Nominera Årets alumn

Här kan studenter, personal på Högskolan i Halmstad, alumner och övriga med en relation till Högskolan nominera kandidater till utmärkelsen Årets alumn.

Nomineringskriterier

Nomineringen till Årets alumn ska innehålla namn på mottagaren samt en motivering som bygger på en eller flera av följande kriterier:

  • Alumnen har utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull insats efter sina studier eller något annat som är värt att uppmärksamma (en värdefull insats kan till exempel vara forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, en aktiv roll i samhället, stimulera utveckling och innovation eller på annat sätt bidragit till en bättre värld),
  • kan vara en god ambassadör för Högskolan i Halmstad och bidra till att stärka Högskolans varumärke,
  • kan vara en god förebild för dagens och framtidens studenter.
Sista nomineringsdag är den 15 april klockan 23.59.En värdefull insats kan till exempel vara forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, att inneha en aktiv roll i samhället, stimulera till utveckling och innovation eller på annat sätt bidra till en bättre värld.


Om alla tre nomineringskriterier är ifyllda och starka ses det som meriterande för personen som du har valt att nominera.


En bekräftelse på din nominering skickas till denna e-postadress.

Om du vill kan du även ange ditt telefonnummer.

Nomineringsprocessen

  1. Namn och motivering skickas in via formulär.
  2. Formuläret administreras av projektgruppen för avslutningshögtiden som efter avslutad nomineringstid sammanställer alla nomineringar och skickar dessa till beredningsgruppen.
  3. Utifrån inkomna nomineringar tar beredningsgruppen fram ett förslag till beslut på vem som ska tilldelas Årets alumn.

Beredningsgruppen består av vice rektor (ordförande), representant från studentkårens presidium och samverkansansvarig från respektive akademi.

uppdaterad

2020-11-16

Kontakt

Dela

Kontakt