuner, utifrån aktuell handledningsmodell.
 • Examinatorer ansvarar för kommunikation med studenter rörande frågor i specifika VFU-kurser.
 • Programansvariga Ulrica Åström (Sjuksköterskeprogrammet) och Jeanette Källstrand (Specialistsjuksköterskeprogrammen) ansvarar för att bereda eventuella förslag till förändringar i studiegångar.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt