Sök

Tentor från HOV

Här hittar du som studerar på Akademin för hälsa och välfärd tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från HOV finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2023-03-03

PS6010

Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi III

Torbjörn Josefsson

2023-03-03

SO2007

Introduktion till sociologisk teori II

Henrik Stenberg

2023-03-03

MK2024

Medier, demokrati och samhälle

Martin Danielsson

2023-03-02

SO2007

Introduktion till sociologisk teori I

Henrik Stenberg

2023-03-02

PS2037

Biologiskt perspektiv på psykologi

Peter Karlsson

2023-03-02

MK2023

Medier, kommunikation och hälsa

Martin Danielsson

2023-03-02

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Kerstin Berg

2023-03-24

OM4018

Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod I

Marjut Blomqvist

2023-02-24

OM4018

Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod I, kvantitativ metod

Mikael Ahlborg

2023-02-24

LO1001

Ekonomisk styrning. Organisation, ledarskap och personalutveckling I

Kerstin Berg

2023-02-17

MK6015

Teoretisk fördjupningskurs

Linus Andersson

2023-02-17

LO1001

Arbetsrätt – organisation, ledarskap och personalutveckling I

Vjollca Turjaka

2023-02-17

MK6012

Hälsovetenskap för medie- och kommunikationsvetare

Malin Hallén

2023-02-17

PS2049

Kognitionspsykologi i idrotts- och motionskontexter

Peter Karlsson

2023-02-17

SO2018

Social hållbarhet – en teoretisk introduktion

Henrik Stenberg

2023-02-08

OM4015

Omvårdnad och farmakologi inkl. VFU, läkemedelsberäkning

Marcus Rosenburg

2023-01-13

OM4018

Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod I, kvantitativ metod

Mikael Ahlborg

2023-01-13

OM4018

Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod I

Marjut Blomqvist

2023-01-11

SO2016

Social hållbarhet i offentlig praktik

Henrik Stenberg

2023-01-11

AB2016

Arbetsmiljö

Dietmar Rauch

2023-01-05

TB4011

Träningsfysiologi med laboratoriemetoder

Marcus Algotsson


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt