Tenta

På högskolenivå finns det flera typer av examinationsformer där du får visa prov att du har lärt dig det som krävs för att klara kursen. Det finns till exempel salstenta (skrivs på utsatt tid samtidigt med andra), hemtenta (inlämningsuppgift), muntlig tenta, laborativ tenta och seminarier. Vilken examinationsform som gäller för din aktuella kurs kan du läsa i din kursplan.

Tentaanmälan

För att få skriva en salstenta måste du anmäla dig i förväg i Studentladok annars får du inte skriva tentan och måste skriva omtentan i stället. Kontakta Servicecenter innan anmälningsperioden har passerat om du inte kan anmäla dig.

I videon ovan får du veta var du hittar tentaanmälningar i Studentladok och hur du anmäler dig till en tenta.

Anmälningstider för alla tentor vårterminen 201930 januari–13 februari

För tentor i vecka 8

6 februari–20 februari

För tentor i vecka 9

13 februari–27 februari

För tentor i vecka 10

25 februari–10 mars

För tentor i vecka 12

6 mars–20 mars

För tentor i vecka 13

13 mars–27 mars

För tentor i vecka 14

20 mars–3 april

För tentor i vecka 15

1 april–14 april

För tentor i vecka 17

10 april–24 april

För tentor i vecka 18

17 april–1 maj

För tentor i vecka 19

6 maj–19 maj

För tentor i vecka 22–23

22 maj–5 juni

För tentor i vecka 24

27 juni–4 augusti

För tentor i vecka 33

Anonym salstenta

Högskolan inför successivt anonyma tentor i ett antal program/kurser. Observera att detta inte gäller alla studenter.

Tentaregler

När du ska skriva en salstenta gäller särskilda regler som du måste följa, till exempel när du får lämna salen och vad du får ha med dig.

Regler vid salstenta

 • Ta med giltig legitimation.
 • Kom i god tid, minst 15 minuter innan tentan startar. Om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid blir du inte insläppt.
 • Du får lämna salen tidigast efter 40 minuter, det gäller även för toalettbesök.
 • Du får ha med dig mat och dryck och äta under tiden.
 • Du får inte prata med andra studenter.
 • Anteckningar, datorer, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning är inte tillåtna vid skrivplatsen.
  • Du får alltid ha med dig penna, suddgummi och rak linjal.
  • Vid vissa tentor är hjälpmedel tillåtna, du är själv ansvarig för att ta reda på vad som gäller vid den aktuella tentan. Kontakta din lärare om du är osäker.

Betyg och resultat

När din lärare har bedömt din examination, till exempel en salstenta eller hemuppgift, kan du se ditt betyg i Studentladok.

Enligt reglerna ska du få reda på ditt resultat senast tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentatillfället och senast två veckor före en eventuell omtenta. Alla studenter har rätt till muntlig eller skriftlig genomgång av tentan. Tid för det meddelas i samband med att du får ta del av ditt resultat.

Om du anser att din examinationsuppgift har blivit felbedömd och kan visa det, till exempel om du och en kursare har svarat likadant på en uppgift men fått olika antal poäng, har du möjlighet att begära att examinator omprövar betyget.

Om du har för avsikt att begära omprövning ska du inte hämta ut din tenta eller uppgift i original. Då kan du be Servicecenter om en kopia av examinationsuppgiften när du hämtar den. Det är inte tillåtet att i efterhand ändra angivna svar eller examinators bedömning.

Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande får rättas både till fördel och till nackdel för dig som student enligt förvaltningslagen. Ett sådant beslut fattas av examinator.

Om din examinator däremot upptäcker att ett betyg är uppenbart oriktigt – på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning – ska hen ändra betyget. En sådan ändring får bara göras om den är till din fördel, det vill säga om betyget höjs.

Omtenta

Om du blir underkänd på en tenta har du rätt att göra om tentan vid ett senare tillfälle, en så kallad omtenta. Du får inte göra om en tenta som du redan har blivit godkänd på.

I en kurs ges totalt tre tentatillfällen – en ordinarie tenta och två omtentor. Du får göra din omtenta tidigast två veckor efter att du har fått resultatet på den första, ordinarie tentan. Även till omtentor måste du anmäla dig i Studentladok.

En student med ljust, mellanlångt hår sitter med handen framför munnen och ser fundersam ut. Hen har vita hörlurar på sig och tittar ned. I förgrunden syns två suddiga silhuetter.

Om två omtentor inte räcker

Om du behöver fler än två omtentatillfällen har du möjlighet att tentera nästa gång kursen ges. Det gäller oavsett om du har utnyttjat samtliga tre tentatillfällen i kursen eller inte. Om du ska skriva en omtenta nästa gång kursen ges måste du även vara beredd på att kursplanen och kursens innehåll kan ha ändrats.
Om det finns särskilda skäl för ett extra (fjärde) tentatillfälle inom samma kurs har examinator rätt att ge/erbjuda det. Om du har underkänts två gånger i ett prov för en kurs eller del av en kurs, har du rätt att få en annan examinator, om inte särskilda skäl talar emot det. En sådan begäran gör du i så fall till chefen för din akademi.

Hämta en tenta

Du kan hämta ut en rättad tenta eller hemuppgift från Servicecenter tidigast två dagar efter att du har fått in resultatet i Studentladok. Du måste visa giltig legitimation för att få din tenta.

Om du har skrivit en salstenta anonymt, tänk på att det kan ta lite längre tid än två dagar innan du kan hämta den i Servicecenter.

Om du har för avsikt att begära omprövning, till exempel om du är väldigt nära ett annat betyg, ska du inte hämta ut din examinationsuppgift i original. Då kan du be Servicecenter om en kopia av uppgiften när du hämtar den. Det är inte tillåtet att i efterhand ändra angivna svar eller examinators bedömning.

En hand som tar en nummerlapp i serviccenter

Övningstentor

Aktuella övningstentor som du har tillgång till finns i lärplattformen Blackboard.

Dubbla salstentor

Om du vill skriva två salstentor vid samma tillfälle krävs det skriftligt tillstånd från berörda examinatorer.

Du behöver lämna in din ansökan om att skriva dubbla tentor till Servicecenter senast två veckor före tentatillfället. Båda berörda examinatorer ska skriva under och godkänna din ansökan för att den ska kunna beviljas.

Ansökan om att skriva dubbla salstentorPDF

Tenta på annan ort

Du har möjlighet att skriva en tenta på en annan ort än Halmstad men för att få göra det krävs ett skriftligt beslut från Högskolan.

Regler för att få skriva tenta på annan ort

 • Du ansöker om att skriva tenta på annan ort via en blankett.
 • Ansökan måste vara Högskolan tillhanda senast två veckor innan tentan ska skrivas.
 • Om du vill tentera på annan ort i Sverige eller utomlands ska tentan göras på universitet, högskola, konsulat, ambassad eller annan myndighet.
 • Tentan måste kunna göras på samma datum och samma tid som lokal tid i Halmstad.

Så ansöker du om tenta på annan ort

Fyll i ansökningsblanketten och skriv under den. Du kan mejla eller posta din ansökan till Högskolan. Ansökan ska vara tentamensservice tillhanda inom anmälningstiden.

Ladda ner ansökan om att tentera på annan ortPDF

Skicka ansökan via e-post: tentamen@hh.se

Posta din ansökan till:
Högskolan i Halmstad
Tentamensservice
Box 823
301 18 Halmstad

Tenta på Högskolan i Halmstad

Är du student på ett annat lärosäte och vill skriva en tenta här? Det har du möjlighet att göra i mån av plats, men först måste du ansöka om det. Ansökan ska vara tentamensservice tillhanda två veckor före tentamensdatum.

Fyll i ansökningsblanketten och skriv under den. Du kan mejla eller posta din ansökan till Högskolan.

Ladda ner ansökan om att tentera i HalmstadPDF

Skicka ansökan via e-post: tentamen@hh.se

Posta din ansökan till:
Högskolan i Halmstad
Tentamensservice
Box 823
301 18 Halmstad

uppdaterad

2019-02-28

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se