Sök

Stänga studentkonto

Ditt personliga studentkonto tas bort när du inte längre är aktiv student. Eftersom du behöver kontot för att kunna anmäla dig till omtentor och för att hämta uppgifter från Studentladok dröjer det något innan kontot stängs.

Kontot tas bort när du inte har varit registrerad student under en hel termin. Du som har anmält studieuppehåll eller är registrerad för utlandsstudier ska ha kvar ditt konto utan att det stängs under tiden du är tillfälligt frånvarande.

Du får information minst 14 dagar innan ditt konto tas bort via mejl till din högskoleadress och till den mejladress som finns registrerad i Studentladok. Information och filer som finns i din hemkatalog och mejl sparas i minst ett år efter att kontot har stängts.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt