Lyckad start på forskarskolans första doktorandkurs

Den 26 september startade forskarskolans första kurs Hälsinnovation – perspektiv på förändring. Kursens introduktionsdag hölls vid Mälardalens Universitet i Västerås, där åtta doktorander var på plats och hade möjlighet att under en hel dag diskutera och reflektera kring hur deras avhandlingsområden relaterar till dagens samhälls- och hälsoutmaningar, samt diskutera vilken förändring deras område adresserar.

I kursen får doktoranderna möjlighet att utveckla färdigheter i analys av samhällsutmaningar med utgångspunkt i människors hälsa och välbefinnande, samt fördjupa sig i teorier och perspektiv på förändring kopplat till hälsoinnovation. De får arbeta med att reflektera och tillämpa kunskaperna på sina egna avhandlingsområden. Kursintroduktionen var mycket givande och uppskattad av doktoranderna.

En entré till Mälardalens universitet. Foto.

Kursens introduktionsdag hölls vid Mälardalens Universitet i Västerås.

Porträtt av en person med brun jacka och glasögon. Foto.

Några ord från deltagarna

Anna-Caisa Söderberg

Vad tyckte du om kursstarten?

Det är bra att få träffas IRL med de andra doktoranderna. Det blir lättare att bolla saker och interagera med varandra än när vi bara träffas online. Så jag uppskattar dessa tillfällen.

Vad är dina förväntningar på kursen?

Att få insikt i hälsoinnovation, det är ett luddigt begrepp innan man kommit in i det och fått lära känna begreppet genom litteraturen i kursen.

Vad hoppas du att kursen ska ge dig?

Att få en bild av vad som är hälsoinnovation inom mitt område och mitt forskningsprojekt, och hur jag kan rikta in mitt projekt så att det blir mer hälsoinnovativt.

 

Porträtt av en person med svart tröja. Foto.

Carina Fjällman

Vad tyckte du om kursstarten?

Uppstarten var bra, det var tydligt vad som förväntades av deltagarna och hur jag som doktorand skulle vara förberedd.

Då vi var en ganska liten grupp fanns det utrymme för diskussioner och reflektioner tillsammans. Ämnena och projekten spretar mycket, allt från min teoretiska modell till AI på avancerad nivå, men ändå har vi en gemensam nämnare som knyter ihop oss: hälsoinnovation. Jag ser kursen och forskarskolan som den del som ger oss en gemensam nämnare, oavsett vad vi forskar om och vi kan stödja varandra till att komma framåt.

Vad är dina förväntningar på kursen?

Mina förväntningar på kursen var att få en uppfattning om vad hälsoinnovation kan vara. Ämnet är helt nytt för mig och då jag ska försöka skapa en teoretisk arbets- och lärandemodell så var jag nyfiken på hur det kunde vara en innovation. Jag tycker alltid det är roligt med kurser och tillfällen där jag får träffa nya människor med olika perspektiv.

Vad hoppas du att kursen ska ge dig?

En uppfattning om hur jag ska kunna använda begreppet hälsoinnovation i mitt projekt. Hoppas på nya kontakter och nya perspektiv på både mitt ämne och andras ämnen.

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela