Sök

Examensarbete för studenter på HOV

Akademins etikgranskningsgrupp har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av studentarbeten på avancerad nivå.

Lokala etikprövningsgruppens möten under VT22

Mötesdag 1 mars kl 15.15-17.00, sista inlämningsdag 15 februari.

Mötesdag 29 mars kl 13.00-15.00, sista inlämningsdag 15 mars.

Mötesdag 26 april kl 13.00-15.00, sista inlämningsdag 12 april.

Mötesdag 24 maj kl 13.00-15.00, sista inlämningsdag 10 maj.

Mötesdag 8 juni kl 15.00-17.00, sista inlämningsdag 25 maj.

Etikansökan

Här kan du göra en etikansökan i samband med ditt uppsatsarbete.
Här kan du bifoga ytterligare en fil.

Här kan du bifoga ytterligare en fil.

Här kan du bifoga ytterligare en fil.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt