Examensarbete för studenter på HOV

Akademins etikgranskningsgrupp har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av studentarbeten på avancerad nivå.

Lokala etikprövningsgruppens möten under VT21

  • Måndag 1 februari kl 10.00-12.00, sista inlämningsdag 18/1
  • Tisdag 2 mars kl 13.00-15.00, sista inlämningsdag 16 februari.
  • Tisdag 30 mars kl 13.00-15.0, sista inlämningsdag 16 mars.
  • Tisdag 27 april kl 13.00-15.00, sista inlämningsdag 13 april.
  • Tisdag 25 maj kl 13.00-15.00, sista inlämningsdag 11 maj.
  • Tisdag 8 juni kl 13.00-15.00, sista inlämningsdag 25 maj.

Etikansökan

Här kan du göra en etikansökan i samband med ditt uppsatsarbete.
Här kan du bifoga ytterligare en fil.

Här kan du bifoga ytterligare en fil.

uppdaterad

2021-01-13

Kontakt

Dela

Kontakt