Sök

Vet du vad du ska göra i en nödsituation?

Har du sett de gula utrymningsvästarna som ligger vikta i fack runt om på Högskolan? Västar ingår i Högskolans nya utrymningsrutin med utrymningsledare – en roll som även du som är student kan få ta om det uppstår en nödsituation på campus.

Vem som helst kan bli utrymningsledare

Från november 2019 finns det en gul väst med texten ”Utrymningsledare” på ryggen på varje våningsplan på Högskolan. Det är inte bestämt i förväg vem som ska vara utrymningsledare, helt enkelt eftersom ingen kan veta exakt vilka personer som kommer att vara på en viss plats vid ett visst tillfälle.

– Den som kommer först till utrymningsvästen på sitt våningsplan drar på sig västen, tar utrymningskortet med instruktioner och agerar utrymningsledare, säger Matilda Gunnarsson, säkerhetssamordnare på Högskolan.

– Vem som helst kan bli utrymningsledare men undervisande lärare och tentavakter behöver alltid vara beredda på att bli utrymningsledare.

Utrymningsledarens första uppgifter

  • Varna personer som är i lokalerna och visa dem var den närmaste utrymningsvägen är.
  • Se till att alla tar sig till en återsamlingsplats utomhus.
  • Vid återsamlingsplatsen ska utrymningsledaren på utrymningskortet markera om ett rum eller område inne i byggnaden inte är utrymt, eller om du vet var en person kan ha blivit kvar.
  • Se till att räddningstjänsten kan komma fram med sina fordon.

Alla utrymningsledarens uppgifter står på utrymningskorten som finns vid utrymningsvästarna på campus.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt