Alkohol, tobak och droger

Hur ska du förhålla dig till alkohol, narkotika, dopning och tobak på campus? Här får du information om vad som gäller och vilken hjälp du och dina medstudenter kan få.

ANDT-regler på campus

  • Du får aldrig vara berusad på Högskolans område.
  • Alkohol är förbjudet att ha med sig till Högskolan.
  • Det är förbjudet att dricka alkohol på campus, dock kan det göras undantag under studentkårens nollning för drycker med maximalt 3,5% i alkoholhalt.
  • All rökning är förbjuden inom tio meter från Högskolans entréer.
  • Alla typer av narkotika och dopning är förbjudna på campus.

*ANDT är ett samlingsnamn för alkohol, dopning, narkotika och tobak

Behöver du snabb hjälp?

  • Ring 112 vid kris eller allvarlig situation.
  • Ring därefter Högskolans journummer: 035–299 10 30.

uppdaterad

2020-09-01

Kontakt

Dela

Kontakt