Sök

Tentor från LHS

Här hittar du som studerar på Akademin för lärande, humaniora och samhälle tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från LHS finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-05-05

SV2014

Svenska II: perspektiv på språk och språkanvändning – svenska språket struktur (del I och II)

Linnéa Bäckström

2023-05-05

UV4016

UVK 2 för grundlärare åk 4-6: Läraren som ledare

Åsa Bengtsson

2023-05-05

SK2014

Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2023-05-04

SH1007

Samhällsorienterade ämnen för grundlärare åk 4–6, samhällskunskap

Åsa Bengtsson

2023-04-28

UV4015

UVK 3 för grundlärare åk 4-6: Didaktik och bedömning

Björn Sjödén

2023-04-28

SK2012

Jämförande politiska system

M Waltman, J HS Åberg

2023-04-21

SH1007

Samhällsorienterade ämnen för grundlärare åk 4–6, religionsvetenskap

Heike Peter, Nina Emilsson

2023-04-14

UV4024

UVK 2: Läraren som ledare

Mikael Thelin

2023-04-13

SH3014

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk F–3

Linnéa Rosengren

2023-04-06

SV2016

Svenska för grundlärare 4–6, Grammatik

Linnea Bäckström

2023-03-31

SV4015

Den historiska texten

Rickard Melkersson

2023-03-31

SK2014

Politisk teori

Jette Trolle-Schultz Jensen

2023-03-24

UV6044

Att leda lärande

Monica Eklund

2023-03-24

SK2011

Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2023-03-24

SV2014

Svenska språkets struktur

Linnea Bäckström

2023-03-16

SH1007

Samhällskunskap – samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk 4–6

Emmy Ring,
Åsa Bengtsson

2023-03-10

UV4015

UVK 3 för grundlärare åk 4–6. Didaktik och bedömning

Björn Sjödén

2023-03-10

UV4016

UVK 2 för grundlärare åk 4–6: Läraren som ledare

Åsa Bengtsson

2023-03-03

SV2021

Svenska språkets struktur

Rickard Melkersson

2023-03-03

UV2025

UVK 1 för ämneslärare i gymnasieskolan: Den professionella läraren

Ewa Wictor

2023-03-03

SA2019

Samhällsanalys och kommunikation – kommunikation

Ulf Petäjä


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt