Sök

Klagomål

Du som student har rätt att meddela klagomål/synpunkter på Högskolan om du upplever att något är fel eller inte fungerar som det borde. Du har även rätt att ansöka om eller anmäla omprövning samt överklaga vissa beslut.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt