Sök

Examensarbete utomlands

Har du börjat fundera över ämne till ditt examensarbete? Möjligheterna är många och om det passar din utbildning kan du till exempel välja att göra hela eller en del av ditt examensarbete utomlands.

Länder du kan åka till med Erasmusstipendium

 • EU:s medlemsländer
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • Turkiet
 • Vissa öar och andra områden utanför Europa som ingår i eller har koppling till EU godkänns för studier (till exempel Réunion, Martinique, Azorerna, Grönland, Franska Polynesien, Aruba med flera).

Deadlines för ansökan om Erasmusstipendium för examensarbete utomlands

Höstterminen
1 september
1 december
Vårterminen
1 mars
1 juni
En person står på en bro framför ett vidsträckt landskap av dimmiga berg, träd och en grusväg. Foto.

Deadlines för ansökan om MFS-stipendium

 • 1–31 mars: fältstudie under höstterminen
 • 1–30 september: fältstudie under vårterminen

Detaljerade Instruktioner för hur du ansöker

Exempel på tidigare MFS-stipendiaters projekt

 • Brasilien: Miljöstudie om ett brasilianskt universitets avfallsström.
 • Colombia: Intervjustudie om transparens i logistikkedjan inom kaffeindustrin.
 • Fiji: Studie om pedagogiska strategier i skolors hälsoundervisning.
 • Indien: Studie om psykisk ohälsa i Indien – skillnader mellan yogautövare och icke yogautövare.
 • Vietnam: Intervjustudie om vietnamesiska sjuksköterskors arbete med hälsopromotion.
 • Thailand: Studie om organisatoriska faktorer som leder till personalbehållning.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt