Sök

Hämta en tenta

Du kan få ut en rättad tenta eller hemuppgift från Servicecenter tidigast tre dagar efter att du har fått in resultatet i Studentladok.

En hand som tar en nummerlapp i servicecenter. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt