Uppsatsmallar

Här hittar du Högskolans mallar för uppsatser och examensarbeten. Se till att du väljer rätt mall för ditt ändamål.

Om du får problem med att skapa din PDF, prova med en annan webbläsare. Tänk på att inte använda stora bilder med onödigt hög upplösning till framsidesbild och studentbild, det kan annars uppstå problem när slutlig PDF skapas.

Examensarbete

Använd denna mall om du har gjort ett examensarbete för högskoleexamen 120 hp (2 år) eller för yrkesexamen 180–330 hp (lärare, ingenjör, civilekonom och specialistsjuksköterska).

Kandidatuppsats

Använd denna mall om du har gjort en kandidatuppsats för ekonomie, filosofie eller teknologie kandidatexamen. Sjuksköterskor använder denna eftersom examen avser kandidat- och sjuksköterskeexamen.

Magisteruppsats

Använd denna mall om du har gjort en magisteruppsats (på avancerad nivå) för magisterexamen 60 hp (1 år på heltid).

Masteruppsats

Använd denna mall om du har gjort en masteruppsats (på avancerad nivå) för masterexamen 120 hp (2 år på heltid).

Välj mall/choose template

Examensarbete/Degree thesis

Svensk mall English template

Kandidatuppsats/Bachelor thesis

Svensk mall English template

Magisteruppsats

Svensk mall

Masteruppsats/Master thesis

Svensk mall English template

uppdaterad

2019-02-28

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se