Sök

Tentor från LHS

Här hittar du som studerar på Akademin för lärande, humaniora och samhälle tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från LHS finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-05-06

UV6044

Att leda lärande, ink 6 hp VFU

Monica Eklund

2022-05-06

SV2014

Svenska II: perspektiv på språk och språkanvändning

Rickard Melkersson

2022-05-05

UV4016

UVK 2 för grundlärare åk 4–6: Läraren som ledare

Åsa Bengtsson

2022-05-05

SK2011

Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2022-04-29

SV4013

Språklig variation och identitetskonstruktion

Linnea Gustafsson

2022-04-29

SH1007

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk 4–6, religionsvetenskap

Åsa Bengtsson

2022-04-29

UV4024

UVK 2: läraren som ledare

Ewa Wictor

2022-04-29

SK2012

Jämförande politiska system 7,5 hp

Sara Svensson

2022-04-21

SV4009

Svenska II för grundlärare åk 4–6

Linnéa Gustafsson

2022-04-14

SH1007

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk 4–6, samhällskunskap

Emmy Ring

2022-04-07

UV4018

UVK 3 för grundlärare åk F–3: Läraren som ledare

Åsa Bengtsson

2022-04-01

SK2007

Politisk teori

Anders Urbas

2022-03-31

AL2002

Introduktion till språk, text och digital kommunikation

Linnéa Bäckström

2022-03-25

AL2003

Grundläggande textbearbetning

Rickard Melkersson

2022-03-25

SV4007

Svenska III, intersektionella aspekter på språk och text

Linnea Gustavsson

2022-03-25

SK2011

Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2022-03-25

SV2014

Svenska II: perspektiv på språk och språkanvändning. Svenska språkets struktur

Rickard Melkersson

2022-03-25

SV4012

Namn i språk och samhälle

Linnea Gustafsson

2022-03-24

UV6044

Att leda lärande, inkl. VFU

Monica Eklund

2022-03-24

SH3014

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F–3, Människa och religion

Heike Peter

2022-03-18

SH1007

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk 4–6, Religionsvetenskap

Heike Peter

2022-03-11

AL5001

Språk- och textvetenskap II

Emilia Aldrin

2022-03-11

UV4015

UVK 3 för grundlärare 4–6, didaktiv och bedömning

Björn Sjödén

2022-03-11

UV4016

UVK 2 för grundlärare åk 4–6, lärare som ledare

Åsa Bengtsson

2022-03-04

SA2019

Samhällsanalys och kommunikation –Kommunikation

Ulf Petäjä

2022-03-03

SV2017

Svenska I för grundlärare åk F–3

Linnéa Bäckström

2022-03-03

NA4028

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare åk F–3, Kemi

Charlotte Hammarsten

2022-03-02

MA3006

Matematik för grundlärare åk 4–6, Geometri

Mattias Rundberg

2022-02-25

SV2016

Svenska I för grundlärare åk 4–6, Grammatik

Linnea Bäckström

2022-02-24

UV4018

UVK 3 för grundlärare F–3, Teoretiska perspektiv på ledarskapet

Åsa Bengtsson


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt