Sök

Påverka din studietid

Det finns olika former av studentinflytande men i grunden handlar det om att Högskolan ska uppmuntra, stödja och lyfta ditt och andra studenters engagemang i frågor som behandlar utbildning och studiesituation.

Studentinflytande handlar om att du som student ska vara med och påverka samt ta ansvar för beslut som gäller för alla berörda studenter – ett kollektivt studentinflytande. Studentinflytande rör alltså både enskilda studenters engagemang och de studenter som är engagerade i studentkåren.

Kontakta studentkåren om du vill engagera dig!

Påverka Högskolans beslut

På Högskolan har studenter rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildning eller studenters situation, det gäller både vid beredning och beslut som tas av en enskild person och vid beslut av en grupp personer.

Studentkåren och Högskolan bestämmer gemensamt vilka beslutande och beredande organ som studenter kan medverka i och hur många representanter som behövs. Vid beslut som fattas av en grupp personer ska antalet studentrepresentanter vara minst tre enligt högskoleförordningen, undantag får endast göras om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen.

Två tjejer tittar på en bärbar dator, de sitter i kafémiljö. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt