Sök Stäng

Helpdesk

I Helpdesk, Högskolans digitala supporttjänst, kan du anmäla ärenden till Högskolan. Det kan vara allt från en felanmälan om lokalerna på campus till en anmälan om ett tillbud eller en incident.

Det här kan du anmäla

Du kan använda Helpdesk för att anmäla ärenden och nå Högskolans personal. Du kan bland annat anmäla tillbud och incidenter, som exempelvis skador, trakasserier och kränkande särbehandling eller skadegörelse. Du kan också anmäla ett fel i Högskolans lokaler, en åsikt om Högskolans webbplats, be om IT-support eller ställa studieadministrativa frågor gällande tentamen och annat.

Att anmäla ett ärende i Helpdesk

Du kan logga in i Helpdesk med inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto och skapa ett ärende där eller mejla ett ärende till servicecenter@hh.se.

När du är inloggad i Helpdesk får du välja vilken kategori av ärende som du vill anmäla.

Logga in i Helpdesk här

Du kan logga in i Helpdesk via inloggningsknappen nedan.

Självbetjäning

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt