Examensbevis

Du måste själv ansöka om examensbevis – det utfärdas inte automatiskt. Du ansöker om examen i Studentladok, men om du inte har ett studentkonto kan du ansöka på en särskild blankett för examensbevis.

Inför din ansökan

När du ansöker om ditt examensbevis i Studentladok kan du bara välja kurser som är avslutade. Tänk på att du inte får ha fler kurser i din examen än det står i examenskraven, till exempel ska en kandidatexamen ha 180 högskolepoäng och en högskoleexamen 120 högskolepoäng och så vidare.

Om kurser från ett annat lärosäte ska ingå i din examen ska intyg och kursplan med litteraturlista skickas in på begäran.

Videon ovan visar hur du ansöker om examensbevis i Studentladok.

Handläggningstid för examensbevis

  • Examensansökningar för legitimationsyrken (sjuksköterskor och lärare) prioriteras.
  • Handläggningstiden är normalt upp till två månader.
  • När handläggningen är klar skickas examensbeviset till den adress som du har registrerat i Studentladok.

Om du får avslag på din begäran att få examensbevis kan du skicka in en ny ansökan när du uppfyller kraven för examen, alternativt överklaga till Överklagandenämnden för högskolan enligt 12 kap Högskoleförordningen om det är aktuellt.

Examensbevis på svenska och engelska

Examensbevis som utfärdas av Högskolan i Halmstad är tvåspråkiga, på svenska och engelska. I examensbeviset framgår vilken examen som har utfärdats, utbildningens omfattning, betyg på kurserna och vilket datum kurserna avslutades samt titel på examensarbetet.

Till examensbeviset får du även en bilaga på engelska som kallas Diploma Supplement. Bilagan innehåller en beskrivning av innehållet i din svenska examen samt dess omfattning och plats i det svenska utbildningssystemet. Syftet med Diploma Supplement är att underlätta för arbetsgivare, myndigheter och universitet i Europa och övriga delar av världen när de ska bedöma din svenska utbildning.

Ansökan utan studentkonto

Om du inte har ett studentkonto kan du ansöka om examensbevis på en särskild blankett, välj den som passar dig nedan.

uppdaterad

2019-06-10

Kontakt

Dela

Kontakt