Sök

Salstenta

På Högskolan i Halmstad finns olika typer av examinationsformer, bland annat salstentor. Vid en salstenta gäller särskilda regler som du måste följa för att få skriva din tenta. Informationen nedan hjälper dig att vara redo.

Regler inför, under och efter salstentan

Inför tentan

 • Ta med giltig fysisk legitimation, exempelvis körkort eller pass (passerkort eller legitimation som har gått ut är inte en giltig legitimation. Inte heller det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID eller Freja eID gäller som id-handling på Högskolan). Utan en giltig legitimation får du inte skriva din tenta.
 • Ta med din kod på en lapp (du hittar den vid din anmälan i Studentladok).
 • Ta också med blyertspenna, suddgummi, bläckpenna och övriga godkända hjälpmedel till tentan. Kontakta din lärare om du är osäker på vad du får ha med dig.
 • Du får inte ha anteckningar, dator, mobiltelefon, smarta klockor eller annan elektronisk utrustning vid skrivplatsen. Misstänkt fusk rapporteras direkt.
  Fusk och plagiat
 • Skrivpapper, handsprit och engångshandskar finns tillgängligt i salen.
 • Du får ta med dig mat och dryck och äta under tiden.
 • Kom i god tid, gärna 30 minuter före utsatt tid. Information ges 10 minuter innan tentan startar, dörren till salen stängs i samband med det. Detta är extra viktigt om du har tenta i en stor sal som Tentakel, Baertlingsalen eller i hus S.
 • Du blir inte insläppt om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid.

Under tentan

 1. Håll avstånd till andra i och utanför salen.
 2. Ha din legitimation och anonymkod redo när du ska gå in i salen.
 3. Om du tar med mobiltelefon, stäng av den, lägg den i din väska eller jacka och häng av dig på anvisad plats.
 4. Gå till anvisad/uppdukad plats i skrivsalen. Lägg din legitimation och anonymkod väl synliga på bänken.
 5. Du får inte prata med andra studenter under tentans gång.
 6. Tentan ligger i det uppochnedvända tentaomslaget på skrivplatsen. Omslaget med tentan får vändas först när tentavärden meddelar att det är tillåtet. För tidigt öppnat tentaomslag betraktas som fusk och kommer att rapporteras.
 7. Skriv din tenta.
 8. Gå fram en i taget till tentavärden om du behöver kontakta lärare eller gå på toaletten. Du får lämna salen tidigast efter 40 minuter, det gäller även för toalettbesök.
 9. Ta med tentan och allt annat från skrivplatsen för att undvika onödigt spring i salen. Gå fram en i taget för att undvika köbildning vid inlämningen. 
 10. Lägg din tenta och din legitimation på anvisad plats och ta ett steg tillbaka medan tentavärden kontrollerar ditt inlämnade material.
 11. Lämna salen och fortsätt att hålla avstånd till andra på plats.

Efter tentan

 1. När din lärare har rättat tentan får du ditt resultat i Studentladok.
 2. Några dagar efter att du har fått resultatet kan du hämta din tenta i Servicecenter.

Hämta en tenta

Anonym salstenta

Alla skriftliga salstentor är anonyma för dig som är student på Högskolan i Halmstad, oavsett vilken akademi du läser vid. Examinationer i lärplattformen Blackboard kan däremot inte genomföras anonymt.

Ta med dig koden på en lapp till tentasalen

När du anmäler dig till en salstenta i Studentladok får du en kod. Eftersom koden ersätter ditt personnummer på tentan måste du komma ihåg att ta med dig koden till tentasalen. Skriv gärna koden på en lapp så att du enkelt kan visa upp den i dörren och kan skriva koden på din tenta när du sitter i salen.

Vad är en anonym tenta?

Att en tenta är anonym betyder egentligen att det är själva rättningsprocessen som är anonym, det vill säga att läraren inte vet vilken student som har skrivit vilken tenta när hen rättar tentorna. När du väl hämtar din tenta i Servicecenter kommer du att behöva visa legitimation som vanligt eftersom tentan avkodas och kopplas samman med dig som person igen efter att den har rättats och inför att examinator sätter betyg.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt