Sök

Omtenta

Om du blir underkänd på en tenta har du rätt att göra om tentan vid ett senare tillfälle, en så kallad omtenta.

Du får inte göra om en tenta som du redan har blivit godkänd på.

I en kurs ges totalt tre tentatillfällen – en ordinarie tenta och två omtentor. Du får göra din omtenta tidigast två veckor efter att du har fått resultatet på den första, ordinarie tentan. Även till omtentor måste du anmäla dig i Studentladok.

En student med ljust, mellanlångt hår sitter med handen framför munnen och ser fundersam ut. Hen har vita hörlurar på sig och tittar ned. I förgrunden syns två suddiga silhuetter. Foto.

Om två omtentor inte räcker

Om du behöver fler än två omtentatillfällen har du möjlighet att tentera nästa gång kursen ges. Det gäller oavsett om du har utnyttjat samtliga tre tentatillfällen i kursen eller inte. Om du ska skriva en omtenta nästa gång kursen ges måste du även vara beredd på att kursplanen och kursens innehåll kan ha ändrats.

Om det finns särskilda skäl för ett extra (fjärde) tentatillfälle inom samma kurs har examinator rätt att ge/erbjuda det. Om du har underkänts två gånger i ett prov för en kurs eller del av en kurs, har du rätt att få en annan examinator, om inte särskilda skäl talar emot det. En sådan begäran gör du i så fall till chefen för din akademi.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt