Sök

Trakasserier, kränkningar och mobbning

Här finns information om vad du bör göra och till vem du ska vända dig vid situationer då du känner dig utsatt. Trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, mobbning och repressalier är samtliga beteenden som överskrider gränsen för vad som är socialt accepterat, tillåtet och i vissa fall lagligt.

Om du befinner dig på campus och upplever dig trakasserad eller kränkande särbehandlad, försök tala om för hen eller dem som utsätter dig att beteendet är ovälkommet. Ta hjälp av någon annan om det är svårt att göra det själv. Du kan även säga ifrån skriftligen.

Om detta inte hjälper – vänd dig till någon du litar på, exempelvis lärare, programansvarig, studerandearbetsmiljöombud, student- och doktorandombudet vid Halmstad Studentkår eller Studenthälsan. Få hjälp att anmäla händelsen.

Om du bevittnar en situation som du upplever som trakasserier av någon annan är det bra om du agerar. Säg ifrån om det känns tryggt att göra så, hör med den du upplever blir utsatt om du kan hjälpa till. Är du inte bekväm med det, kontakta någon av ovanstående kontaktpersoner och berätta om vad du har upplevt.

Vad är kränkande särbehandling och trakasserier?

Det är den som upplever sig vara utsatt som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling kan även ske via mejl, sms eller sociala medier.

Kränkande särbehandling

Kännetecknande för kränkande särbehandling är ord eller handlingar som upplevs som förolämpande, stötande eller förnedrande av den eller de som utsätts för dem. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning, där beteendet är upprepat och regelbundet. Fyra O kan beskriva hur det kan upplevas: obehagligt, olustigt, obegripligt och orättvist. Exempel: att inte hälsa på någon, kalla någon för öknamn, frysa ut någon, hänga ut någon personligen.

Trakasserier

Trakasserier gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet. Skillnaden gentemot kränkande särbehandling är att trakasserier har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Exempel: beteende av stötande karaktär, kommentarer, gester, utfrysning, att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det är både en form av diskriminering och kränkande särbehandling. Även här är beteendet ovälkommet och oönskat. Om en person som representerar Högskolan utsätter dig för trakasserier räknas det som diskriminering enligt lagen. Exempel: någon tafsar eller kastar närgångna blickar, ovälkomna beröringar, komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Repressalier

Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att denne har påtalat eller anmält diskriminering.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt