Sök

Ny studentenkät: Så fungerar studierna på distans

I december 2020 svarade 2 338 studenter på Högskolans enkät med frågor om hur studierna på distans fungerar. Nu har svaren sammanställts och visar både positiva och negativa upplevelser av distansundervisningen.

Ta hjälp av Högskolans studiestöd

Högskolan erbjuder olika former av studiestöd för att underlätta för dig i dina studier. Gå till sidan nedan för att hitta det stöd som du behöver.

Studiestöd

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt