Sök

Tentor från ITE

Här hittar du som studerar på Akademin för informationsteknologi (ITE) tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från ITE finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2024-04-27

ET9001

Elektroteknik

Thomas Munther

2024-04-05

EL8011

Högfrekvenselektronik

Emil Nilsson

2024-04-04

DT4026

Databaser

Jesper Hakeröd

2024-04-04

DI8002

Tillämpad Data Mining

Mahmoud Rahat

2024-04-04

MA8017

Teknisk matematik

Elena Haller

2024-04-04

MA8020

Tekniska beräkningar

Mikael Hindgren

2024-04-04

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2024-04-04

DT8028

Deep Learning

Eren Erdal Aksoy

2024-04-03

IK4044

Projektmetodik

Jesper Hakeröd

2024-04-03

JU2021

Utredning av IT-brott

Vjollca Turjaka

2024-04-03

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2024-04-03

DI2014

Datornätverk

Malin Bornhager

2024-04-03

DI2012

Datornätverk

Malin Bornhager

2024-04-03

MA4025

Matematisk statistik

Mats Gunnarsson

2024-04-02

EL8009

Optoelektronik

Håkan Pettersson

2024-04-02

IK4041

Buisness Intelligence

Jesper Hakeröd

2024-04-02

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2024-04-02

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2024-04-02

DI2006

Programmering

Eric Hjärpe

2024-04-02

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2024-04-02

FY0017

Fysik 1

Struan Gray

2024-04-02

DT4018

Programmering av distribuerade system

Wojciech Mostowski

2024-03-15

IK4042

Systemintegration och programmering

Jesper Hakeröd

2024-03-15

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2024-03-15

DT8008

Läraktiga system

Mohamed-Rafik Bouquelia

2024-03-15

DT2013

Digitalteknik

Mahdi Fazeli

2024-03-15, dugga

FY0018

Fysik 2

Struan Gray

2024-03-15, dugga

MA0030

Matematik 4

Mats Gunnarsson

2024-03-15

DI4009

Avancerade IT-forensiska verktyg

Mohamed Eldefrawy

2024-03-14

DT8040

Edge Computing och Internet of Things

Hazem Ali

2024-03-14

EL8012

Trådlösa inbyggda system

Emil Nilsson

2024-03-14

MA2053

Linjär algebra för data science

Elena Haller

2024-03-14

DT4023

Digital- och datorteknik

Mahdi Fazeli

2024-03-14

DI4014

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

2024-03-14

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2024-03-13

EL4006

Elektronik fortsättningskurs

Struan Gray

2024-03-12

DT4031

Tillämpat maskinlärande

Jens Lundström

2024-03-12

MT4039

Mekanik och hållfasthetslära

Anders Johansson

2024-03-12

EL8006

Nanoelektronik

Håkan Pettersson

2024-03-12

DS4001

Databaser

Yuantao Fan

2024-03-11

MA2027

Linjär Algebra

Per-Sverre Svendsen

2024-03-11

DI4020

Grundläggande webbsystem och databaser

Wagner Ourique de Morais

2024-03-11

DT4020

Datasäkerhet för inbyggda system

Wojciech Mostowski

2024-03-11

FY4007

Fysik 2 – Termodynamik och modern fysik

Ying Fu

2024-03-11

ET4009

Elkraftssystem

Thomas Munther

2024-03-04

FE2003

Introduktion till företagsekonomisk analys

Lars-Göran Persson

2024-02-29

DT8028

Deep Learning

Eren Erdal Aksoy

2024-02-23

IK4041

Business Intelligence

Jesper Hakeröd


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt