Sök

Tentor att hämta ut

Här ser du vilka tentor som finns att hämta ut i Servicecenter. Du kan hämta ut dina salstentor och andra examinationsuppgifter i Servicecenter tidigast tre arbetsdagar efter att din lärare har registrerat ditt betyg i Studentladok. Välj din akademi för att se om din tenta finns i Servicecenter.

Tentor från FIH

Här hittar du som studerar på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från FIH (tidigare ETN) finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-05-31

MA2018

Tillämpad matematik III

Marlena Nowaczyk

2023-05-30

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2023-05-25

BY4048

Betongteknik

Yahya Ghasemi

2023-05-23

MA0030

Matematik 4

Mats Gunnarsson

2023-05-22

NA4017

Industriell organisation

Niclas Frifelt

2023-05-22

MA2051

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2023-05-22

TB4009

Hälso- och träningsnutrition

Lars-Gunnar Franzén

2023-04-28

BI2050

Ekologi

Göran Sahlén

2023-04-14

JU2005

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2023-04-14

JU1003

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2023-04-14

BY4035

Byggprojektledning

Åke Spångberg

2023-04-14

IE2008

Industriell ekonomi

Jan-Olof Eriksson, Kerstin Berg

2023-04-14

MX2023

Markvetenskap – kretslopp och resurser

Marie Mattsson

2023-04-14

MA0026

Matematik 3c

Mats Gunnarsson

2023-03-14

TB4003

Biokemi

Kutty Selva Nandakumar

2023-04-13

FÖ2001

Affärsredovisning

Kerstin Berg

2023-04-13

MA4028

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2023-04-13

MA2049

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2023-04-13

MX6013

Miljöövervakning

Antonia Liess

2023-04-13

ST2005

Ekonomisk statistik, statistisk slutledning

Lars Andersson

2023-04-12

BY6022

Vetenskaplig metod och teknisk forskning

Heidi Norrström

2023-04-12

FÖ8067

Entreprenöriell finansiering

Jonas Gabrielsson, Per-Ola Ulvenblad

2023-04-12

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2023-04-12

KE0010

Kemi I

David Green

2023-04-11

MT4040

Reglerteknik

Elena Haller

2023-04-11

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2023-04-11

NA2026

Nationalekonomi

Niclas Frifelt

2023-04-11

DT2021

Programmering

H Sarmadi, V Gaspes

2023-04-11

ST2005

Ekonomisk statistik, beskrivande statistik och sannolikhetslära

Lars Andersson

2023-04-11

MA2004

Tillämpad matematik II

H Sarmadi, V Gaspes

2023-03-20, grupptenta

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

2023-03-17

BI4036

Areella näringar

Anders Jarnemo

2023-03-17

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson

2023-03-17

FÖ4017

Fastighetsvärdering

Jan-Olof Eriksson

2023-03-17

TB4007

Molekylärbiologi och immunologi

Åsa Andersson

2023-03-17

MX4024

Energisystem för hållbar utveckling

Erik Möllerström

2023-03-17

MT4020

Meknik och hållfasthetslära I, Hållfasthetslära

Mattias Bokinge

2023-03-17

EN6010

Energisystemets styrmedel

Helge Averfalk

2023-03-16

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Fazle Rahi

2023-03-16

BF8004

Uppvärmning, kyla och inomhusklimat

Mei Gong

2023-03-16

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Johan Lind

2023-03-16

FÖ2069

Industriell marknadsföring

Olga Rauhut Kompaniets

2023-03-16

EN2053

Bioenergi

Henrik Gadd

2023-03-16

TB4001

Funktionell anatomi

Emma Haglund

2023-03-15

HA2001

Beskattningsrätt

Claes Arvidsson

2023-03-15

BI2049

Evolution och biologisk mångfald

Göran Sahlén

2023-03-15

FÖ4002

Finansiering

Mikael Knutsson

2023-03-15

MA2018

Tillämpad matematik III, statistik

Mats Gunnarsson

2023-03-15

NA2026

Nationalekonomi, mikro

Lars Andersson

2023-03-15

TB2003

Epidemiologi och biostatistik

Emma Haglund

2023-03-15

MV4004

Vetenskaplig metodik

David Green

2023-03-14

BY3001

Fastighetsförmedling

Magnus Lindberg

2023-03-14

IE2014

Utveckling av nya varor och tjänster

Maya Hoveskog

2023-03-14

NA2024

Internationell ekonomi, handelsteori och handelspolitik

Lars Andersson

2023-03-14

BY4039

Byggkonstruktion I

Johan Lind

2023-03-14

JU2026

Juridisk grundkurs

Louise Nilsson

2023-03-13

MA2050

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2023-03-13

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

2023-03-13

DT4033

Tillämpad maskininlärning

Jens Lundström

2023-03-13

FÖ2006

Ekonomistyrning

Börje Gunnesson

2023-03-13

BY4048

Betongteknik

Yahya Ghasemi

2023-03-13

MA2018

Tillämpad matematik III

Marlena Nowaczyk

2023-03-06

FÖ4037

Omvärldsanalys

Klaus Solberg Soilen


Tentor från HOV

Här hittar du som studerar på Akademin för hälsa och välfärd tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från HOV finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-05-26

SO2007

Introduktion till sociologisk teori

Henrik Stenberg

2023-05-12

PS2059

Samtal och kommunikation I

Torbjörn Josefsson

2023-05-12

OM6028

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv II inkl. VFU, nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidsson

2023-05-05

OM6030

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I inkl. VFU, läkemedelsberäkning

Marcus Rosenburg, Isabelle Hoverberg

2023-05-04

SA4007

Juridik och handläggning i socialt arbete

Magdalena Lindberg

2023-04-28

SO6004

Social hållbarhet i arbetslivet

Christopher Kindblad

2023-04-28

JU2030

Juridik i socialt arbete

Magdalena Lindberg

2023-04-28

MK6013

Kropp, klass och konsumtion

Martin Danielsson

2023-04-28

JU2032

Arbetsrätt

Magnus Lindberg

2023-04-28

SO2016

Social hållbarhet i offentlig praktik

Henrik Stenberg

2023-04-27

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling 1, Ekonomisk styrning

Kerstin Berg

2023-04-21

OM4015

Omvårdnad och farmakologi inkl. VFU, läkemedelsberäkning

Marcus Rosenburg

2023-04-12

OM6028

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv II inkl. VFU. NKSE

Susann Arvidsson

2023-03-31

PS2049

Kognitionspsykologi i idrotts- och motionskontexter

Peter Karlsson

2023-03-31

MK6012

Hälsovetenskap för medie- och kommunikationsvetare

Malin Hallén

2023-03-30

SO2018

Social hållbarhet – en teoretisk introduktion

Henrik Stenberg

2023-03-24

SA4007

Juridik och handläggning i socialt arbete

Magdalena Lindberg

2023-03-24

PS2050

Personlighets- och utvecklingspsykologi i idrotts- och motionskontexter

Jesper Leander, Peter Karlsson

2023-03-21

OM6030

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I inkl. VFU, läkemedelsberäkning

Anna Jemsby, Marcus Rosenburg

2023-03-03

PS6010

Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi III

Torbjörn Josefsson

2023-03-03

SO2007

Introduktion till sociologisk teori II

Henrik Stenberg

2023-03-03

MK2024

Medier, demokrati och samhälle

Martin Danielsson

2023-03-02

SO2007

Introduktion till sociologisk teori I

Henrik Stenberg

2023-03-02

PS2037

Biologiskt perspektiv på psykologi

Peter Karlsson

2023-03-02

MK2023

Medier, kommunikation och hälsa

Martin Danielsson

2023-03-02

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Kerstin Berg

2023-03-24

OM4018

Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod I

Marjut Blomqvist


Tentor från ITE

Här hittar du som studerar på Akademin för informationsteknologi tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från ITE finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-05-30

DT4020

Datasäkerhet för inbyggda system

Wojciech Mostowski

2023-05-29

FE2003

Introduktion till företagsekonomisk analys

Lars-Göran Persson

2023-05-29

FÖ2063

Affärsredovisning

Lars-Göran Persson

2023-05-26

FY0018

Fysik 2

Struan Gray

2023-05-26

DT4015

Datakommunikation

Oscar Molina

2023-05-24

FY4005

Teknisk fysik

Per-Sverre Svendsen

2023-05-24

DI4019

Konvergerade optimerade nätverk

Malin Bornhager

2023-05-24

FY4006

Fysik I: Mekanik och vågor

Ying Fu

2023-05-24

FY4009

Fysik för elektroingenjörer

Struan Gray

2023-05-23

DI8005

Nätverksforensik och cybercrime

Olga Torstensson

2023-05-22

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2023-05-22

DI6006

Samhällskritisk infrastruktur

Ronny Severinsson

2023-05-22

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2023-04-29

ET9001

Elektroteknik

Thomas Munther

2023-04-14

IK4044

Projektmetodik

Torben Svane

2023-04-14

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Rehnström

2023-04-13

DI8002

Tillämpad Data Mining

Mahmoud Rahat

2023-04-13

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2023-04-13

DI2006

Programmering

Eric Järpe

2023-04-13

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2023-04-13

DT4018

Programmering av distribuerade system

Wojciech Mostowski

2023-04-11

DT4026

Databaser

Jesper Hakeröd

2023-04-11

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2023-04-11

MA8020

Tekniska beräkningar

Mikael Hindgren

2023-04-11

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2023-04-11

DI4023

Cyber- och informationssäkerhet

Ove Andersson

2023-04-11

MA8017

Teknisk matematik

Elena Haller

2023-04-11

DI2012

Datornätverk

Malin Bornhager

2023-04-11

FY0017

Fysik I

Struan Grey

2023-04-11

DI8001

Avancerade datornätverk och säkerhet

Wojciech Mostowski

2023-03-17

IK2021

Affärssystem – en helhetsbild

Ewa Zimmerman

2023-03-17

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2023-03-17

DI4021

Linuxadministration

Yuantao Fan

2023-03-17

FÖ2064

Ekonomistyrning

Lars-Göran Persson

2023-03-17, dugga

FY0018

Fysik 2

Struan Gray

2023-03-16

EL4006

Elektronik, fortsättningskurs

Struan Gray

2023-03-15

DI4020

Grundläggande webbstystem och databaser

Wagner Ourique De Morais

2023-03-15

IK4029

Kognition och hållbarhet

Lars-Olof Johansson

2023-03-15

DT4023

Digital- och datorteknik

Nesma Rezk

2023-03-15

MT4039

Mekanik och hållfasthetslära

Anders Johansson

2023-03-15

DI4009

Avancerade IT-forensiska verktyg

Mohamed Eldefrawy

2023-03-14

DT8040

Edge Computning och Internet of Things

Hazem Ali

2023-03-14

DS4001

Databaser

Yuantao Fan

2023-03-13

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2023-03-13

IK4044

Projektmetodik

Torben Svane

2023-03-16

MA2053

Linjär algebra för data science

Elena Haller

2023-03-16

DI4014

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

2023-03-15,
dugga

MA0030

Matematik 4

Mats Gunnarsson

2023-03-15

DT8026

Tillförlitlig och tidskritisk datakommunikation

Magnus Jonsson

2023-03-14

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2023-03-14

FÖ2063

Affärsredovisning

Lars-Göran Persson

2023-03-14

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2023-03-13

DT4031

Tilläpat maskinlärande

Jens Lundström

2023-03-13

EL8006

Nanoelektronik

Håkan Pettersson

2023-03-13

DT4020

Datasäkerhet för inbyggda system

Wojciech Mostowski

2023-03-13

FY4007

Fysik 2 Termodynamik och modern fysik

Ying Fu

2023-03-06

FE2003

Introduktion till företagsekonomisk analys

Lars-Göran Persson


Tentor från LHS

Här hittar du som studerar på Akademin för lärande, humaniora och samhälle tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från LHS finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-05-12

SV2014

Svenska II: perspektiv på språk och språkanvändning

Rickard Melkersson

2023-05-05

SV2014

Svenska II: perspektiv på språk och språkanvändning – svenska språket struktur (del I och II)

Linnéa Bäckström

2023-05-05

UV4016

UVK 2 för grundlärare åk 4–6: Läraren som ledare

Åsa Bengtsson

2023-05-05

SK2014

Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2023-05-04

SH1007

Samhällsorienterade ämnen för grundlärare åk 4–6, samhällskunskap

Åsa Bengtsson

2023-04-28

UV4015

UVK 3 för grundlärare åk 4–6: Didaktik och bedömning

Björn Sjödén

2023-04-28

SK2012

Jämförande politiska system

M Waltman, J HS Åberg

2023-04-21

SH1007

Samhällsorienterade ämnen för grundlärare åk 4–6, religionsvetenskap

Heike Peter, Nina Emilsson

2023-04-14

UV4024

UVK 2: Läraren som ledare

Mikael Thelin

2023-04-13

SH3014

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk F–3

Linnéa Rosengren

2023-04-06

SV2016

Svenska för grundlärare 4–6, Grammatik

Linnea Bäckström

2023-03-31

SV4015

Den historiska texten

Rickard Melkersson

2023-03-31

SK2014

Politisk teori

Jette Trolle-Schultz Jensen

2023-03-24

UV6044

Att leda lärande

Monica Eklund

2023-03-24

SK2011

Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2023-03-24

SV2014

Svenska språkets struktur

Linnea Bäckström

2023-03-16

SH1007

Samhällskunskap – samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk 4–6

Emmy Ring,
Åsa Bengtsson

2023-03-10

UV4015

UVK 3 för grundlärare åk 4–6. Didaktik och bedömning

Björn Sjödén

2023-03-10

UV4016

UVK 2 för grundlärare åk 4–6: Läraren som ledare

Åsa Bengtsson

2023-03-03

SV2021

Svenska språkets struktur

Rickard Melkersson

2023-03-03

UV2025

UVK 1 för ämneslärare i gymnasieskolan: Den professionella läraren

Ewa Wictor

2023-03-03

SA2019

Samhällsanalys och kommunikation – kommunikation

Ulf Petäjä


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt