Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studentkonto

Alla antagna studenter vid Högskolan får ett personligt studentkonto med tillhörande e-post. Studentkontot är knutet till en viss person, och avsett för dennes eget bruk i studierna.

Studentkontot

Studentkontot består av två delar, ett användarnamn och ett lösenord. Lösenordet väljer du själv när du hämtar ditt studentkonto.

Med ditt studentkonto kan du bland annat:

  • Logga in på datorerna och skrivarna på Högskolan
  • Komma åt din information i studentladok och i lärplattformen (Blackboard)
  • Logga in i Helpdesks självbetjäning

Trådlös uppkoppling (eduroam)

För att logga in i det trådlösa nätet, eduroam, använder du <användarnamn>@hh.se och ditt speciella eduroamlösenord. Det lösenordet visas när du skapat ditt studentkonto, och när du loggat in i Helpdesk.

E-postkontot

E-postadressen <användarnamn>@student.hh.se som du får som student vid Högskolan i Halmstad används för vissa tekniska tjänster. Logga in och eftersänd e-posten om du vill läsa via någon annan adress! I de fall det är tekniskt möjligt skickar Högskolan e-post till den adress du själv registrerat i Studentladok. Håll den uppdaterad!

Du loggar in i e-postsystemet på mail.student.hh.selänk till annan webbplats med din e-postadress och det lösenord du valt till studentkontot.

Så här skapar du ditt studentkonto.

Sidan uppdaterad 2017-12-15