Examensarbete

Syftet med examensarbetet är framför allt att förbereda dig som student för den kommande yrkesverksamheten, men också att ge dig möjligheten att i ett slutarbete visa att du har uppnått den kunskapsnivå som examen representerar.

uppdaterad

2019-04-15

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se