Sök

Personuppgifter i examensarbete

Om du till exempel ska göra en enkätundersökning eller intervjuer inom ramen för ditt examensarbete omfattas examensarbetet av dataskyddsförordningen. Här nedan beskrivs ett antal steg som du måste gå igenom innan du börjar samla in personuppgifter.

Mall för standardmejl till informanter

a) för enkäter och inspelade intervjuer:

Hej!

Tack för ditt deltagande i vår undersökning! Uppsatsen är nu godkänd. Vi har raderat alla personuppgifter, inspelningar och utskrifter av intervjuer samt enkätsvar. Vi har även förstört intygen om samtycke att delta i undersökningen.

Vänliga hälsningar,
Namn student(er)
Högskolan i Halmstad

b) endast inspelade intervjuer

Hej!

Tack för ditt deltagande i vår undersökning! Uppsatsen är nu godkänd. Vi har raderat alla personuppgifter, inspelningar och utskrifter av intervjuer. Vi har även förstört intygen om samtycke att delta i undersökningen.

Vänliga hälsningar,
Namn student(er)
Högskolan i Halmstad

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt