Sök

Examensbevis

Ett examensbevis är ett dokument som visar att du har uppfyllt kraven för en viss examen. Examensbeviset innehåller de kurser som ingår i din utbildning och vilket betyg som du har fått på respektive kurs.

I videon ovan kan du se hur du ansöker om examensbevis i Studentladok.

Handläggningstid för examensbevis

  • Examensansökningar för legitimationsyrken (sjuksköterskor och lärare) prioriteras.
  • Handläggningstiden är normalt upp till två månader.
  • När handläggningen är klar skickas examensbeviset till den adress som du har registrerat i Studentladok.

Om du får avslag på din begäran att få examensbevis kan du skicka in en ny ansökan när du uppfyller kraven för examen, alternativt överklaga till Överklagandenämnden för högskolan enligt 12 kap Högskoleförordningen om det är aktuellt.

Examensbevis på svenska och engelska

Examensbevis som utfärdas av Högskolan i Halmstad är tvåspråkiga, på svenska och engelska. I examensbeviset framgår vilken examen som har utfärdats, utbildningens omfattning, betyg på kurserna och vilket datum kurserna avslutades samt titel på examensarbetet.

Till examensbeviset får du även en bilaga på engelska som kallas Diploma Supplement. Bilagan innehåller en beskrivning av innehållet i din svenska examen samt dess omfattning och plats i det svenska utbildningssystemet. Syftet med Diploma Supplement är att underlätta för arbetsgivare, myndigheter och universitet i Europa och övriga delar av världen när de ska bedöma din svenska utbildning.

Ansökan utan studentkonto

Om du inte har ett studentkonto kan du ansöka om examensbevis på en särskild blankett, välj den som passar dig nedan.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt