Sök

Studie- och karriärvägledning

När du har funderingar kring utbildning, yrke och karriär kan du alltid vända dig till oss på studie- och karriärvägledningen.

Digital drop-in inför sista ansökningsdag

Du som har frågor inför sista ansökningsdag för högskolestudier i höst är varmt välkommen att ställa frågorna till oss i vår digitala drop-in i mötesverktyget Zoom.

Vi har var sitt drop-in-rum och du väljer rum efter vilken vägledare du vill prata med, baserat på de utbildningar som vi ansvarar för. När du klickar in i ett zoomrum kommer du till ett digitalt väntrum där du får vänta in din tur.

Se vilken vägledare du ska kontakta

Drop-in-tider

 • Den 13 april kl. 13.00-16.00
 • Den 14 april kl. 13.00-15.00
 • Den 17 april kl. 13.00-16.00.

Länkar till drop-in

Länkar till drop in-rummen publiceras här den 13 april.

Tre kvinnor står bredvid varandra, ler och tittar in i kameran. Foto.

Högskolans studie- och karriärvägledare. Från vänster: Victoria Bengtsson, Pia Fager och Annalena Stenljung.

Vägledningssamtal

Exempel på vad du kan prata med oss om:

Val och frågor under utbildningen

 • Skapa mål inför framtida arbetsliv
 • Val och beslut före/under utbildningstiden
 • Val av kurser inom program
 • Val av vidareutbildning
 • Val av extrakurser
 • Komplettera tidigare studier
 • Byte av inriktning och program
 • Examensfrågor

Stöd under utbildningen

 • Osäkerhet kring utbildningsval
 • Studieuppehåll och studieavbrott
 • Stöd om du har kommit efter med dina studier

Inför framtiden

 • Arbetsmarknaden efter din utbildning
 • Karriärfrågor

Välj vägledare efter utbildning

Om du har specifika frågor kring en viss utbildning kan du vända dig direkt till den studie- och karriärvägledare som är ansvarig för din utbildning. När du bokar tid kan du se vilka utbildningar respektive vägledare ansvarar för.

Studie- och karriärvägledare

Victoria Bengtsson

 • Kurser inom informatik, ingenjör och teknik, naturvetenskap, miljö och matematik
 • Affärssystemprogrammet
 • Biomedicin – inriktning träningsfysiologi
 • Byggingenjör
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i intelligenta system
 • Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation
 • Dataingenjör
 • Digital design och innovation
 • Digital verksamhetsutveckling
 • Elektroingenjör
 • Ingenjör i hållbar energi
 • IT-forensik och informationssäkerhet
 • Magisterprogram i elektronikdesign
 • Magisterprogram i maskinteknik
 • Magisterprogram i nätverksforensik
 • Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap - ekosystemtjänster och naturresurshantering
 • Magisterprogram i träningens biomedicin - hälsa, idrott och prestation
 • Masterprogram i digital tjänsteinnovation
 • Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö
 • Masterprogram i inbyggda och intelligenta system
 • Masterprogram i industriell organisation och innovation
 • Masterprogram i informationsteknologi
 • Mekatronikingenjör
 • Miljö, innovation och hållbarhet
 • Naturvård och artmångfald
 • Nätverksdesign och datordrift
 • Tekniskt basår/bastermin
 • Tillämpad artificiell intelligens (AI)
 • Utvecklingsingenjörsprogrammet

Pia Fager

 • Kurser inom ekonomi, humaniora, samhällsvetenskap och vård
 • Bygg- och fastighetsekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomprogrammet
 • Internationella marknadsföringsprogrammet
 • Kultur och samhällsutveckling
 • Kriminologi och kultur
 • Magisterprogrammet revisor och bank
 • Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt
 • Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa
 • Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeutbildning
 • Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation
 • Strategisk svenska - digital kommunikation, forensik och marknadsföring
 • Språk, textbearbetning och digital kommunikation

Annalena Stenljung

 • Arbetsvetenskap
 • Kurser inom beteendevetenskap och lärarutbildningarna
 • Förskollärarutbildning
 • Grundlärarutbildning (åk 4–6)
 • Grundlärarutbildning (åk F–3)
 • Hälsopedagogiskt program
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare gymnasieskolan
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare åk 7–9
 • Magisterprogram i nordisk välfärd
 • Masterprogram i hälsa och livsstil
 • Organisering och ledning av arbete och välfärd
 • Professionell idrottskarriär och arbetsliv
 • Psykologi – inriktning idrott och motion
 • Samhällsförändring och social hållbarhet
 • Socionomprogrammet
 • Ämneslärare i gymnasieskolan – svenska och engelska

Valideringsansvarig

Lena Johansson

Frågor om validering av tidigare studier och yrkesliv, behörighet och tillgodoräknande via reell kompetens.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt

 • Våra telefontider

 • Måndag–torsdag kl. 10–12.