Sök

Oro för studenter och anställda vid iranska lärosäten

Högskolan i Halmstad står bakom det yttrande som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har gjort angående situationen i Iran. De svenska lärosätena delar en djup oro över den rådande situationen för studenter och universitetsanställda i Iran.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt