Sök

Tentor att hämta ut

Här ser du vilka tentor som finns att hämta ut i Servicecenter. Du kan hämta ut dina salstentor och andra examinationsuppgifter i Servicecenter tidigast tre arbetsdagar efter att din lärare har registrerat ditt betyg i Studentladok. Välj din akademi för att se om din tenta finns i Servicecenter.

Tentor från FIH

Här hittar du som studerar på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från FIH (tidigare ETN) finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-06-03

NA2018

Makroekonomisk teori och tillämpningar

Niclas Frifelt

2022-06-03

NA2026

Nationalekonomi

Niclas Frifelt

2022-06-03

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Ziaeddin Mansouri

2022-06-03

TB4006

Cellfysiologi

Åsa Anderssson

2022-06-03

FÖ2020

Marknadsföring

Olga Rauhut Kompaniets

2022-06-03

MA2049

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2022-06-03

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I

Mattias Bokinge

2022-06-03

MA0026

Matematik 3c

Mats Gunnarsson

2022-06-02

FÖ6034

Företagsfinansiering och fastighetsvärdering

Jan-Olof Eriksson

2022-06-02

FÖ8013

Redovisning, revision och finansiering

Eva Berggren

2022-06-02

FÖ2001

Affärsredovisning

Börje Gunnesson

2022-06-02

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2022-06-02

IE2014

Utveckling av nya varor och tjänster

Maya Hoveskog

2022-06-02

BF8001

Energi effektivisering och fuktsäkerhet i byggnader

Mohsen Soleimani

2022-06-02

BY4055

Teknisk installation

Mohsen Soleimani

2022-06-02

ET2010

Elektroteknik

Pererik Andreasson

2022-06-01

TB2001

Anatomi och fysiologi

Emma Haglund

2022-06-01

MA2051

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2022-06-01

BF8004

Uppvärmning, kyla och inomhusklimat

Mei Gong

2022-05-31

IE2008

Industriell ekonomi

Kerstin Berg, Eva Berggren

2022-05-31

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Kerstin Berg

2022-05-31

BY6013

Byggskonstruktion III

Johan Lind

2022-05-31

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik del 1 och 2

Henrik Gadd

2022-05-31

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Rehnström

2022-05-31

BI4033

Akvatiska ekosystem

Lars-Erik Widahl

2022-05-31

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I

Mattias Bokinge

2022-05-31

KE2016

Kemi

Lars-Gunnar Franzén

2022-05-30

JU4009

Kontrakts- och fordringsrätt

Per-Ola Ulvenblad

2022-05-30

TB4002

Träningsfysiologi

Charlotte Olsson

2022-05-30

DT2021

Programmering

Hamid Sarmadi

2022-05-30

FÖ2001

Affärsredovisning

Kerstin Berg

2022-05-30

FÖ8051

Internationella marknadsföringsstrategier

Navid Ghannad

2022-05-30

BY4048

Betongteknik

Johan Lind

2022-05-30

BY4039

Byggkonstruktion I

Johan Lind

2022-05-30

TB4001

Funktionell anatomi

Emma Haglund

2022-05-30

FÖ2001

Affärsredovisning

Börje Gunnesson

2022-05-30

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2022-05-30

MT4035

Hållfasthetslära

Zlate Dimkovski

2022-05-28

FÖ2014

Marknadsföring

Olga Rauhut Kompaniets

2022-05-27

NA4017

Industriell organisation

Niclas Frifelt

2022-05-27

TB4008

Träningslära

Emma Haglund

2022-05-27

FÖ6037

Externredovisning II

Eva Berggren

2022-05-27

BI2049

Evolution och biologisk mångfald

Göran Sahlén

2022-05-27

EN4015

Vindkraftteknik

Fredric Ottermo

2022-05-27

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

2022-05-27

BY4052

Byggfysik – fördjupning

Mohsen Soleimani

2022-05-25

FÖ4002

Finansiering

Mikael Knutsson

2022-05-25

BY2014

Byggfysik och materiallära

Mohsen Soleimani

2022-05-25

EN8008

Förnybar elgenerering och lagring

Fredric Ottermo

2022-05-25

TB4009

Hälso- och träningsnutrition

Lars-Gunnar Franzén

2022-05-25

EN4008

Ellära

Thomas Munther

2022-05-25

MA0030

Matematik 4

Mats Gunnarsson

2022-05-24

BT4005

Sportbiomekanik

Jonatan Jungmalm

2022-05-24

MT4019

Materiallära och maskinelement I

Senad Dizar

2022-05-24

TB4003

Biokemi

Lars-Gunnar Franzén

2022-05-24

BY4040

Byggkonstruktion II

Johan Lind

2022-05-23

NA2026

Nationalekonomi

Niclas Frifelt

2022-05-23

MV4004

Vetenskaplig metodik

David Green

2022-04-29

BI2050

Ekologi

Lars-Erik Widahl

2022-04-22

MA2049

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2022-04-22

BI2047

Från cell till organism

Lars-Erik Widahl

2022-04-22

FÖ2001

Affärsredovisning

Börje Gunnesson

2022-04-21

FÖ6033

Finansiell styrning

Per-Ola Maneschiöld

2022-04-21

BY4035

Byggprojektledning

Åke Spångberg

2022-04-21

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2022-04-21

FÖ6037

Externredovisning II

Eva Berggren

2022-04-20

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avloppsteknik, del 1 och 2

Henrik Gadd

2022-04-20

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Johan Lind

2022-04-20

MA0026

Matematik 3c

Mats Gunnarsson

2022-04-20

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2022-04-20

MX2023

Markvetenskap – kretslopp och resurser

Marie Mattsson

2022-04-20

JU2025

Handels- och marknadsrätt

Per-Åke Irskog

2022-04-19

MT6009

Produktion och produktionsorganisation

Christer Norr

2022-04-19

FÖ6011

Företagsekonomi inriktning marknadsföring

Olga Rauhut K

2022-04-19

JU1003

Socialrätt – speciell förvaltningsrätt med socialrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2022-04-19

JU1001

Socialrätt – speciell förvaltningsrätt med socialrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2022-04-19

JU2005

Fastighetsrätt, hyresrätt

Per-Åke Irskog

2022-04-19

IE2008

Industriell ekonomi

Eva Berggren, Kerstin Berg

2022-04-19

BY4056

Teknisk och strategisk fastighetsförvaltning

Robert Ågren

2022-04-19

DT2021

Programmering

Hamid Sarmadi

2022-04-19

KE0010

Kemi 1

David Green

2022-04-19

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning

Marcus Sandblom


Tentor från HOV

Här hittar du som studerar på Akademin för hälsa och välfärd tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från HOV finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-06-07

OM4015

Omvårdnad och farmakologi inkl. VFU, läkemedelsberäkning

Anna-Carin Karlsson, Sara Karnehed

2022-06-03

MK6010

Hälsokommunikation i ett globalt perspektiv

Ebba Sundin

2022-06-02

AB3003

Arbetsvetenskap – arbetsrätt II

Vjolka Turjaka

2022-05-23

MV4004

Vetenskaplig metodik

David Green

2022-05-06

LO1001

Organisation, ledarskap och personlighetsutveckling 1

Vjollca Turjaka

2022-05-06

MK6016

Vetenskaplig metod

Martin Danielsson

2022-05-06

OM6030

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inkl VFU, läkemedelsberäkning

Marcus Rosenburg

2022-05-05

PS2050

Personlighets- och utvecklingspsykologi i idrotts- och motionskontexter

Jesper Leander, Peter Karlsson

2022-05-05

SA4007

Juridik och handläggning i socialt arbete

Mia Jormfeldt

2022-04-29

JU2030

Juridik i socialt arbete

Magdalena Lindberg

2022-04-29

SO2016

Social hållbarhet i offentlig praktik

Henrik Stenberg

2022-04-29

MK6013

Kropp, klass och konsumtion

Martin Danielsson

2022-04-22

OM4015

Omvårdnad och farmakologi inkl. VFU, läkemedelsberäkning

Marcus Rosenburg

2022-04-19

MT6009

Produktion och produktionsorganisation

Christer Norr

2022-04-13

OM6028

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv II, inkl. VFU

Susann Arvidsson

2022-04-01

MK6012

Hälsovetenskap för medie- och kommunikationsvetare

Malin Hallén

2022-04-01

SO2018

Social hållbarhet – en teoretisk introduktion

Henrik Stenberg

2022-03-31

PS2049

Kognitionspsykologi i idrotts- och motionskontexter

Peter Karlsson

2022-03-31

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Kerstin Berg

2022-03-25

LO1001

Organisation, ledarskap och personlighetsutveckling 1

Vjollca Turjaka

2022-03-25

PS2050

Personlighets- och utvecklingspsykologi i idrotts- och motionskontexter

Jesper Leander, Peter Karlsson

2022-03-25

SA4007

Juridik och handläggning i socialt arbete

Mia Jormfeldt

2022-03-25

MK6016

Vetenskaplig metod

Martin Danielsson

2022-03-25

MK6011

Digital kultur och digital hälsa

Linus Andersson

2022-03-23

OM6030

Skriftliga tenta i läkemedelsberäkning. Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I

Marcus Rosenburg

2022-03-23

OM6020

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inkl. VFU

Marcus Rosenburg


Tentor från ITE

Här hittar du som studerar på Akademin för informationsteknologi tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från ITE finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-06-20

FY0018

Fysik 2

Struan Gray

2022-06-03

MA8020

Tekniska beräkningar

Mikael Hindgren

2022-06-03

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2022-06-03

ET4004

Ellära och elektronik

Björn Åstrand

2022-06-03

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2022-06-02

DI2007

Juridik med IT-rätt

Per-Åke Irskog

2022-06-02

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2022-06-02

FY0017

Fysik I

Struan Gray

2022-06-02

ET4012

Ellära med elektrisk mätteknik

Thomas Munther

2022-06-01

DI4022

Biometrisk identifiering

Fernando Alonso-F

2022-06-01

FÖ2063

Affärsredovisning

Lars-Göran Persson

2022-06-01

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2022-06-01

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2022-05-31

EL8011

Högfrekvenselektronik

Björn Nilsson

2022-05-31

DI2003

Administration av datorsystem

Wagner Ourique

2022-05-31

DT2013

Digitalteknik

Tommy Solomonsson

2022-05-31

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2022-05-30

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärsystem

Christer Rehnström

2022-05-30

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2022-05-30

FÖ2064

Ekonomistyrning

Lars-Göran Persson

2022-05-30

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2022-05-30

DA4002

Algoritmer, datastrukturer och problemlösning

Veronica Gaspes

2022-05-28

ET9001

Elektroteknik/Ellära

Thomas Munther

2022-05-27

DO8003

Parallelldatorer i inbyggda system

Hazem Ali

2022-05-27

DI4020

Grundläggande webbsystem och databaser

Wagner Ourique

2022-05-27

DI4014

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

2022-05-27

JU4011

Utredning av IT-brott

Per-Åke Irskog

2022-05-27

DT8043

Nätverk för inbyggda system

Mohamed Eldefrawy

2022-05-27

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Johan Thunberg

2022-05-27

FY4005

Teknisk fysik

Per-Sverre Svendsen

2022-05-25

EL4009

Signaler och sensorer

Jens Lundström

2022-05-25

DI4019

Konvergerade optimerade nätverk

Malin Bornhager

2022-05-25

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2022-05-25

DI2006

Programmering

Eric Järpe

2022-05-25

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström

2022-05-25

FY4006

Fysik I: Mekanik och vågor

Ying Fu

2022-05-25

DT8040

Edge computing och Internet of Things

Yousra Alkabani

2022-05-25

DT4020

Datasäkerhet för inbyggda system

Wojciech Mostowski

2022-05-24

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2022-05-23

IE2009

Industriell ekonomi

Kerstin Berg

2022-05-23

DT4009

Datorteknik

Yousra Alkabani

2022-05-23

EL8010

Tillämpad elektromagnetism

Ying Fu

2022-05-23

EL4006

Elektronisk fortsättningskurs

Struan Gray

2022-05-23

FY0018

Fysik 2

Struan Gray

2022-04-22

MA8017

Teknisk matematik

Elena Haller

2022-04-22

MA2001

Envariabelanalys

MIkael Hindgren

2022-04-22

DI2012

Datornätverk

Malin Bornhager

2022-04-22

DI2014

Datornätverk

Malin Bornhager

2022-04-21

ET4008

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2022-04-21

FY0017

Fysik I

Struan Grey

2022-04-20

EL8011

Högfrekvenselektronik

Björn Nilsson

2022-04-20

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2022-04-20

DI4012

Internet of Things of nätverksapplikationer

Mohamed Eldefrawy

2022-04-20

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2022-04-20

DI2006

Programmering

Eric Järpe

2022-04-19

IK2053

Visuell kommunikation

Esbjörn Ebbesson

2022-04-19

IK4031

Webbprogrammering och databaser

Jesper Hakeröd

2022-04-19

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2022-04-19

MA2043

Tillämpad statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2022-03-30
dugga

FY0018

Fysik 2

Struan Gray

2022-03-24

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström


Tentor från LHS

Här hittar du som studerar på Akademin för lärande, humaniora och samhälle tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från LHS finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-06-09

SK2012

Jämförande politisk analys

Sara Svensson

2022-06-03

NA1005

NO och teknik för grundlärare åk 4–6

Charlotte Hammarsten

2022-06-03

SV4009

Svenska II för grundlärare åk 4–6

Linnea Gustafsson

2022-06-03

UV6045

Att utveckla bedömningskompetens

Mikael Thelin

2022-06-03

SH1007

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk 4–6 – Geografivetenskap

Mikael Thelin

2022-05-06

UV4015

UVK 3 för grundlärare 4–6, didaktiv och bedömning

Björn Sjödén

2022-05-06

UV6044

Att leda lärande, ink 6 hp VFU

Monica Eklund

2022-05-06

SV2014

Svenska II: perspektiv på språk och språkanvändning

Rickard Melkersson

2022-05-05

AL2003

Grundläggande textbearbetning

Rickard Melkersson

2022-05-05

UV4016

UVK 2 för grundlärare åk 4–6: Läraren som ledare

Åsa Bengtsson

2022-05-05

SK2011

Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2022-04-29

SV4013

Språklig variation och identitetskonstruktion

Linnea Gustafsson

2022-04-29

SH1007

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk 4–6, religionsvetenskap

Åsa Bengtsson

2022-04-29

UV4024

UVK 2: läraren som ledare

Ewa Wictor

2022-04-29

SK2012

Jämförande politiska system 7,5 hp

Sara Svensson

2022-04-21

SV4009

Svenska II för grundlärare åk 4–6

Linnéa Gustafsson

2022-04-14

SH1007

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk 4–6, samhällskunskap

Emmy Ring

2022-04-07

UV4018

UVK 3 för grundlärare åk F–3: Läraren som ledare

Åsa Bengtsson

2022-04-01

SK2007

Politisk teori

Anders Urbas

2022-03-31

AL2002

Introduktion till språk, text och digital kommunikation

Linnéa Bäckström

2022-03-25

AL2003

Grundläggande textbearbetning

Rickard Melkersson

2022-03-25

SV4007

Svenska III, intersektionella aspekter på språk och text

Linnea Gustavsson

2022-03-25

SK2011

Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2022-03-25

SV2014

Svenska II: perspektiv på språk och språkanvändning. Svenska språkets struktur

Rickard Melkersson

2022-03-25

SV4012

Namn i språk och samhälle

Linnea Gustafsson

2022-03-24

UV6044

Att leda lärande, inkl. VFU

Monica Eklund

2022-03-24

SH3014

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F–3, Människa och religion

Heike Peter

2022-03-18

SH1007

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk 4–6, Religionsvetenskap

Heike Peter


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt