Helpdesk

Helpdesk är en tjänst där du själv kan anmäla ärenden för att få hjälp med olika saker inom Högskolan.

I Helpdesk kan du bland annat kontakta Servicecenter, IT-support och biblioteket eller få hjälp med sådant som till exempel rör Studentladok, lärplattformen, passerkort och lokaler. I Helpdesk kan du även ändra dina lösenord.

Självbetjäning
Aktuellt
2019-02-06
Eduroam - Nytt certifikat
Certifikatet för Eduroam är förnyat. Det innebär att du som använder Eduroam kan få upp en dialogruta med information om att certifikatet är ändrat. Du behöver då godkänna det nya certifikatet för att fortsätta använda Eduroam.

Stäng
2019-01-24 10:00
KLART: Problem med studentepost
Problemet löst av Microsoft. Det kan ha börjat fungera vid olika tider för olika användare. ============================= Just nu är det problem med studenternas epost. Microsoft är medvetna om problemet och felsöker. Info from Microsoft: Title: Can't access email User Impact: Users may be unable to connect to the Exchange Online service. Current status: We've determined that a subset of mailbox database infrastructure became degraded, causing impact. We're identifying the next troubleshooting steps to remediate impact. Scope of impact: Impact is specific to users who are served through the affected infrastructure.

Stäng
2019-01-10 09:26
KLART - Underhållsarbete på studentmail 10/1
Underhållsarbete utförs på studenters e-post under dagen. Det kan tidvis vara problem att nå tjänsten.

Stäng
2018-11-21 20:41
Driftavbrott på epost tjänst, mail.hh.se (Zimbra)
Det planerade stoppet drar tyvärr ut på tiden.

Stäng
2018-10-05
KLART - Blackboard - nya registreringar förs inte över
Det är problem med överföringen från LADOK till Blackboard. Det gör att nya registreringar inte syns i Blackboard. Arbete pågår för att korrigera felet. Skapande av konto för sent antagna påverkas också. Fixat: 2018-10-10 14:25

Stäng

uppdaterad

2019-03-19

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta IT-support: helpdesk@hh.se