Sök

Tentor från FIH

Här hittar du som studerar på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från FIH (tidigare ETN) finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-03-17

MX4024

Energisystem för hållbar utveckling

Erik Möllerström

2023-03-17

MT4020

Meknik och hållfasthetslära I, Hållfasthetslära

Mattias Bokinge

2023-03-17

EN6010

Energisystemets styrmedel

Helge Averfalk

2023-03-16

EN2053

Bioenergi

Henrik Gadd

2023-03-16

TB4001

Funktionell anatomi

Emma Haglund

2023-03-15

NA2026

Nationalekonomi, mikro

Lars Andersson

2023-03-15

TB2003

Epidemiologi och biostatistik

Emma Haglund

2023-03-15

MV4004

Vetenskaplig metodik

David Green

2023-03-14

BY4039

Byggkonstruktion I

Johan Lind

2023-03-14

JU2026

Juridisk grundkurs

Louise Nilsson

2023-03-13

FÖ2006

Ekonomistyrning

Börje Gunnesson

2023-03-13

BY4048

Betongteknik

Yahya Ghasemi

2023-03-13

MA2018

Tillämpad matematik III

Marlena Nowaczyk

2023-03-06

FÖ4037

Omvärldsanalys

Klaus Solberg Soilen

2023-02-10

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I

Mattias Bokinge

2023-01-13

MA4028

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2023-01-13

FÖ6037

Externredovisning II

Fazle Rahi

2023-01-13

KE0010

Kemi I

David Green

2023-01-12

JU1003, JU1001

Socialrätt, speciell förvaltningsrätt med socialrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2023-01-12

DT2021

Programmering

Hamid Sarmadi, Veronica Gaspes

2023-01-12

MX2023

Markvetenskap – kretslopp och resurser

Marie Mattsson

2023-01-12

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2023-01-12

MT4040

Reglerteknik

Elena Haller

2023-01-12

TB4011

Träningsfysiologi med laboratoriemetoder

Charlotte Olsson

2023-01-11

JU4001

Familjerätt och inskrivningsrätt

Magnus Lindberg

2023-01-11

JU2005

Fastighetsrätt (hyresrätt)

Magnus Lindberg

2023-01-11

BI4035

Miljöövervakning-inriktning mot naturvård

Tina D’hertefeldt

2023-01-11

BY4035

Byggprojektledning

Åke Spångberg

2023-01-11

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2023-01-11

BY6022

Vetenskaplig metod och teknisk forskning

Heidi Norrström

2023-01-11

MA0026

Matematik 3c

Mats Gunnarsson

2023-01-11

MX6013

Miljöövervakning

Antonia Liess

2023-01-10

JU8001

Affärsjuridik

Joakim Hugoson, Per-Ola Ulvenblad

2023-01-10

EN6015

Energi i byggnader

Heidi Norrström

2023-01-10

FÖ2001

Affärsredovisning

Kerstin Berg

2023-01-10

MA2049

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2023-01-10

MA2004

Tillämpad matematik II

Marlena Nowaczyk

2023-01-10

BY4058

Tekniskt installation II

Mohsen Soleimani Mohseni

2023-01-09

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand

2023-01-09

ER8024

Förnybara energisystem

Fredric Ottermo

2023-01-09

TB4005

Patofysiologi och farmakologi

Åsa Andersson

2023-01-09

KE2016

Kemi

David Green

2023-01-05

JU4010

Entreprenadrätt

Magnus Lindberg

2023-01-05

IN8019

Strategisk planering

Thomas Magnusson

2023-01-05

FÖ2006

Ekonomistyrning

Özgun Imre

2023-01-05

FÖ2055

Etik

Anders Billström

2023-01-05

BF8003

Vetenskapliga metoder och akademiskt skrivande

Heidi Norrström

2023-01-05

FÖ8067

Entreprenöriell finansiering

Jonas Gabrielsson, Per-Ola Ulvenblad

2023-01-05

MX6012

Innovation för hållbar vattenhantering

Sylvia Waara

2023-01-05

FÖ2014

Marknadsföring I

Olga Rauhut Kompaniets

2023-01-05

MT6021

Konstruktionselement

Senad Dizdar, Hans Löfgren

2023-01-04

MT6009

Produktion och produktionsorganisation

Leif Nordin

2023-01-04

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson

2023-01-04

BY4054

Arbetsmiljö, juridik och etik inom byggsektorn

Magnus Lindberg

2023-01-04

JU2005

Fastighetsrätt (fastighetsköp)

Magnus Lindberg

2023-01-04

JU4008

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2023-01-04

JU1001

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2023-01-04

JU1003

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2023-01-04

NA4025

Internationell ekonomi, öppen makro

Niclas Frifelt

2023-01-04

JU2024

Juridisk översiktskurs

Vjollca Turjaka

2023-01-04

BY4052

Byggfysik – fördjupning

Mohsen Soleimani Mohseni

2023-01-04

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Rehnström, Torben Svane

2023-01-04

MA2051

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2023-01-04

JU4009

Kontrakts- och fordringsrätt

Per-Ola Ulvenblad

2023-01-04

FÖ2001

Affärsredovisning

Börje Gunnesson

2023-01-04

BF8001

Energieffektivisering och fuktsäkerhet i byggnader

Mohsen Soleimani Mohseni

2023-01-04

MA2003

Tillämpad matematik I

Marlena Nowaczyk

2023-01-03

TE2009

Produktutveckling och design- introduktion

Leif Nordin

2023-01-03

FÖ8046

Internationella marknadsföringsstrategier

Ziad El Awad

2023-01-03

FÖ6036

Externredovisning I

Titti Eliasson

2023-01-03

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2023-01-03

EN2032

Energiförsörjning

Helge Averfalk, Hendrik Gadd

2023-01-03

NA2026

Nationalekonomi

Niclas Frifelt

2023-01-03

BY6013

Byggkonstruktion III

Johan Lind

2023-01-03

BY2014

Byggfysik med materiallära

Mohsen Soleimani Mohseni

2023-01-03

TB4006

Cellfysiologi

Åsa Andersson

2023-01-03

MX6011

Innovation för hållbar affärsutveckling

Niklas Karlsson

2023-01-03

EN4008

Ellära

Thomas Munther

2023-01-03

EN4009

Elkraftsystem I

Thomas Munther

2023-01-03

KE2016

Kemi

David Green

2023-01-03

DT4029

Sensorer, signaler och system

Elena Haller

2023-01-02

ER8025

Exergianalys i byggd miljö

Mei Gong

2023-01-02

MX4023

Miljömanagement

Hanna Norrman Andersson

2023-01-02

ET2010

Elektroteknik

Pererik Andreasson

2023-01-02

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik del 1 och 2

Henrik Gadd

2023-01-02

TE4005

Styr- och reglerteknik

Thomas Munther

2023-01-02

TB4008

Träningslära

Emma Haglund


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt