Sök

Studentinflytande

På Högskolan jobbar vi aktivt med Högskolans kvalitet på olika sätt. En viktig del i detta är se till att studenter är delaktiga i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studentinflytande är också något som Högskolan enligt lag är skyldig att verka för.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt