Sök

Kliniskt träningscenter

Kliniskt träningscenter, KTC, är specialutrustade lokaler där du som sjuksköterskestudent tränar på olika moment i en miljö som är så lik den praktiska verksamheten inom vården som möjligt. KTC finns i både Halmstad och Varberg.

PÅ KTC tränas grundläggande omvårdnad och tekniska färdigheter i lärarledda färdighetsträningar. Även icketekniska färdigheter, såsom teamsamverkan och kommunikation samt mer komplexa situationer i fullskalesimuleringar, tränas liksom hjärt-lung-räddning vuxen och barn för sjukvårdspersonal.

Genom att träna på KTC tydliggörs patientsäkerheten eftersom du får träna på att bli medveten om risksituationer och lära dig bedöma och förebygga dessa. Det innebär även en trygghet och säkerhet för dig som student att få träna på detta innan du möter en verklig patient.

Kontakt och öppettider

KTC Halmstad

Ligger i Hälsolabbet på entréplan i hus R.

Ansvarig: Charlotte Olsson och Åsa Idoffsson

KTC Varberg

Ligger på våning 3 i hus B.

Ansvarig: Hibaq Yussuf och Hanna Jönsson

Öppet hus i KTC

Det finns möjlighet för extra färdighetsträning utanför ordinarie kurstillfällen. Från och med nu bokar ni in er på öppet hus-träning på KTC digitalt.

På öppet hus har du möjlighet att träna på de praktiska moment du fått undervisning i på de ordinarie färdighetsträningar du genomfört. Vid varje tillfälle finns 8 bokningsbara platser. Man få endast boka ett pass/dag. Eventuellt kan det finnas möjlighet att stanna kvar på efterföljande pass om inte det är fullbokat, detta i samråd med ansvarig lärare på plats.

Vid förhinder är det viktigt att du avbokar din tid. Så andra studenter har möjlighet att boka sig istället.

Du får en bekräftelse på din mail när du bokar in dig på pass. Där igenom kan du också enkelt avboka pass. Vid eventuellt inställda pass meddelas det också via mail.

Anmäl er för öppet hus i Halmstad

Anmäl er för öppet hus i Varberg Länk till annan webbplats.

Färdighetsträningar på KTC

Dessa moment kan du träna på:

 • Basala hygienrutiner
 • Basal omvårdnad
  • Patientens personliga hygien
  • Munhälsa
  • Bäddning
  • Förflyttning
  • Mobilisering/immobilisering
  • Matning
 • Läkemedelshantering
 • Kommunikation, bemötande
 • Omvårdnadstekniska moment
  • Mätning av vitalparametrar
  • Bedömning enligt ABCDE
  • Andningsvård
  • Injektion
  • Infusion
  • Blodtransfusion
  • Ven- och kapillärprovtagning
  • Perifer venkateter
  • Central venkateter
  • Subkutan venport
  • Sond
  • Sårvård
  • Urinkateter

uppdaterad

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta din programansvarig:

Ulrica Åström (sjuksköterskestudenter, Varberg)

Elenita Forsberg (sjuksköterskestudenter, Halmstad)

Jeanette Källstrand (specialistsjuksköterskestudenter)