Sök

Nationell klinisk slutexamination – NKSE

NKSE examinerar sjuksköterskeprogrammet som helhet och består av en individuell, skriftlig tenta och en individuell, praktisk demonstration av kunskap, färdighet och förmåga och värdering och förhållningssätt i verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta din programansvarig:

Ulrica Åström (sjuksköterskestudenter)

Jeanette Källstrand (specialistsjuksköterskestudenter)