Sök

Studentenkäter

Högskolan genomför flera olika studentenkäter som en del i att stärka studentinflytandet och ge dig som student möjlighet att tillsammans med oss utveckla Högskolan och vår kvalitet. Här kan du läsa om enkäterna och klicka dig vidare för att ta del av enkäternas resultat.

uppdaterad

Kontakt

Dela