Sök

Studie- och karriärvägledning

När du har funderingar kring utbildning, yrke och karriär kan du alltid vända dig till oss på studie- och karriärvägledningen.

Vägledningssamtal

Exempel på vad du kan prata med oss om:

 • Skapa mål inför framtida arbetsliv
 • Val och beslut före/under utbildningstiden
 • Val av kurser inom program
 • Val av vidareutbildning
 • Val av extrakurser
 • Komplettera tidigare studier
 • Byte av inriktning och program
 • Examensfrågor
 • Osäkerhet kring utbildningsval
 • Studieuppehåll och studieavbrott
 • Stöd om du har kommit efter med dina studier
 • Arbetsmarknaden efter din utbildning
 • Karriärfrågor

Välj vägledare efter utbildning

Om du har specifika frågor kring en viss utbildning kan du vända dig direkt till den studie- och karriärvägledare som är ansvarig för din utbildning. När du bokar tid kan du se vilka utbildningar respektive vägledare ansvarar för. Om du inte vet vad du är intresserad av är du välkommen att boka tid hos valfri vägledare.

Studie- och karriärvägledare

Victoria Bengtsson

 • Affärssystemprogrammet
 • Biomedicin – inriktning träningsfysiologi
 • Byggingenjör
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i intelligenta system
 • Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation
 • Dataingenjör
 • Digital design och innovation
 • Digital verksamhetsutveckling
 • Elektroingenjör
 • Ingenjör i hållbar energi
 • IT-forensik och informationssäkerhet
 • Magisterprogram i elektronikdesign
 • Magisterprogram i nätverksforensik
 • Masterprogram i digital tjänsteinnovation
 • Masterprogram i inbyggda och intelligenta system
 • Masterprogram i industriell organisation och innovation
 • Masterprogram i informationsteknologi
 • Mekatronikingenjör
 • Miljö, innovation och hållbarhet
 • Naturvård och artmångfald
 • Nätverksdesign och datordrift
 • Tekniskt basår/bastermin
 • Tillämpad artificiell intelligens (AI)
 • Utvecklingsingenjörsprogrammet
 • Kurser inom informatik, ingenjör och teknik, naturvetenskap, miljö och matematik

Pia Fager

 • Bygg- och fastighetsekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomprogrammet
 • Internationella marknadsföringsprogrammet
 • Kultur och samhällsutveckling
 • Kriminologi och kultur
 • Magisterprogram i företagsekonomisk analys för innovation och hållbart företagande
 • Magisterprogram i maskinteknik
 • Magisterprogrammet revisor och bank
 • Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö
 • Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt
 • Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa
 • Medier och kommunikation i teori och praktik
 • Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeutbildning
 • Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation
 • Strategisk svenska - digital kommunikation, forensik och marknadsföring
 • Språk, textbearbetning och digital kommunikation
 • Kurser inom ekonomi, humaniora, samhällsvetenskap och vård

Melis Alkan

 • Arbetsvetenskap
 • Förskollärarutbildning
 • Grundlärarutbildning (åk 4–6)
 • Grundlärarutbildning (åk F–3)
 • Hälsopedagogiskt program
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare gymnasieskolan
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare åk 7–9
 • Magisterprogram i nordisk välfärd
 • Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap - ekosystemtjänster och naturresurshantering
 • Magisterprogram i träningens biomedicin - hälsa, idrott och prestation
 • Masterprogram i digitalt lärande
 • Masterprogram i hälsa och livsstil
 • Organisering och ledning av arbete och välfärd
 • Professionell idrottskarriär och arbetsliv
 • Psykologi – inriktning idrott och motion
 • Samhällsförändring och social hållbarhet
 • Sociologi för social hållbarhet
 • Socionomprogrammet
 • Ämneslärare i gymnasieskolan
 • Kurser inom beteendevetenskap och lärarutbildningarna

Valideringsansvarig

Lena Johansson

Frågor om validering av tidigare studier och yrkesliv, behörighet och tillgodoräknande via reell kompetens.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt