Sök

Kursvärderingar

Studenters inflytande över studiesituationen är en viktig del av utbildningen. Genom att delta i kursvärderingen som genomförs i slutet av varje kurs kan du som student utvärdera och påverka utbildningen.

För att kursvärderingarna ska kunna genomföras på ett bra sätt är det viktigt att det finns ett samarbete mellan studenter och lärare och att möjligheten till informella samtal respekteras och tillvaratas av båda parter.

På Högskolan använder vi en modell som kallas kursambassadörsmodellen. Den används för utvärdering av alla våra kurser och är till för att stärka din delaktighet som student under pågående kurser och i kursvärderingsarbetet.

Kursambassadörsmodellen

1. Vid kursstart – föregående års kursvärdering visas och nya kursambassadörer utses

  • I början av varje kurs redogör examinator resultatet av föregående års kursvärdering och ser till att två–fyra studenter utses till kursambassadörer. Här får kursambassadörerna också information om vad det innebär att vara kursambassadör.

2. Framtagning av kursspecifika frågor

  • I slutet av kursen ska examinator i samråd med kursambassadörerna ta fram kursspecifika frågor. Förslag på frågor kan tas fram i ett slutet forum på Blackboard, i ett fysiskt möte eller på distans. Här är det viktigt att kursambassadörerna kan bidra med frågeställningar som rör just det specifika kurstillfället.

3. Kursvärderingsenkäten skickas ut

  • Vid Högskolan används ett digitalt kursvärderingsverktyg för samtliga kursvärderingar. Alla kursvärderingar är anonyma och påverkar inte ditt betyg. Länk till kursvärderingsenkäten skickas ut under sista veckan den aktuella kursen, därefter har du tio dagar på dig att besvara enkäten.

4. Slutvärdering

  • Efter att studenternas svar är sammanställda i enkätsystemet analyserar kursambassadörerna och examinator resultatet. Det kan göras i ett fysiskt möte eller på distans. Mötets diskussion och slutsatser samt examinators diskussion med kursens lärare ligger till grund för examinators kommentar i enkäten.
  • Analysen bör, utöver enkätens resultat, även grundas i kursambassadörernas och lärarnas samlade erfarenhet och även ta upp frågor rörande likabehandling, bemötande mellan studenter och lärare, kontakttid med lärare och, om kursen har haft grupparbete, även samarbetsklimatet i dessa grupper.
  • Varje student får sedan den slutliga kursvärderingsrapporten skickad till sig via mejl.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt