Sök

Alkohol, tobak och droger

Hur ska du förhålla dig till alkohol, narkotika, dopning och tobak på campus? Här får du information om vad som gäller och vilken hjälp du och dina medstudenter kan få.

Regler för ANDT* på campus

  • Du får aldrig vara berusad på Högskolans område.
  • Alkohol är förbjudet att ha med sig till Högskolan.
  • Det är förbjudet att dricka alkohol på campus, dock kan det göras undantag under studentkårens nollning för drycker med maximalt 3,5% i alkoholhalt.
  • All rökning är förbjuden inom tio meter från Högskolans entréer.
  • Alla typer av narkotika och dopning är förbjudna på campus.

*ANDT är ett samlingsnamn för alkohol, dopning, narkotika och tobak

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt