Sök

Tentor från HOV

Här hittar du som studerar på Akademin för hälsa och välfärd tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från HOV finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-05-06

MK6016

Vetenskaplig metod

Martin Danielsson

2022-05-06

OM6030

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I inkl VFU, läkemedelsberäkning

Marcus Rosenburg

2022-05-05

PS2050

Personlighets- och utvecklingspsykologi i idrotts- och motionskontexter

Jesper Leander, Peter Karlsson

2022-04-29

SO2016

Social hållbarhet i offentlig praktik

Henrik Stenberg

2022-04-29

MK6013

Kropp, klass och konsumtion

Martin Danielsson

2022-04-22

OM4015

Omvårdnad och farmakologi inkl. VFU, läkemedelsberäkning

Marcus Rosenburg

2022-04-13

OM6028

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv II, inkl. VFU

Susann Arvidsson

2022-04-01

MK6012

Hälsovetenskap för medie- och kommunikationsvetare

Malin Hallén

2022-04-01

SO2018

Social hållbarhet – en teoretisk introduktion

Henrik Stenberg

2022-03-31

PS2049

Kognitionspsykologi i idrotts- och motionskontexter

Peter Karlsson

2022-03-31

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Kerstin Berg

2022-03-25

LO1001

Organisation, ledarskap och personlighetsutveckling 1

Vjollca Turjaka

2022-03-25

PS2050

Personlighets- och utvecklingspsykologi i idrotts- och motionskontexter

Jesper Leander, Peter Karlsson

2022-03-25

SA4007

Juridik och handläggning i socialt arbete

Mia Jormfeldt

2022-03-25

MK6016

Vetenskaplig metod

Martin Danielsson

2022-03-25

MK6011

Digital kultur och digital hälsa

Linus Andersson

2022-03-23

OM6030

Skriftliga tenta i läkemedelsberäkning. Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I

Marcus Rosenburg

2022-03-23

OM6020

Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inkl. VFU

Marcus Rosenburg

2022-03-15

MK6016

Vetenskaplig metod-individuell skriftlig uppgift

Martin Danielsson

2022-03-04

PS6010

Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi III

Torbjörn Josefsson

2022-03-03

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Kerstin Berg

2022-03-03

SO2007

Introduktion till sociologisk teori

Henrik Stenberg

2022-03-03

MK2024

Medier, demokrati och samhälle

Martin Danielsson

2022-03-02

MK4011

Strategisk kommunikation och opinionsbildning

Matts Skagshöj

2022-02-24

OM4018

Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod I

Marjut Blomqvist

2022-02-24

OM4018

Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod I, kvantitativ

Marjut Blomqvist

2022-02-18

OM2011

Hälsoprocesser i omvårdnad

Ulrica Åström

2022-02-18

MK6015

Teoretisk fördjupningskurs

Linus Andersson

2022-02-18

MK6012

Hälsovetenskap för medie- och kommunikationsvetare

Malin Hallén

2022-02-18

SO2018

Social hållbarhet – en teoretisk introduktion

Henrik Stenberg

2022-02-18

ME8003

Farmakologi med sjukdomslära med förskrivningsrätt – Allmän farmakologi och Lagstiftning och läkemedelsjuridik

Peter Nymberg

2022-02-09

OM4015

Omvårdnad och farmakologi inkl VFU

Sara Karnehed

2022-01-21

AB1003

Arbetsvetenskap

Jonas Carsson


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt