Sök

Examensarbete

Syftet med examensarbetet är framför allt att förbereda dig som student för den kommande yrkesverksamheten, men också att ge dig möjligheten att i ett slutarbete visa att du har uppnått den kunskapsnivå som examen representerar.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt