Sök

Ökad risk för strömavbrott på campus

På grund av den rådande situationen med begränsad tillgång till el under vintern kan Högskolan komma att påverkas av strömavbrott. Här får du mer information om hur det kan påverka dig som student, och vad du gör vid ett eventuellt strömavbrott.

Den begränsade tillgången på el kan leda till strömavbrott i samhället, vilket även kan komma att påverka Högskolan. När det är särskilt stor risk för ett strömavbrott kommer Svenska kraftnät, myndigheten som ansvarar för det svenska kraftsystemet, att varna och uppmana alla att kraftigt minska sin elförbrukning, och därigenom minska risken för strömavbrott. De mest kritiska perioderna är vardagar mellan klockan 8 och 11 och mellan 15 och 19.

Inför och under ett strömavbrott

När Svenska kraftnät varnar för strömavbrott kommer Högskolan att informera om den ökade risken på studentwebben. Det är då bra att, om möjligt, undvika att åka hiss på campus. Du kan också förbereda dig genom att hålla mobiler och datorbatterier fulladdade, samt om möjligt ha laddade powerbanks.

Om du är på campus under ett strömavbrott finns det en del saker att tänka på. Om du har en pågående salstenta får du instruktioner på plats. Annars ska du lämna så snart som möjligt. Personal kommer att uppmana de som ändå är kvar att lämna campus. Ta med dig personliga tillhörigheter som mobiltelefon och dator.

Oavsett om du har föreläsning eller pluggar ska du gå hem, eftersom ingen inte vet hur länge strömavbrottet kommer att pågå. Du kan räkna med att läget är som vanligt igen nästa dag om du inte får någon annan information.

Om elsituationen

Högskolan måste ha beredskap för att både minska elkonsumtion och hantera en eventuell frånkoppling av elen, precis som alla verksamheter och hushåll i Sverige. Bakgrunden är den begränsade tillgången på el under vintern. Om det inte finns tillräckligt med el för att försörja ordinarie elkonsumtion, uppstår en så kallad effektbrist. Det kan leda till kortare strömavbrott, även vid Högskolan. I vissa fall är strömavbrotten planerade av Svenska kraftnät. Detta kan ske med mycket kort varsel. Alla uppmanas att själva aktivt följa nyheter och hålla koll på elsituationen.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt