Sök

Sök kursvärderingar

Alla kurser på Högskolan utvärderas efter varje avslutat kurstillfälle, därefter sammanställs resultatet i en kursvärdering. Här kan du söka fram kursvärderingar från höstterminen 2020 och framåt.

Om kursvärderingar

Högskolan har, i samverkan med studenterna, ansvar för att utbildningar utvecklas och förnyas. En viktig del i utvärderingen av Högskolans kurser är kursvärderingen, den utvärdering där studenter kan framföra erfarenheter och lämna synpunkter på kursen.

Så utvärderas Högskolans kurser

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt