Sök

4 frågor till student- och doktorandombudet

Du vet väl att Högskolan har ett student- och doktorandombud som kan hjälpa dig om du stöter på problem i din utbildning? Lina Fagerberg hjälper dig att reda ut vad hon kan hjälpa till med.

En leende ung kvinna lutar sig mot en glasvägg och håller en laptop i handen, i bakgrunden syns en orange vägg. Foto.

Lina Fagerberg, student- och doktorandombud på Högskolan.

1. Vad är ett student- och doktorandombud?

Student- och doktorandombudet arbetar med att hålla koll på alla studenters rättigheter genom de lagar och riktlinjer som gäller på Högskolan. Jag ger studentnära hjälp, råd och support om du stöter på problem i din utbildning. Jag arbetar aktivt med att se till att all utbildning håller hög kvalitet och uppmuntrar studenter att utöva sitt inflytande.

2. Vad kan man fråga dig?

Det går att vända sig till mig med det mesta. Jag kan svara på frågor gällande tenta, till exempel vad du kan göra om du inte tycker att dina svar har blivit korrekt bedömda eller om rättningen har tagit för lång tid. En del studenter kommer även till mig då de känner sig orättvist behandlade eller diskriminerade på något sätt. Du kan också kontakta mig angående frågor om fysisk eller psykosocial arbetsmiljö på Högskolan.

Mitt jobb är att skydda dina rättigheter som student och föra din talan i ärenden som du inte känner dig bekväm med att driva själv.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt