Sök

Tentor från ITE

Här hittar du som studerar på Akademin för informationsteknologi tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från ITE finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-03-17

FÖ2064

Ekonomistyrning

Lars-Göran Persson

2023-03-17
Dugga

FY0018

Fysik 2

Struan Gray

2023-03-16

MA2053

Linjär algebra för data science

Elena Haller

2023-03-16

DI4014

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

2023-03-15
Dugga

MA0030

Matematik 4

Mats Gunnarsson

2023-03-15

DT8026

Tillförlitlig och tidskritisk datakommunikation

Magnus Jonsson

2023-03-14

FÖ2063

Affärsredovisning

Lars-Göran Persson

2023-03-14

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2023-03-13

EL8006

Nanoelektronik

Håkan Pettersson

2023-03-13

DT4020

Datasäkerhet för inbyggda system

Wojciech Mostowski

2023-03-13

FY4007

Fysik 2 Termodynamik och modern fysik

Ying Fu

2023-03-06

FE2003

Introduktion till företagsekonomisk analys

Lars-Göran Persson

2023-01-13

DI8002

Tillämpad Data Mining

Mahmoud Rahat

2023-01-13

DT4026

Databaser

Jesper Hakeröd

2023-01-13

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2023-01-13

MA8017

Teknisk matematik

Elena Haller

2023-01-12

EL8009

Optoelektronik

Ross Friel

2023-01-12

MA8020

Tekniska beräkningar

Mikael Hindgren

2023-01-12

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2023-01-12

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2023-01-11

IK4042

Systemintegration och programmering

Jesper Hakeröd

2023-01-10

EL8011

Högfrekvenselektronik

Amjad Iqbal

2023-01-10

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2023-01-10

DI4023

Cyber- och informationssäkerhet

Ove Andersson

2023-01-10

DI2012

Datornätverk

Malin Bornhager

2023-01-10

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2023-01-10

DI2014

Datornätverk

Malin Bornhager

2023-01-10

DT4018

Programmering av distribuerade system

Wojciech Mostowski

2023-01-09

DI2006

Programmering

Eric Järpe

2023-01-09

IK4044

Projektmetodik

Toben Svane

2023-01-09

DI8001

Avancerade datornätverk och säkerhet

Wojciech Mostowski

2023-01-09

FY0017

Fysik I

Struan Gray

2023-01-05

DO8003

Parallelldatorer i inbyggda system

Hazem Ali

2023-01-05

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsten

2023-01-05

MA4025

Matematisk statistik

Mats Gunnarsson

2023-01-05

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2023-01-05

MA2043

TIllämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2023-01-04

IE2009

Industriell ekonomi

Kerstin Berg

2023-01-04

DI2007

Juridik med IT-rätt

Vjollca Turjaka

2023-01-04

DT8043

Nätverk för inbyggda system

Mohamed Eldefrawy

2023-01-04

FY4005

Teknisk fysik

Per-Sverre Svendsen

2023-01-04

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2023-01-04

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Johan Thunberg

2023-01-03

DI4024

Internet of things och näteverksapplikationer

Pablo Pacazo Sanchez

2023-01-03

FÖ2064

Ekonomistyrning

Lars-Göran Persson

2023-01-03

ET4004

Ellära och elektronik

Björn Åstrand

2023-01-03

DA4002

Algoritmer, datastrukturer och problemlösning

Veronica Gaspes

2023-01-03

DT8051

Python – en inkörsport till Machine Learning

Veronica Gaspes

2023-01-03

ET4012

Ellära med elektrisk mätteknik

Thomas Munther

2023-01-03

ET4014

Elkraftteknik

Thomas Munther

2023-01-03

DT4015

Datakommunikation

Oscar Molina

2023-01-03

DI4020

Grundläggande webbsystem och databaser

Wagner Ourique de Morais

2023-01-02

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärsystem

Christer Rehnström

2023-01-02

DT8025

Inbyggda realtidssystem

Wagner Ourique de Morais

2023-01-02

DI2003

Administration av datorsystem

Wagner Ourique de Morais

2023-01-02

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström

2023-01-02

DI4020

Grundläggande webbsystem och databaser

Wagner Ourique de Morais

2023-01-02

EL4009

Signaler och sensorer

Jens Lundström


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt