Sök

Anonym salstenta

Alla skriftliga salstentor är anonyma för dig som är student på Högskolan i Halmstad, oavsett vilken akademi du läser vid. Examinationer i lärplattformen Blackboard kan däremot inte genomföras anonymt.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt