Sök

Tentor att hämta ut

Här ser du vilka tentor som finns att hämta ut i Servicecenter. Du kan hämta ut dina salstentor och andra examinationsuppgifter i Servicecenter tidigast tre arbetsdagar efter att din lärare har registrerat ditt betyg i Studentladok. Välj din akademi för att se om din tenta finns i Servicecenter.

Tentor från FIH

Här hittar du som studerar på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från FIH (tidigare ETN) finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-01-17 labb

KE0010

Kemi 1

David Green

2022-01-13 skriftlig tenta

KE0010

Kemi 1

David Green

2022-01-12

MT4035

Hållfasthetslära

Zlate Dimkovski

2022-01-11

FÖ2001

Affärsredovisning

Kerstin Berg


2022-01-07

BY6013

Byggkonstruktion III

Johan Lind

2022-01-05

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2022-01-04

KE2016

Kemi

Lars-Gunnar Franzén

2022-01-04

IE2008

Industriell ekonomi

Kerstin Berg

22-01-04

HA2002

Juridisk översiktskurse med handelsrättslig inriktning

Markus Sandblom

2022-01-03

JU2024

Juridisk översiktskurs

Markus Sandblom

2022-01-03

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2021-12-20

IE2008

Industriell ekonomi

Eva Berggren

2021-12-20

FÖ8061

Industriell marknadsföring

Christin Tidåsen

2021-11-26

TE2009

Produktutveckling och desing introduktion

Leif Nordin

2021-11-23

TE4007

Hållbar produktutveckling och projektledning

Jeanette Gullbrand

2021-11-04

JU2027

Immaterial- och avtalsrätt

Jannice Käll, Leif Nordin

2021-10-29

TE4005

Styr- och reglerteknik

Petter Eklund

2021-10-29

FÖ6036

Externredovisning I

Kjell Johansson

2021-10-29

FÖ8061

Industriell marknadsföring

Christine Tidåsen

2021-10-29

DT2014

Datorteknik

Tommy Salomonsson

2021-10-29

IN8028

Industriell marknadsföring

Christine Tidåsen

2021-10-29

JU1001

Socialrätt,
juridisk översikt med offentligrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2021-10-29

FÖ2001

Affärsredovisning

Kerstin Berg

2021-10-29

MA2051

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2021-10-29

BI6019

Naturvårdsbiologi

Göran Sahlén

2021-10-29

BY4052

Byggfysik, fördjupning

Mohsen Soleimani Mohseni

2021-10-28

TB4006

Cellfysiologi

Åsa Andersson

2021-10-28

MX4023

Miljömanagement

Hanna Norman

2021-10-28

MX2025

Miljöresurser och innovation för hållbarhet

Anna Hansson

2021-10-28

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Rehnström

2021-10-28

FÖ8013

Redovisning, revision och finansiering

Eva Berggren

2021-10-28

EN4014

Solenergiteknik

Erik Möllerström

2021-10-27

FÖ2055

Etik

Anders Billström

2021-10-27

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson

2021-10-27

FÖ6034

Företagsfinansiering och fastighetsvärdering

Mikael Knutsson

2021-10-27

BI4033

Akvatiska ekosystem

Lars-Erik Widal

2021-10-27

BY6013

Byggkonstruktion III

Johan Lind

2021-10-27

MX6012

Innovation för hållbar vattenhantering

Sylvia Waara

2021-10-27

FÖ8046

Internationella marknadsföringsstrategier/ International Marketing Strategies

Navid Ghannad

2021-10-27

FÖ8051

Internationella marknadsföringsstrategier/ International Marketing Strategies

Navid Ghannad

2021-10-27

BY2010

Husbyggnad I

Johan Lind

2021-10-27

MT4035

Hållfasthetslära

Zlate Dimkovski

2021-10-27

EN4009

Elkraftsystem

Thomas Munther

2021-10-27

BY4055

Teknisk installation

Mohsen Soleimani Mohseni

2021-10-26

JU6001

Kredit- och obeståndsrätt

Claes Arvidsson

2021-10-26

TB4002

Träningsfysiologi

Charlotte Olsson

2021-10-26

BI2048

Fältbiologi

Göran Sahlén

2021-10-26

JU2009

Bostadsrätt-ombildning

Per-Ola Ulvenblad

2021-10-26

FÖ2011

Organisationsintroduktion

Zahra Seyedeh

2021-10-26

ER8025

Exergianalys i byggd miljö

Mei Gong

2021-10-26

KE2016

Kemi

Lars-Gunnar Franzén

2021-10-26

EN2032

Energiförsörjning

Helge Averfalk

2021-10-25

TE4007

Hållbar produktutveckling och projektledning

Jeanette Gullbrand

2021-10-25

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand

2021-10-25

JU2005

Fastighetsrätt-fastighetsköp

Magnus Lindberg

2021-10-25

JU4008

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2021-10-25

JU4010

Entreprenadrätt

Magnus Lindberg

2021-10-25

TE4007

Hållbar produktutveckling och projektledning

Leif Nordin

2021-10-25

JU2024

Juridisk översiktskurs

Anders Kjellström


Tentor från HOV

Här hittar du som studerar på Akademin för hälsa och välfärd tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från HOV finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2021-12-17

SO2007

Introduktion till sociologisk teori

Henrik Stenberg

2021-12-17
skriftlig individuell tenta, läkemedelsberäkning

OM6020

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inkl. VFU

Tommy Berntsson

2021-12-17

PS2037

Biologiskt perspektiv på psykologi – introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2021-12-17
skriftlig individuell tenta, läkemedelsberäkning

OM6030

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inkl. VFU

Veronica Lindqvist

2021-12-17

SA2014

Introduktion till socialt arbete och välfärdens organisering

Sara Helmersson

2021-12-16

MK2024

Medier, demokrati och samhälle

Martin Danielsson

2021-12-16

MK4011

Strategisk kommunikation och opinionsbildning

Matts Skagshöj

2021-12-10

AB1003

Arbetsvetenskap (1–30),
vetenskapsteori och metodologi

Jonas Carlsson

2021-12-10,

gruppuppgift, sociologiska metoder

SO1004

Sociologi 1–30

Jette Trolle-Schultz Jensen

2021-12-10
gruppuppgift, kvantitativ metod

SO2015

Vetenskaplig metod

Jette Trolle-Schultz Jensen

2021-12-10

OM6028

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv II inkl. VFU, NKSE

Susann Arvidsson

2021-12-08 gruppuppgift, kvantitativ innehållsanalys

MK4012

Forskningsprocessen och kvantitativa metoder

Ronny Severinsson

2021-12-03

OM4015

Omvårdnad och farmakologi – läkemedelsberäkning

Anna-Carina Karlsson

2021-11-26 gruppuppgift, enkätmetodik

MK4012

Forskningsprocessen och kvantitativa metoder

Martin Danielsson

2021-11-12

SO1004

Introduktion till sociologisk teori

Henrik Stenberg

2021-11-12

SO2007

Introduktion till sociologisk teori

Henrik Stenberg

2021-11-12

OM2011

Hälsoprocesser i omvårdnad

Marjut Blomqvist

2021-11-12

SO4002

Sociologisk teori

Åke Nilsén

2021-11-12

PS6010

Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi III

Torbjörn Josefsson

2021-11-12

MK2023

Medier, kommunikation och hälsa

Linus Andersson

2021-11-12

MK4010

Organisering och ledarskap

Matts Skagshöj

2021-11-12

MK2019

Medierad livsstil

Martin Danielsson

2021-11-10

OM6028

Nationell klinisk slutexamination – skriftligt prov i läkemedelsberäkning

Susann Arvidsson

2021-11-10

OM6028

Nationell klinisk slutexamination – skriftligt prov

Susann Arvidsson

2021-11-05

MK2020

Medier, risker och osäkerhet

Linus Andersson

2021-11-05

SA2014

Introduktion till socialt arbete och välfärdens organisering

Sara Helmersson

2021-11-05

SO1004

Sociologi 1-30

Henrik Stenberg

2021-11-05

SO2007

Introduktion till sociologisk teori

Henrik Stenberg

2021-11-05

SA2014

Introduktion till socialt arbete och välfärdens organisering

Sara Helmersson

2021-11-05

MK2024

Medier, demokrati och samhälle

Martin Danielsson

2021-11-05

PS2037

Introduktion till idrotts-motionspsykologi,
biologiskt perspektiv på psykologi

Andreas Ivarsson

2021-11-05

PS1007

Psykologi inriktning hälsa 1–30,
biologiskt perspektiv på psykologi

Andreas Ivarsson

2021-11-05

MK4011

Strategisk kommunikation och opinionsbildning

Matts Skagshöj

2021-11-03

OM6020

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv, läkemedelsberäkning

Tommy Berntsson

2021-11-03

OM6011,
OM6030

Verksamhetsförlagd utbildning II,
läkemedelsberäkning

Veronica Lindqvist


Tentor från ITE

Här hittar du som studerar på Akademin för informationsteknologi tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från ITE finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-01-12

DT4018

Programmering av distribuerade system

Wojiciech Mostowski

2022-01-10

EL8010

Tillämpad elektromagnetism

Ying Fu

2022-01-10

FY0017

Fysik I

Struan Gray

2022-01-07

ET4004

Ellära och elektronik

Björn Åstrand

2022-01-07

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärsystem

Christer Rehnström,
Lars-Olof Johansson

2022-01-05

DI2014

Datornätverk

Malin Bornhager

2022-01-05

DI2012

Datornätverk

Malin Bornhager

2022-01-05

DT4015

Datakommunikation

Alexey Vinel

2022-01-04

MA2047

Algebra och diskre matematik

Mikael Hindgren

2022-01-04

DI2007

Juridik med IT-rätt

Per-Åke Irskog

2022-01-04

MA4025

Matematisk statistik

Mats Gunnarsson

2022-01-04

IE2009

Industriell ekonomi

Kerstin Berg

2022-01-04

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2022-01-03

ET4012

Ellära med elektrisk mätteknik

Thomas Munther

2022-01-03

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Johan Thunberg

2022-01-03

FY4005

Teknisk fysik

Per-Sverre Svendsen

2021-12-17

IK6010

Vetenskaplig metod och forskningsetik

Susanne Lindberg

2021-12-10 dugga

MA2043

Tillämpad matematik för IT-forensiker

Eric Järpe

2021-12-03

IK2053

Visuell kommunikation

Oliver Weberg

2021-11-16

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Rehnström

2021-11-12

IK6010

Vetenskaplig metod och forskningsetik

Susanne Lindberg

2021-11-12

MA2043

Tillämpad matematik för IT-forensiker

Eric Järpe

2021-10-30 dugga

MA0026

Matematik

Mats Gunnarsson

2021-10-29

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström

2021-10-29

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2021-10-29

DI2007

Juridik med IT-rätt

Per-Åke Irskog

2021-10-29

MA4025

Matematisk statistik

Mats Gunnarsson

2021-10-29

MA2043

Tillämpad matematik för IT-forensiker

Eric Järpe

2021-10-29

ET4004

Ellära och elektronik

Björn Åstrand

2021-10-28

DI2009

Biometrisk identifiering

Fernando Alonso Fernandez

2021-10-28

DT4015

Datakommunikation

Alexey Vinel

2021-10-28

EL8003

Halvledarkomponenter

Ying FU

2021-10-27

IK4041

Business Intelligence

Jesper Hakeröd

2021-10-27

DI2003

Administration av datorsystem

Wagner de Morais

2021-10-27

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2021-10-27

ET4014

Elkraftteknik

Thomas Munther

2021-10-26

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik, dugga

Eric Järpe

2021-10-26

IK2052

Digital design och innovation, vetenskaplighet

Jesper Lund

2021-10-26

EL8010

Tillämpad elektromagnetism

Ying FU

2021-10-26

DT8021

Testning och verifikation av inbyggda system

Wojiciech Mostowski

2021-10-26
dugga

FY0017

Fysik 1

Struan Gray

2021-10-25

ET4012

Ellära med elektrisk mätteknik

Thomas Munther

2021-10-20
gruppuppgift

DI6006

Samhällskritisk infrastruktur, projekt

Ronny Severinsson

2021-10-22
dugga

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2021-10-15

DI6006

Samhällskritisk infrastruktur

Ronny Serverinsson

2021-10-13
labbar

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2021-10-08 dugga

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe


Tentor från LHS

Här hittar du som studerar på Akademin för lärande, humaniora och samhälle tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från LHS finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2021-01-14

SV4007

Svenska III intersektionella aspekter på språk och texter

Linnea Gustafsson

2021-12-17

UV6038

Skolan i samhället – samhället i skolan

Anders Urbas

2021-12-16

SV2021

Svenska språkets struktur

Rickard Melkersson

2021-12-10

SH3014

Samhällsorienterade ämnen för grundlärare F–3, Människa och religion

Heike Peter

2021-12-10

NA4028

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, Kemi med ämnesdidaktik


Charlotte Hammarsten

2021-12-06 skriftliga individuella uppgifter

SV2016

Svenska 1 för grundlärare åk 4–6, skrivutveckling

Linnéa Gustafsson

2021-12-03

MA3006

Geometri

Mattias Rundberg

2021-11-30

SV2017

Svenska för grundlärare åk F–3, Språklig struktur och språkutveckling

Linnea Bäckström

2021-11-19

SA2019

Samhällsanalys och kommunikation

Ulf Petäjä

2021-11-19

SV2016

Svenska 1 för grundlärare åk 4–6, skrivutveckling

Linnea Gustafsson

2021-11-04

UV6038

Skolan i samhället-samhället i skolan, inkl. 4,5 VFU

Anders U,
Heike P.

2021-11-02

UV2037

Ungdomar, politik och skola

Mikael Thelin

2021-10-29

SV2021

Svenska språkets strukturer

Rickard Melkersson


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt