Sök

Tentor från ITE

Här hittar du som studerar på Akademin för informationsteknologi tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från ITE finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-04-22

MA8017

Teknisk matematik

Elena Haller

2022-04-22

MA2001

Envariabelanalys

MIkael Hindgren

2022-04-22

DI2012

Datornätverk

Malin Bornhager

2022-04-22

DI2014

Datornätverk

Malin Bornhager

2022-04-21

ET4008

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2022-04-21

FY0017

Fysik I

Struan Grey

2022-04-20

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2022-04-20

DI4012

Internet of Things of nätverksapplikationer

Mohamed Eldefrawy

2022-04-20

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2022-04-20

DI2006

Programmering

Eric Järpe

2022-04-19

IK2053

Visuell kommunikation

Esbjörn Ebbesson

2022-04-19

IK4031

Webbprogrammering och databaser

Jesper Hakeröd

2022-04-19

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2022-04-19

MA2043

Tillämpad statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2022-03-30
dugga

FY0018

Fysik 2

Struan Gray

2022-03-24

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström

2022-03-18

EL4006

Elektronik fortsättningskurs

Struan Gray

2022-03-18

DI4009

Avancerade IT-forensiska verktyg

Mohamed Eldefrawy

2022-03-18

DT8026

Tillförlitlig och tidskritisk datakommunikation

Magnus Jonsson

2022-03-18

IK4029

Kognition och användbarhet

Mats Lindqvist

2022-03-18

DI4014

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

2022-03-17

EL8012

Trådlösa inbyggda system

Emil Nilsson

2022-03-17

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2022-03-17

IK2021

Affärsystem – en helhetsbild

Ewa Zimmerman

2022-03-16

DI4022

Biometrisk identifiering

Fernando Alonso-Fernandez

2022-03-16

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2022-03-16 dugga

MA0030

Matematik 4

Mats Gunnarsson

2022-03-16

IK2058

Systemutveckling och databasdesign

Lars-Olof Johansson

2022-03-15

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2022-03-15

ET4009

Elkraftsystem II

Thomas Munther

2022-03-15

EL8006

Nanoelektronik

Håkan Pettersson

2022-03-15

DI4020

Grundläggande webbsystem och databaser

Wagner Ourique de Morais

2022-03-15

DT8040

Edge Computing och Internet of Things

Yousra Alkabani

2022-03-15

DT4031

Tillämpat maskinlärande

Jens Lundström

2022-03-15

DT4023

Digital- och datorteknik

Mahdi Fazeli

2022-03-14

FÖ2063

Affärsredovisning

Lars-Göran Persson

2022-03-14

FY4007

Fysik 2: Termodynamik och modern fysik

Ying FU

2022-03-14

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2022-03-14

DT4020

Datasäkerhet för inbyggda system

Wojciech Mostowski


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt