Sök

Tentor från FIH

Här hittar du som studerar på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från FIH (tidigare ETN) finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-04-29

BI2050

Ekologi

Lars-Erik Widahl

2022-04-22

MA2049

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2022-04-22

BI2047

Från cell till organism

Lars-Erik Widahl

2022-04-22

FÖ2001

Affärsredovisning

Börje Gunnesson

2022-04-21

BY4035

Byggprojektledning

Åke Spångberg

2022-04-21

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2022-04-21

FÖ6037

Externredovisning II

Eva Berggren

2022-04-20

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avloppsteknik, del 1 och 2

Henrik Gadd

2022-04-20

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Johan Lind

2022-04-20

MA0026

Matematik 3c

Mats Gunnarsson

2022-04-20

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2022-04-20

MX2023

Markvetenskap – kretslopp och resurser

Marie Mattsson

2022-04-20

JU2025

Handels- och marknadsrätt

Per-Åke Irskog

2022-04-19

FÖ6011

Företagsekonomi inriktning marknadsföring

Olga Rauhut K

2022-04-19

JU1003

Socialrätt – speciell förvaltningsrätt med socialrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2022-04-19

JU1001

Socialrätt – speciell förvaltningsrätt med socialrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2022-04-19

JU2005

Fastighetsrätt, hyresrätt

Per-Åke Irskog

2022-04-19

IE2008

Industriell ekonomi

Eva Berggren, Kerstin Berg

2022-04-19

BY4056

Teknisk och strategisk fastighetsförvaltning

Robert Ågren

2022-04-19

DT2021

Programmering

Hamid Sarmadi

2022-04-19

KE0010

Kemi 1

David Green

2022-04-19

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning

Marcus Sandblom

2022-03-18

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson

2022-03-18

FÖ2069

Industriell marknadsföring

Christine Tidåsen

2022-03-18

TB4001

Funktionell anatomi

Emma Haglund

2022-03-18

BY3001

Fastighetsförmedling

Magnus Lindberg

2022-03-18

EN6010

Energisystemets styrmedel

Helge Averfalk

2022-03-17

MA2050

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2022-03-17

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

2022-03-17

BI2049

Evolution och biologisk mångfald

Göran Sahlén

2022-03-17

TB4007

Molekylärbiologi och immunologi

Åsa Andersson

2022-03-17

MX4024

Energisystem för hållbar utveckling

Erik Möllerström

2022-03-17

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I – Hållfasthetslära

Mattias Bokinge

2022-03-16

HA2001

Beskattningsrätt I

Claes Arvidsson

2022-03-16

BI4036

Areella näringar

Anders Jarnemo

2022-03-16

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Johan Lind

2022-03-16

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Kerstin Berg

2022-03-16

JU2026

Juridisk grundkurs

Markus Sandblom

2022-03-15

IE2014

Utveckling av nya varor och tjänster

Maya Hoveskog

2022-03-15

EN2053

Bioenergi

Henrik Gadd

2022-03-15

Fö4017

Fastighetsvärdering

Jan-Olof Eriksson

2022-03-15

BY4039

Byggkonstruktion I

Johan Lind

2022-03-15

BF8004

Uppvärmning, kyla och inomhusklimat

Mei Gong

2022-03-15

TB2003

Epidemologi och biostatistik

Emma Haglund

2022-03-15

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I-Mekanik

Mattias Bokinge

2022-03-15

MV4004

Vetenskaplig metodik

David Green

2022-03-15

TB4003

Biokemi

Lars-Gunnar Franzén

2022-03-14

FÖ4002

Finansiering

Mikael Knutsson

2022-03-14

FÖ2006

Ekonomistyrning

Ziaeddin Mansouri

2022-03-14

BY4048

Betongteknik

Yahya Ghasemi

2022-03-11

FÖ2020

Marknadsföring

Venilton Reinert

2022-03-03

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Henrik Gadd

2022-03-03

JU1003/
JU1001

Socialrätt-speciell förvaltningsrätt med socialrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2022-03-02

JU6001

Revisorsjuridik

Per-Ola Ulvenblad

2022-03-02

MX6013

Miljöövervakning

Antonia Liess

2022-03-01

FÖ6037

Externredovisning II

Eva Berggren

2022-03-01

FÖ6011

Företagsekonomi inriktning marknadsföring

Olga Rauhut Kompaniets

2022-03-01

FÖ8067

Entreprenöriell finansiering

Per-Ola Ulvenblad

2022-02-25

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Johan Lind

2022-02-25

FÖ2001

Affärsredovisning

Börje Gunnarsson

2022-02-25

EN2032

Energiförsörjning

Helge Averfalk

2022-02-24

EN6015

Energi i byggnader

Heidi Norrström

2022-02-23

TB4004

Träningsfysiologiska laboratoriemetoder

Charlotte Olsson

2022-02-22

BY6022

Vetenskaplig metod och teknisk forskning

Heidi Norrström

2022-02-22

KE2016

Kemi

Lars-Gunnar Franzén

2022-02-21

JU2005

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2022-02-18

KE2016

Kemi

Lars-Gunnar Franzén

2022-02-17

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand

2022-02-17

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Ziaeddin Mansouri

2022-02-17

JU2025

Handels- och marknadsrätt

Per-Åke Irskog

2022-02-16

BY4035

Byggprojektledning I

Åke Spångberg

2022-02-16

ER8024

Förnybara energisystem

Fredric Ottermo

2022-02-16

MX2023

Markvetenskap – kretslopp och resurser

Marie Mattsson


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt