Examen

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Ett examensbevis är ett dokument som visar att du har uppfyllt kraven för en viss examen. Kraven för examina kan skilja sig åt mellan olika lärosäten eftersom varje universitet och högskola får besluta om lokala bestämmelser om examen, till exempel vilka huvudområden som ska finnas och hur examen ska benämnas.

Examensbevis

Du måste själv ansöka om examensbevis – det utfärdas inte automatiskt. Du ansöker om examen i Studentladok, men om du inte har ett studentkonto kan du ansöka på en särskild blankett för examensbevis.

Inför din ansökan

När du ansöker om ditt examensbevis i Studentladok kan du bara välja kurser som är avslutade. Tänk på att du inte får ha fler kurser i din examen än det står i examenskraven, till exempel ska en kandidatexamen ha 180 högskolepoäng och en högskoleexamen 120 högskolepoäng och så vidare.

Om kurser från ett annat lärosäte ska ingå i din examen ska intyg och kursplan med litteraturlista skickas in på begäran.

Videon ovan visar hur du ansöker om examensbevis i Studentladok.

Handläggningstid för examensbevis

 • Examensansökningar för legitimationsyrken (sjuksköterskor och lärare) prioriteras.
 • Handläggningstiden är normalt upp till två månader.
 • När handläggningen är klar skickas examensbeviset till den adress som du har registrerat i Studentladok.

Om du får avslag på din begäran att få examensbevis kan du skicka in en ny ansökan när du uppfyller kraven för examen, alternativt överklaga till Överklagandenämnden för högskolan enligt 12 kap Högskoleförordningen om det är aktuellt.

Examensbevis på svenska och engelska

Examensbevis som utfärdas av Högskolan i Halmstad är tvåspråkiga, på svenska och engelska. I examensbeviset framgår vilken examen som har utfärdats, utbildningens omfattning, betyg på kurserna och vilket datum kurserna avslutades samt titel på examensarbetet.

Till examensbeviset får du även en bilaga på engelska som kallas Diploma Supplement. Bilagan innehåller en beskrivning av innehållet i din svenska examen samt dess omfattning och plats i det svenska utbildningssystemet. Syftet med Diploma Supplement är att underlätta för arbetsgivare, myndigheter och universitet i Europa och övriga delar av världen när de ska bedöma din svenska utbildning.

Ansökan utan studentkonto

Om du inte har ett studentkonto kan du ansöka om examensbevis på en särskild blankett, välj den som passar dig nedan.

Samlat kursbevis

Om du har läst ett utbildningsprogram som, enligt utbildningsplanen, inte leder fram till ett examensbevis kan du ansöka om ett samlat kursbevis.

Så ansöker du om samlat kursbevis

Om du har ett konto i Studentladok ansöker du där via fliken ”Examen och bevis”. Där finns två val, välj ”Ansök om bevis över genomförd utbildning” för att ansöka om samlat kursbevis. Kontrollera att dina studieresultat är registrerade i Studentladok och att du har fått slutbetyg på de kurser som ska ingå i ditt samlade kursbevis.

Ett samlat kursbevis utfärdas på svenska och engelska.

Ansök utan studentkonto

Om du inte har ett konto i Studentladok kan du ansöka om samlat kursbevis via blankett.

Ansökan om samlat kursbevisPDF

Skicka/lämna din ansökan om samlat kursbevis till:
Högskolan i Halmstad
Utbildningsstöd, Examen
Box 823
301 18 HALMSTAD

Examen på grundnivå

På Högskolan i Halmstad utfärdar vi två examina på grundnivå, högskoleexamen och kandidatexamen.

 • Högskoleexamen, 120 hp
  • När du har uppnått 120 högskolepoäng (hp) kan du ansöka om en högskoleexamen. Minst 60 hp ska ingå i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete eller uppsats) om 7,5 hp.
 • Kandidatexamen, 180 hp
  • En kandidatexamen kan du ansöka om när du har uppnått 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp med successiv fördjupning ska ingå i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete eller uppsats) om minst 15 hp.

Examen på avancerad nivå

På Högskolan i Halmstad utfärdar vi två examina på avancerad nivå, magisterexamen och masterexamen.

 • Magisterexamen
  • För att få ut en magisterexamen måste du ha uppnått 60 högskolepoäng (hp) varav minst 45 hp ska vara avancerad nivå. Av dessa 45 hp ska 30 hp ingå i huvudområdet och inkludera ett självständigt arbete (examensarbete eller uppsats) om minst 15 hp.
   För att din magisterexamen ska kunna utfärdas krävs även avklarad kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.
 • Masterexamen
  • För att få ut en masterexamen måste du ha uppnått 120 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska vara på avancerad nivå. Av dessa 90 hp ska 60 hp ingå i huvudområdet och inkludera ett självständigt arbete (examensarbete eller uppsats) om minst 30 hp.
   För att din masterexamen ska kunna utfärdas krävs även att du har avklarad kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

uppdaterad

2020-01-31

Kontakt

Dela

Kontakt