Sök

Examensbevis

Ett examensbevis är ett dokument som visar att du har uppfyllt kraven för en viss examen. Examensbeviset innehåller de kurser som ingår i din utbildning och vilket betyg som du har fått på respektive kurs.

I videon ovan kan du se hur du ansöker om examensbevis i Studentladok.

Handläggningstid för examensbevis

  • Handläggningstiden är normalt upp till två månader.
  • Examensansökningar för sjuksköterskor och lärare (legitimationsyrken) prioriteras.
  • När handläggningen är klar får du ett mejl till den e-postadress som du har registrerat i Ladok. I mejlet finns uppgifter om hur du hämtar ditt digitala examensbevis.

När du har fått ditt examensbevis utfärdat kan du hämta detta digitalt när du vill och hur ofta du vill via Studentladok så länge du har ett studentkonto på Högskolan. Du kan även dela information om din examen med valfri mottagare. Detta görs genom att du hämtar en kontrollkod och länk via Ladok. Kontrollkoden är giltig i ett halvår.

Om du får avslag på din ansökan om examensbevis har du möjlighet överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Hur du gör framgår av beslutet. Du kan även skicka in en ny ansökan när du anser att du uppfyller kraven för aktuell examen.

Uppgifter i ditt examensbevis

Examensbevis som utfärdas av Högskolan i Halmstad är tvåspråkiga, på svenska och engelska. I examensbeviset framgår vilken examen som har utfärdats, utbildningens omfattning, betyg på kurserna och vilket datum som kurserna avslutades samt titel på examensarbetet.

Till examensbeviset får du även en bilaga på engelska som kallas Diploma Supplement. Bilagan innehåller en beskrivning av innehållet i din svenska examen samt dess omfattning och plats i det svenska utbildningssystemet. Syftet med Diploma Supplement är att underlätta för arbetsgivare, myndigheter och universitet i Europa och övriga delar av världen när de ska bedöma din svenska utbildning.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt