Liv Nordström drivs av alla människors rätt att få vara huvudperson i sitt eget liv

Liv Nordström är doktorand vid Mälardalens universitet och arbetar samtidigt som regional utvecklingsledare i Region Sörmland. Hon har nyligen haft sitt halvtidsseminarium, och här får vi höra lite mer om hennes forskning.

Berätta lite om ditt doktorandprojekt. Vad handlar ditt avhandlingsprojekt om ?

Projektet handlar om delaktighet i samordnad individuell planering (SIP) för vuxna som har en kognitiv funktionsnedsättning (IF och/eller autism). När en person behöver samordnat stöd från både socialtjänsten och vården ska en samordnad planering erbjudas. Enligt lagstiftningen ska personen vara delaktig i planeringen, men det behövs mer kunskap om vad som menas med delaktighet i en samordnad planering och hur delaktighet kan uppnås när en person har en funktionsnedsättning som kan påverka behovet av anpassningar. Jag vill med min avhandling bidra med kunskap om vad delaktighet i en samverkanskontext kan innebära ur tre olika perspektiv; personen som har en funktionsnedsättning och behöver en samordnad planering, anhöriga som ofta har en viktig roll i den här typen av planering, samt professionella som deltar i den samordnade planeringen.

Porträtt av en person med lila t-shirt. Foto.

Vad är det mest intressanta i din forskning? Vad är din drivkraft?

Det mest intressanta i min forskning är komplexiteten som uppstår när individuella behov ska tillgodoses i samverkan mellan flera aktörer som har olika perspektiv, kunskap, uppdrag och prioriteringar. Samverkan kan vara utmanande och svårt rent generellt, men att också möta en persons behov och involvera personen i beslutsprocesser samtidigt som man ska hantera samverkansutmaningar kan göra det extra svårt. Den här komplexiteten stimulerar och utmanar mig eftersom jag vill förstå den och bidra till lösningar som gör skillnad för de personer som behöver ett samordnat stöd. Min drivkraft kommer ur ett engagemang för alla människors rätt att få vara huvudperson i sitt eget liv och att få bestämma hur de ska leva. Jag vill förstå vad som hindrar och möjliggör för personer med funktionsnedsättning att påverka det stöd de behöver för att kunna leva på det sätt de vill.

Vad kommer du att göra framöver? Vad är nästa steg?

Efter halvtidsseminariet har jag haft en period av återhämtning och reflektion. Under seminariet fick jag många bra frågor och tips som kommer att leda avhandlingsarbetet framåt. Tid för reflektion är viktigt för att sortera i alla idéer och tankar som väcks under en sådan genomgång. Jag ska nu slutföra min andra artikel för att skicka den till en tidskrift och sedan fortsätta datainsamlingen som behövs för de kommande delstudierna.

Vilket värde ser du i företagsforskarskolan: för egen del, för din organisation och för samhället?

Mitt projekt är inte självklart eller tydligt kopplat till forskarskolans fokus på hälsoinnovation, men tillsammans kommer projekten som bedrivs inom forskarskolan att bidra med viktig kunskap om hur komplexa samhällsutmaningar kan förstås och hanteras. Genom att mötas, ta del av olika perspektiv och dela kunskap kan projekten berikas med nya dimensioner. Det är värdefullt för mig som doktorand, för Regionen och kommunerna som finansierar forskningen, för lärosätet där jag är antagen och i slutändan även för samhället i stort där den kunskap som genereras ur projekten ska omsättas i praktiken.

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela