Sök

Mentor åt en student med funktions­nedsättning

Är du intresserad av att vara ett stöd för en medstudent? Som mentor för en student med funktionsnedsättning har du ett viktigt uppdrag där du bland annat kan hjälpa till med att tidsplanera, prioritera bland uppgifter och stötta och skapa motivation i studierna.

Ett stöd i studievardagen

Vid Högskolan i Halmstad erbjuds pedagogiskt stöd åt studenter som har en funktionsnedsättning som utgör ett hinder i studierna. Mentorskapet är en del av det pedagogiska stödet.

I uppdraget som mentor ingår att:

  • Stötta och skapa motivation
  • Vara ett bollplank i frågor om studierna
  • Hjälpa till att prioritera bland uppgifter, tidsplanera, göra veckoscheman och sätta delmål
  • Vara en diskussionspartner, men ej ha en roll som handledare eller lärare.

Tanken med mentorskapet är att stödet i en så stor utsträckning som möjligt ska leda till självständighet hos studenten.

Egenskaper hos dig som mentor

Det finns vissa personliga egenskaper som passar en mentor och som ger förutsättningar för ett bra samarbete i mentorskapet. Du som är intresserad av att bli mentor bör:

  • Vara intresserad av andra människor
  • Vara tålmodig och flexibel
  • Vara lyhörd och kunna sätta dig in i andras perspektiv
  • Ha god förmåga att planera och strukturera
  • Vara ansvarstagande
  • Redan ha studerat några terminer och hittat en bra studieteknik.

En bra merit inför framtiden

Mentorskapet är ett uppdrag som kan ge dig personlig utveckling. Deltagandet i mentorsprogrammet ger många bra kunskaper, erfarenheter och meriter som kan vara positiva inför ditt kommande yrkesliv.

Om anställningen

Uppdraget är en timanställning där du behöver avsätta minst en och en halv timme i veckan. Mentorskapet kan löpa under en kortare period eller under flera terminer. Som mentor får du ersättning för den tid du avsätter.

Du kommer att få genomgå en nationell digital utbildning. Därefter hålls ett par mentorsträffar per termin för Högskolans mentorer.

Intresseanmälan till att bli mentor

I formuläret nedan kan du anmäla ditt intresse till att bli mentor. Du kommer därefter att bli kontaktad och få mer information.

Vill du veta mer innan du anmäler ditt intresse? Kontakta Susanne Lindén eller läs mer om det pedagogiska stödet samt om mentorskap via länkarna nedan.Två unga kvinnor sitter vid ett skrivbord framför en laptop. Den ena kvinna pekar på något på skärmen. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt