Sök

Tenta

Här får du bland annat information om hur tentaanmälan funkar, hur anonyma salstentor fungerar och vilka regler som gäller i tentasalen.

Tentaanmälan

Här hittar du aktuella anmälningsperioder för tentor och hur du gör för att anmäla dig.


Anmälningstider höstterminen 2023

 • Tentor i vecka 39: 3 september–17 september
 • Tentor i vecka 40: 10 september–24 september
 • Tentor i vecka 43: 1 oktober–15 oktober
 • Tentor i vecka 44: 8 oktober–22 oktober
 • Tentor i vecka 45: 15 oktober–29 oktober
 • Tentor i vecka 46: 22 oktober–5 november
 • Tentor i vecka 47: 29 oktober–12 november
 • Tentor i vecka 48: 5 november–19 november
 • Tentor i vecka 49: 12 november–26 november
 • Tentor i vecka 50: 19 november–3 december
 • Tentor i veckor 1-2: 10 december–26 december
 • Tentor i vecka 3: 24 december–7 januari

Tentaregler

När du ska skriva en salstenta gäller särskilda regler som du måste följa, till exempel när du får lämna salen, vad du får ha med dig och hur du ska agera i salen.

Regler inför, under och efter salstentan

Inför tentan

 • Ta med giltig legitimation, exempelvis körkort eller pass (passerkort eller legitimation som har gått ut är inte en giltig legitimation. Inte heller det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller som id-handling på Högskolan). Utan en giltig legitimation får du inte skriva din tenta.
 • Ta med din kod på en lapp (du hittar den vid din anmälan i Studentladok).
 • Ta också med blyertspenna, suddgummi, bläckpenna och övriga godkända hjälpmedel till tentan. Kontakta din lärare om du är osäker på vad du får ha med dig.
 • Du får inte ha anteckningar, dator, mobiltelefon, smarta klockor eller annan elektronisk utrustning vid skrivplatsen. Misstänkt fusk rapporteras direkt.
  Fusk och plagiat
 • Skrivpapper, handsprit och engångshandskar finns tillgängligt i salen.
 • Du får ta med dig mat och dryck och äta under tiden.
 • Kom i god tid, gärna 30 minuter före utsatt tid. Information ges 10 minuter innan tentan startar, dörren till salen stängs i samband med det. Detta är extra viktigt om du har tenta i en stor sal som Bingo, Baertlingsalen eller i hus S.
 • Du blir inte insläppt om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid.

Under tentan

 1. Håll avstånd till andra i och utanför salen.
 2. Ha din legitimation och anonymkod redo när du ska gå in i salen.
 3. Om du tar med mobiltelefon, stäng av den, lägg den i din väska eller jacka och häng av dig på anvisad plats.
 4. Gå till anvisad/uppdukad plats i skrivsalen. Lägg din legitimation och anonymkod väl synliga på bänken.
 5. Du får inte prata med andra studenter under tentans gång.
 6. Tentan ligger i det uppochnedvända tentaomslaget på skrivplatsen. Omslaget med tentan får vändas först när tentavärden meddelar att det är tillåtet. För tidigt öppnat tentaomslag betraktas som fusk och kommer att rapporteras.
 7. Skriv din tenta.
 8. Gå fram en i taget till tentavärden om du behöver kontakta lärare eller gå på toaletten. Du får lämna salen tidigast efter 40 minuter, det gäller även för toalettbesök.
 9. Ta med tentan och allt annat från skrivplatsen för att undvika onödigt spring i salen. Gå fram en i taget för att undvika köbildning vid inlämningen. 
 10. Lägg din tenta och din legitimation på anvisad plats och ta ett steg tillbaka medan tentavärden kontrollerar ditt inlämnade material.
 11. Lämna salen och fortsätt att hålla avstånd till andra på plats.

Efter tentan

 1. När din lärare har rättat tentan får du ditt resultat i Studentladok.
 2. Några dagar efter att du har fått resultatet kan du hämta din tenta i Servicecenter.

Hämta en tenta

Legitimering vid tentor

Du måste visa legitimation i samband med en tenta om:

 • det är nödvändigt för att säkerställa rättssäkerheten (vilket normalt sett är fallet vid en tenta)
 • det kan göras så att andra studenter eller deltagare inte ser din legitimation
 • det kan genomföras utan att spelas in.

Så kan legitimering vid tenta på distans göras:

 • examinator eller tentavärd tar ut varje enskild student i ett enskilt digitalt rum (så kallade ”Breakout rooms”). Där visar du din legitimation för kameran och prickas därefter av i listan över anmälda studenter.
 • legitimeringen kan genomföras antingen innan tentan startar eller under tiden som tentan genomförs.

Olika examinationsformer

På högskolenivå finns det flera typer av examinationsformer där du får visa prov att du har lärt dig det som krävs för att klara kursen. Det finns till exempel salstenta (skrivs på utsatt tid samtidigt med andra), hemtenta (inlämningsuppgift), muntlig tenta, laborativ tenta och seminarier. Vilken examinationsform som gäller för din aktuella kurs kan du läsa i din kursplan.

Anonym salstenta

Alla skriftliga salstentor är anonyma för dig som är student på Högskolan i Halmstad, oavsett vilken akademi du läser vid. Examinationer i lärplattformen Blackboard kan däremot inte genomföras anonymt.

Betyg och resultat

Här hittar du bland annat information om när du enligt reglerna senast ska ha fått ditt resultat och vad du kan göra om du upptäcker oriktigheter i bedömningen.

När din lärare har bedömt din examination, till exempel en salstenta eller hemuppgift, kan du se ditt betyg i Studentladok. Enligt reglerna ska du få reda på ditt resultat senast tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentatillfället och senast två veckor före en eventuell omtenta. Som första arbetsdag räknas första arbetsdag efter tentamen. Alla studenter har rätt till muntlig eller skriftlig genomgång av tentan. Tid för det meddelas i samband med att du får ta del av ditt resultat.

Omprövning av betyg

Om du anser att din examinationsuppgift har blivit felbedömd och kan visa det, till exempel om du och en kursare har svarat likadant på en uppgift men fått olika antal poäng, har du möjlighet att begära att examinator omprövar betyget.

Om du har för avsikt att begära omprövning ska du inte hämta ut din tenta eller uppgift i original. Då kan du be Servicecenter om en kopia av examinationsuppgiften när du hämtar den. Det är inte tillåtet att i efterhand ändra angivna svar eller examinators bedömning.

Skrivfel eller räknefel?

Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande får rättas både till fördel och till nackdel för dig som student enligt förvaltningslagen. Ett sådant beslut fattas av examinator.

Om din examinator däremot upptäcker att ett betyg är uppenbart oriktigt – på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning – ska hen ändra betyget. En sådan ändring får bara göras om den är till din fördel, det vill säga om betyget höjs.

Omtenta

Om du blir underkänd på en tenta har du rätt att göra om tentan vid ett senare tillfälle, en så kallad omtenta.

En student med ljust, mellanlångt hår sitter med handen framför munnen och ser fundersam ut. Hen har vita hörlurar på sig och tittar ned. I förgrunden syns två suddiga silhuetter. Foto.

Om två omtentor inte räcker

Om du behöver fler än två omtentatillfällen har du möjlighet att tentera nästa gång kursen ges. Det gäller oavsett om du har utnyttjat samtliga tre tentatillfällen i kursen eller inte. Om du ska skriva en omtenta nästa gång kursen ges måste du även vara beredd på att kursplanen och kursens innehåll kan ha ändrats.

Om det finns särskilda skäl för ett extra (fjärde) tentatillfälle inom samma kurs har examinator rätt att ge/erbjuda det. Om du har underkänts två gånger i ett prov för en kurs eller del av en kurs, har du rätt att få en annan examinator, om inte särskilda skäl talar emot det. En sådan begäran gör du i så fall till chefen för din akademi.

Hämta en tenta

Du kan få ut en rättad tenta eller hemuppgift från Servicecenter tidigast tre dagar efter att du har fått in resultatet i Studentladok.

En hand som tar en nummerlapp i servicecenter. Foto.

Övningstentor

Aktuella övningstentor som du har tillgång till finns på ”Min sida” här på studentwebben. Vilka övningstentor som du har tillgång till styrs av vilka kurser du är registrerad på. 

Dubbla salstentor

Om du vill skriva två salstentor vid samma tillfälle krävs det skriftligt tillstånd från berörda examinatorer.

Tenta på annan ort

Här kan du ansöka om att skriva tenta på en annan ort än Halmstad. Detta gäller dig som har ett giltigt skäl till att inte göra tentan i Halmstad, till exempel om du har en omtenta under tiden som du pluggar utomlands.

Regler för att få skriva tenta på annan ort

 • Du behöver bara skicka in en ansökan om byte av ort om tentan är planerad att göras på plats på Högskolan. Är det en digital tenta som ändå görs på distans behövs ingen ansökan.
 • Din ansökan måste vara Högskolan tillhanda innan anmälningsperioden för tentan går ut.
 • Du måste anmäla dig till tentan i Studentladok inom anmälningsperioden.
 • Om du vill skriva din tenta på en annan ort i Sverige eller utomlands ska tentan göras på universitet, högskola, lärcentrum, komvux, konsulat eller ambassad.
 • Det är ditt ansvar att hitta en skrivplats som Högskolan i Halmstad kan godkänna samt en kontaktperson som vi kan ta kontakt med.
 • Tentan måste kunna göras på samma datum och samma tid som lokal tid i Halmstad.

Tentaanmälan (med anmälningsperioder)

Ansök om tenta på annan ort än Halmstad

För att kunna skriva tenta på annan ort behöver du ett skriftligt beslut från Högskolan. Du ansöker via formuläret nedan.Namn, titel, mejladress och telefonnummer.


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt