Sök

Tentor att hämta ut

Här ser du vilka tentor som finns att hämta ut i Servicecenter. Du kan hämta ut dina salstentor och andra examinationsuppgifter i Servicecenter tidigast tre arbetsdagar efter att din lärare har registrerat ditt betyg i Studentladok. Välj din akademi för att se om din tenta finns i Servicecenter.

Tentor från FIH

Här hittar du som studerar på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH) tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från FIH finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-10-27

MT4044

Hållbar produktutveckling och projektledning

Jeanette Gullbrand

2023-10-27

FÖ6034

Företagsfinansiering och fastighetsvärdering

Mikael Knutsson

2023-10-27

JU2009

Bostadsrätt – ombildning

Per-Ola Ulvenblad

2023-10-27

EN4014

Solenergiteknik

Helge Averfalk

2023-10-27

BY4024

Byggmekanik II

Adel Younis

2023-10-27

BY6013

Byggkonstruktion III

Yahya Ghasemi

2023-10-27

MA2051

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2023-10-27

MT8011

Strömningsmekanik

Zlate Dimkovski

2023-10-26

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand

2023-10-26

NA4025

Internationell ekonomi, öppen makro

Niclas Frifelt

2023-10-26

BI6019

Naturvårdsbiologi

Göran Sahlén

2023-10-26

FÖ8028

Strategiskt entreprenörskap

Anna Sörensson, Navid Ghannad

2023-10-26

FÖ8047

Strategiskt entreprenörskap

Anna Sörensson, Navid Ghannad

2023-10-26

BI4003

Akvatiska ekosystem

Martin Lind

2023-10-26

BF8003

Vetenskapliga metoder och akademiskt skrivande

Heidi Norrström

2023-10-26

EN4009

Elkraftssystem I

Thomas Munther

2023-10-26

NA2036

Mikroekonomisk teori

Lars Andersson

2023-10-26

MX6011

Innovation för hållbar affärsutveckling

Niklas Karlsson

2023-10-25

JU2024

Juridisk översiktskurs

Vjollca Turjaka

2023-10-25

TB4011

Träningsfysiologi med laboratoriemetoder

Charlotte Olsson

2023-10-25

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifeldt

2023-10-25

KE2016

Kemi

David Green

2023-10-25

FÖ2011

Organisationsintroduktion

Seyedeh Zahra Zamani

2023-10-24

JU4008

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2023-10-24

JU2033

Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2023-10-24

MX6012

Innovation för hållbar vattenhantering

Sylvia Waara

2023-10-24

TB8007

Muskulär styrka för hälsa och prestation

Mathias Wernbom

2023-10-24

JU2005

Fastighetsrätt – fastighetsköp

Magnus Lindberg

2023-10-24

BF8001

Energieffektivisering och fuktsäkerhet i byggnader

Mohsen Soleimani Mohseni

2023-10-24

BY4052

Byggfysik

Mohsen Soleimani Mohseni

2023-10-24

JU4010

Entreprenadrätt

Magnus Lindberg

2023-10-24

MA2003

Tillämpad matematik I

Marlena Nowaczyk

2023-10-24

MX2025

Miljöresurser och innovation för hållbarhet

Anna Hansson

2023-10-24

ER8025

Energianalys i byggd miljö

Mei Gong

2023-10-24

TE4005

Styr- och reglerteknik

Thomas Munther

2023-10-24

FÖ8068

Redovisning och styrning för värdeskapande och hållbarhet

Jonas Gabrielsson

2023-10-23

FÖ2014

Marknadsföring I

Olga Rauhut Kompaniets

2023-10-23

BI2048

Fältbiologi

Göran Sahlén

2023-10-23

MX4023

Miljömanagement

Hanna Norrman Andersson

2023-10-23

TB4006

Cellfysiologi

Åsa Andersson

2023-10-23

ET2010

Elektroteknik

Pererik Andreasson

2023-10-23

FÖ2001

Affärsredovisning

Kerstin Berg

2023-10-23

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Henrik Gadd

2023-10-23

FÖ2006

Ekonomistyrning

Börje Gunnesson

2023-10-23

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2023-10-23

DT4029

Sensorer, signaler och system

Elena Haller


Tentor från HOV

Här hittar du som studerar på Akademin för hälsa och välfärd (HOV) tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från HOV finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-11-10

SO2007

Introduktion till sociologisk teori

Henrik Stenberg

2023-11-10

PS6010

Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi III

Alina Franck, Johan Ekengren, Torbjörn Josefsson

2023-11-10

MK4017

Hälsovetenskap för medie- och kommunikationsvetare

Emilia Ljungberg

2023-11-10

MK2023

Medier, kommunikation och hälsa

Linus Andersson

2023-11-09

AB4001

Personalekonomi

Svitlana Nardus

2023-11-09

OM2011

Hälsoprocesser i omvårdnad

Marjut Blomqvist, Ulrica Åström

2023-11-08

OM6028

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv II inkl VFU

Susann Arvidsson

2023-11-03

MK2024

Medier, demokrati och samhälle

Emilia Ljungberg

2023-11-03

SO2007

Introduktion till sociologisk teori

Henrik Stenberg

2023-11-03

SA2014

Introduktion till socialt arbete och välfärdens organisation

Sara Helmersson

2023-11-02

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Peter Karlsson

2023-10-31

OM6030

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I inklusive VFU

Isabelle Hoverberg, Markus Rosenburg

2023-10-20

OM4015

Omvårdnad och farmakologi ink VFU

Marcus Rosenburg

2023-10-06

PS2059

Samtal och kommunikation I

Torbjörn Josefsson

2023-10-05

PS6010

Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi III

Torbjörn Josefsson, Viktor Gredin

2023-10-05

OM4018

Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod I

Mikael Ahlborg

2023-09-29

MK4017

Hälsovetenskap för medie- och kommunikationsvetare

Emilia Ljungberg

2023-09-29

HL8032

Hälsa och livsstil i ett nordiskt perspektiv

Maria Nyholm

2023-09-29

OM2011

Hälsoprocesser i omvårdnad

Åsa Idoffsson

2023-09-29

SO2007

Introduktion till sociologisk teori

Henrik Stenberg

2023-09-29

AB4001

Personalekonomi

Svitlana Nardus

2023-09-29

SO4007

Sociologisk teori

Åke Nilsén

2023-09-29

MK2043

Medier, kommunikation och hälsa

Linus Andersson

2023-09-22

PS6010

Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi III – kvalitativ metod

Alina Franck
Johan Ekengren
Torbjörn Josefsson


Tentor från ITE

Här hittar du som studerar på Akademin för informationsteknologi (ITE) tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från ITE finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-11-17, dugga

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2023-11-09

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Rehnström

2023-10-27

DT6010

Utvecklingsprojekt – projektledning

Jeanette Gullbrand

2023-10-27

DI8003

Introduktion till digital forensik

Mohamed Eldefrawy

2023-10-27

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2023-10-27

DI2003

Administration av datorsystem

Wagner Ourique Morais

2023-10-27

DI4024

Internet of Things och nätverksapplikationer

Pablo Picazo Sanchez

2023-10-27
dugga

MA4025

Matematisk statistik

Mats Gunnarsson

2023-10-27

IK2064

Introduktion till digital verksamhetsutveckling

Ewa Zimmerman

2023-10-27

MA2047

Algrebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2023-10-26

DI4025

Biometrisk identifiering

Fernando Alonso-Fernadez

2023-10-26

ET4014

Elkraftteknik

Thomas Munther

2023-10-26

ET4007

Elkraftssystem I

Thomas Munther

2023-10-26

DS2001

Introduktion till data science

Mohamed-Rafik Bouguelia

2023-10-26, dugga

FY0017

Fysik 1

Struan Gray

2023-10-26

EL8010

Tillämpad elektromagnetism

Ying FU

2023-10-25

DI2007

Juridik med IT-rätt

Vjollca Turjaka

2023-10-25

DT8043

Nätverk för inbyggda system

Mohamed Eldefrawy

2023-10-25, dugga

MA0026

Matematik 3c

Mats Gunnarsson

2023-10-25

MA2054

Matematisk statistik

Eric Järpe

2023-10-25

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2023-10-25

DT4015

Datakommunikation

Oscar Molina

2023-10-25

ET4012

Ellära med elektrisk mätteknik

Thomas Munther

2023-10-25

DT8021

Testning och verifikation av inbyggda system

Wojciech Mostowski

2023-10-24

DT8035

Inbyggda realtidssystem

Mahdi Fazeli

2023-10-24

ET4004

Ellära och elektronik

Björn Åstrand

2023-10-24

EL8003

Halvledarkomponenter

Ying FU

2023-10-23

DT8051

Python - en inkörsport till Machine Learning

Veronica Gaspes

2023-10-20,
dugga

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2023-10-06, dugga

MA2043

Tillämpad matematik

Eric Järpe

2023-09-22, dugga

MA2043

Tillämpad matematik

Eric Järpe

2023-09-08,
dugga

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Hjärpe


Tentor från LHS

Här hittar du som studerar på Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS) tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från LHS finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-11-10

UV2025

UVK 1 för ämneslärare gymnasieskola: Den professionella läraren 1–15

Monica Eklund

2023-11-10

SA2023

Samhällsanalys och kommunikation

Ulf Petäjä

2023-11-10

ST4001

Flernivå- och nätverksstyrning

Anders Urbas

2023-11-09

KS2042

Introduktion till kulturstudier om normer och normbrott

Jonnie Eriksson

2023-11-09

SV2025

Introduktion till svenska språket och svensk språkvetenskap

Linnea Gustafsson

2023-11-03

UV2048

Ledarskap, didaktik och lärande för grundlärare

Emma Edstrand

2023-11-03

SH1007

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk 4–6

Heike Peter

2023-11-03

SA2019

Samhällsanalys och kommunikation

Ulf Petäjä

2023-11-03

SH3014

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk F–3

Mikael Thelin

2023-11-02

KS2043

Demokratiska samhällen och modern straffkultur

Tomas Nilson

2023-11-02

SV2021

Svenska språkets struktur

Tibor Erdös

2023-11-02

ST2009

Den representativa demokratin

Tomas Wedin

2023-11-02

UV4016

UVK 2 för grundlärare åk 4–6: lärare som ledare

Åsa Bengtsson

2023-10-06

SV2014

Svenska II: perspektiv på språk och språkanvändning

Rickard Melkersson

2023-10-05

MA3005

Matematik för grundlärare åk F–3

Anders Johansson

2023-10-04

UV4022

UVK 2 för grundlärare åk F–3: Didaktik och bedömning

Björn Sjödén

2023-09-29

UV2025

UVK 1 för ämneslärare gymnasieskolan: Den professionella läraren (1–15)

Monica Eklund

2023-09-29

NA4028

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare åk F–3

Charlotte Hammarsten

2023-09-29

KS2042

Introduktion till kulturstudier om normer och normbrott

Jonnie Eriksson

2023-09-29

ST4001

Flernivå- och nätverksstyrning

Anders Urbas

2023-09-29

SV2025

Introduktion till svenska språket och svensk språkvetenskap

Linnea Gustafsson

2023-09-29

SA2023

Samhällsanalys och kommunikation

Ulf Petäjä

2023-09-29

UV4016

Teoretiska perspektiv på ledarskap

Åsa Bengtsson

2023-09-28

MA6015

Matematik II för grundlärare åk 4–6: Geometri

Per Blomberg

2023-09-22

UV4032

UVK 5: didaktik och bedömning

Mikael Thelin


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt